Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-243

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 16 december 2019

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Steunzone Vilvoorde-Zaventem - Ingediende dossiers - Goedgekeurde dossiers - GecreŽerde jobs - Cijfers

steun aan ondernemingen
werkgelegenheidsbevordering
belastingontheffing
schepping van werkgelegenheid
provincie Vlaams-Brabant

Chronologie

16/12/2019Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/1/2020)
10/1/2020Antwoord

Vraag nr. 7-243 d.d. 16 december 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag: voor de erkenning als zone doet de Vlaamse regering een cijfermatig onderbouwd voorstel aan de federale minister van FinanciŽn. De eigenlijke vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing is een federale bevoegdheid.

Sinds 1 december 2018 is de steunzone Regio Vilvoorde Zaventem in werking. In dergelijke steunzone kunnen bedrijven gebruik maken van een steunmaatregel waarbij de loonkosten gedurende twee jaar verminderd worden voor extra arbeidsplaatsen die gecreŽerd worden als gevolg van nieuwe investeringen in deze steunzone.

1) Hoeveel dossiers werden reeds ingediend voor de steunzone Vilvoorde Zaventem? Graag kreeg ik vergelijkbare cijfers voor het eerste jaar van de andere Vlaamse steunzones.

2) Hoeveel dossiers werden reeds goedgekeurd voor de steunzone Vilvoorde Zaventem? Voor welk bedrag aan vrijstelling? Graag kreeg ik vergelijkbare cijfers voor het eerste jaar van de andere Vlaamse steunzones.

3) Hoeveel jobs werden via de steunzone Vilvoorde Zaventem reeds gecreŽerd? Graag kreeg ik vergelijkbare cijfers voor het eerste jaar van de andere Vlaamse steunzones.

4) Hoe beoordeelt de geachte minister deze cijfers?

Antwoord ontvangen op 10 januari 2020 :

1), 2) en 3) Voor het eerste jaar van de maatregel zijn de gevraagde gegevens als volgt:

a) Steunzone Vilvoorde-Zaventem (periode 1/12/2018 – 30/11/2019):

er werden 20 dossiers ingediend waarvan geen enkele niet werd goedgekeurd. Volgens de ingediende formulieren is het voorzien om 111 arbeidsplaatsen te creëren voor een geschatte steun van 374 362,96 euro.

b) Steunzone Genk (periode 1/05/2015 – 30/04/2016):

er werden 61 dossiers ingediend waarvan 3 niet goedgekeurd werden. Volgens de ingediende formulieren was het voorzien om 1.049 arbeidsplaatsen te creëren voor een geschatte steun van 6 159 120,55 euro.

c) Steunzone Turnhout (periode 01/05/2015 – 30/04/2016):

er werden 21 dossiers ingediend waarvan geen enkele niet werd goedgekeurd. Volgens de ingediende formulieren is het voorzien om 189 arbeidsplaatsen te creëren voor een geschatte steun van 576 491,03 euro.

Twee kleine opmerkingen op deze cijfers:

–  Een dossier is goedgekeurd zodra het volledig is, dat wil zeggen dat het formulier compleet ingevuld is en dat alle vereiste bijlagen aanwezig zijn. Er is dus slechts een controle op de vorm en niet op de inhoud en de te vervullen wettelijke voorwaarden.

–  De effectieve gecreëerde arbeidsplaatsen kunnen slechts worden doorgegeven wanneer is voldaan aan de voorwaarde om de plaats gedurende 3 of 5 jaar te behouden blijft.

4) Het succes van de maatregel in de zone «Vilvoorde-Zaventem» lijkt identiek te zijn aan dat van de zone «Turnhout»; de verschillen in termen van nieuwe arbeidsposten en steunramingen worden gerechtvaardigd door het feit dat de dossiers die voor de zone «Vilvoorde-Zaventem» zijn ingediend, alleen betrekking hebben op KMO's in de zin van deze wetgeving.