Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-645

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 22 september 2020

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Douane - Verzegeling en begeleiding van containers - Smart-seals - Gebruik - Onvoldoende kwaliteit - Nieuwe type smart-seal - Kostprijs

douane
wapenhandel
uitvoer
container

Chronologie

22/9/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020)
1/10/2020Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 7-714

Vraag nr. 7-645 d.d. 22 september 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wapenexport is een gewestbevoegdheid en wordt gecontroleerd door de douane, zodat er een transversale insteek is.

In 2018 werd de «smart-seal» in gebruik genomen door de douane. Het betreft een zegel met chip die een container afsluit waardoor de container getraceerd kan worden. Deze smart-seals werden nauwelijks één jaar en zeven maanden gebruikt (begin 2018-eind 2019). De kwaliteit van de smart-seals was immers onvoldoende waardoor de smart-seals momenteel niet meer worden gebruikt. Naar verluidt is er een nieuwe aanbesteding uitgeschreven voor een ander type smart-seals.

1) Kan de geachte minister mij meedelen wat de problemen waren met de vorige smart-seals?

2) Wat was de kostprijs van de vorige smart-seals?

3) Wanneer zal het nieuwe type smart-seal in gebruik genomen worden?

4) Wat is de kostprijs van de nieuwe smart-seals?