Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7670

van Yoeri Vastersavendts (Open Vld) d.d. 8 januari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen

Aanvullende pensioenen en pensioensparen - Belastingverminderingen - Netto fiscale kost

aanvullend pensioen
spaartegoed
officiŽle statistiek
fiscale stimulans
belastingaftrek
belasting van natuurlijke personen

Chronologie

8/1/2013 Verzending vraag
24/1/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-7670 d.d. 8 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de geachte vice-eersteminister voor de laatste 10 jaar een overzicht geven van de netto fiscale kost van de belastingverminderingen voor de verschillende vormen van aanvullende pensioenen en pensioensparen?

Antwoord ontvangen op 24 januari 2013 :

In antwoord op uw vraag heb ik de eer u mee te delen dat de inhoud ervan onder de uitsluitende bevoegdheid valt van mijn collega, de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken.