Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-178

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 28 november 2019

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Douanediensten - Mobiele scanners - Aantal - Gebruik - Resultaten

douane
scanner
officiŽle statistiek
luchthaven
haveninstallatie

Chronologie

28/11/2019Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020)
18/12/2019Antwoord

Vraag nr. 7-178 d.d. 28 november 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Havens en luchthavens maken deel uit van de Gewesten. Bijgevolg behandelt deze vraag een transversale aangelegenheid.

Reeds een ganse tijd beschikken de douanediensten over mobiele scanners die her en der worden ingezet, zoals in havens, luchthavens, enz.

1) Over hoeveel scanners beschikken de douanediensten en waar en waarvoor worden ze ingezet ?

2) Hoeveel dagen werden deze scanners gebruikt sinds hun indienststelling ?

3) Hoeveel personeelsleden zijn er voor de bediening van deze toestellen ?

4) Welke resultaten werden er reeds geboekt met deze scanners ?

5) a) Overweegt u extra scanners in gebruik te nemen ?

b) Zo ja, hoeveel en wanneer is de indienststelling gepland ?

Antwoord ontvangen op 18 december 2019 :

1) De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (l’AAD&A) beschikt over volgende mobiele scanners, die zowel voor fiscale als niet-fiscale controleopdrachten worden ingezet:

– vijf mobiele containerscanners met standplaatsen Antwerpen (1), Zeebrugge (1), Houdeng/La Louvière (2) en Liège Airport (1). Twee van deze toestellen zijn einde levensduur;

– twee ‘backscatter vans’, met standplaatsen Antwerpen en Brussels Airport;

– zes scanvans * met standplaatsen Brussels Airport (4, waarvan 2 zullen worden overgebracht naar nog nader te bepalen standplaatsen) en Liège Airport (2).

*Een scanvan is een mobiel inspectiesysteem bestemd om vlug en efficiënt de inhoud van post, bagage en kleine colli’s te identificeren.

De mobiele containerscanners worden ingezet voor volgende doeleinden:

acties op de openbare weg, waaronder gecoördineerde acties met de ‘Teams Controle Openbare Weg AAD&A’, de ‘FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu’ en de politiediensten;

controles op containerterminals op eigen initiatief en in samenwerking met de opsporingsdiensten;

controleacties op het grensoverschrijdend vervoer van accijnsgoederen;

als back-up voor de vaste scanners in geval van preventief onderhoud of defecten.

De ‘backscatter vans’ worden ingezet voor volgende doeleinden:

– gerichte controles op eigen initiatief en in ondersteuning van de opsporingsdiensten en Mobiele teams, voornamelijk in het kader van het Stroomplan (verdovende middelen);

– aangiftegebonden controles (PLDA);

steunopdrachten voornamelijk op verzoek van de Federale Politie en de Scheepvaartpolitie;

(inter)nationale acties, zoals Alta (smokkel accijnsgoederen bij transport over de weg) en Etoile (smokkel verdovende middelen bij grensoverschrijdend verkeer).

De scanvans worden ingezet voor volgende doeleinden:

a) Scanvans Brussels Airport:

– controles op eigen initiatief, bvb bij Bpost;

– aangiftegebonden controles (PLDA, S&S);

controles samen met de ‘Administratie Opsporing Team Zaventem’;

steunopdrachten op verzoek van de Federale Politie en het FAVV buiten het grondgebied van de luchthaven;

internationale acties, zoals acties op het grensoverschrijdend vervoer van accijnsgoederen;

b) Scanvans Liège Airport:

– controles op de logistieke keten (TNT, Eurohub, FEDEX Herstal, BPOST, e-commerce, enz) onder andere ter ondersteuning van de verificatiediensten;

– controles op de passagiersterminals te Bierset;

– acties ter ondersteuning van andere douanediensten, politiediensten of andere instanties;

internationale acties, vb op het grensoverschrijdend vervoer van accijnsgoederen en op de illegale handel in geneesmiddelen (Pangea).

2) Los van de ‘time-out’ wegens onderhoud en pannes worden de scanners in de mate van het mogelijke iedere weekdag ingezet voor zover de personeelsbezetting dit toelaat.

3) Per Regio beschikt de AAD&A over de volgende personeelsleden, alle niveaus (administratief en technisch personeel, chauffeurs, teamleiders) inbegrepen, waarvan een groot gedeelte in shiften werkt:

Regio Antwerpen beschikt over een scanteam van 70 ambtenaren, die zowel instaan voor de bediening van de X-ray scanners (2 vaste en 3 mobiele) als voor de opvolging van de alarmen gegenereerd door 39 meetpoorten op radioactiviteit (‘Megaports’) en de check-in;

– Regio Gent (Zeebrugge) beschikt over scanteam van 43 ambtenaren, die zowel instaan voor de bediening van de X-ray scanners (1 vaste en 1 mobiele) als voor het opvolgen van de alarmen gegenereerd door 10 meetpoorten op radioactiviteit (‘Megaports’), het vaststellen van uitvoer binnen PLDA, het toezicht houden bij vernietigingen en manipulatie van goederen en de check-in;

– Regio Brussel (Brussels Airport) beschikt over een scanteam van 20 ambtenaren;

– Regio Bergen (Houdeng) beschikt over een scanteam van 11 ambtenaren;

– Regio Luik (Bierset) beschikt over een scanteam van 26 ambtenaren die eveneens instaan voor bewakingsopdrachten.

4) Met de mobiele scanners worden op regelmatige basis vaststellingen gedaan met zowel fiscale als niet-fiscale impact, waaronder hoofdzakelijk smokkel van verdovende middelen en tabak, inbreuken op de veiligheid en onrechtmatig gebruik van rode gasolie.

5) a) Qua mobiele scanners overweegt de douane te investeren in de types die worden vermeld onder 5 b.

b) – één bijkomende ‘backscatter van’, met vermoedelijke indienststelling eind 2021;

één bijkomende mobiele containerscanner voor Liège Airport, met vermoedelijke indienststelling 2021/2022.

In het kader van het project ‘100% scanning’ onderzoekt de AAD&A welke types scanners het meest geschikt zijn.