Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5122

van Alexander De Croo (Open Vld) d.d. 30 december 2011

aan de minister van Justitie

Afluisteren van telefoongesprekken - Statistieken - Kostprijs - Transparantie

telefoon- en briefgeheim
officiŽle statistiek

Chronologie

30/12/2011Verzending vraag
9/11/2012Dossier gesloten

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1378

Vraag nr. 5-5122 d.d. 30 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Nederland worden jaarlijks de " tapstatistieken " door de bevoegde minister naar de Tweede Kamer gezonden. Hierbij wordt een overzicht van het aantal telefoontaps geven. Dit voorbeeld verdient navolging. Transparantie is de sleutel inzake bescherming van de privacy en het handhaven van de vrijheid. In BelgiŽ liep de kostprijs van de telefoontap, ten laste van het budget van Justitie, in 2009 naar verluidt verder op tot bijna 20 miljoen euro (in 2008 ging het om 16 miljoen euro). De oorzaak zou naar verluidt liggen in de prijszetting vanwege de operatoren.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Hoeveel telefoontaps werden er respectievelijk in 2008, 2009 en 2010 uitgevoerd en kan u deze cijfers wat betreft 2010 opdelen tussen taps op vraag van het parket en taps op vraag van de inlichtingendiensten? Kan u deze cijfers toelichten en aangeven waarvoor de taps werden ingesteld?

2) Kan u de top drie van feiten waarvoor een telefoontap wordt ingelast aangeven, en dit respectievelijk voor 2008, 2009 en 2010? Kan u de reden van de eventuele wijziging toelichten?

3) Kan u aangeven hoeveel taps er gemiddeld dagelijks lopen?

4) Hoeveel telefoontaps werden ingesteld in het kader van terrorismebestrijding in ons land?

5) Kan u aangeven welke de jaarlijkse totale kostprijs is van het instellen van telefoontaps, en dit respectievelijk voor de jaren 2008, 2009 en 2010?

6) Bent u bereid naar Nederlands voorbeeld jaarlijks de tapstatistieken naar het parlement te sturen? Kan u dit uitvoerig toelichten?

7) Heeft u concrete stappen ondernomen om de kosten die de operatoren aanrekenen voor het aftappen te drukken en kan u dit uitvoerig toelichten? Zo ja, welke stappen heeft u ondernomen en hoeveel bedraagt de besparing op jaarbasis? Zo neen, waarom niet en wanneer gaat u welke stappen ondernemen? Dank voor uitvoerige toelichting.