S. 5-19 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe ge voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post- communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Tweede uitgave, van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6į, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid
Bart Tommelein    Alexander De Croo   

economische rechten
vrijheid van het handelsverkeer
herziening van de grondwet
ondernemingsgeest
vrije markt

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-19/1 5-19/1 (PDF) Herziening van de grondwet 16/8/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/8/2010   Indiening Doc. 5-19/1 5-19/1 (PDF)
16/8/2010   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
16/8/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd