Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-653

van Fatima Ahallouch (PS) d.d. 22 september 2020

aan de eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Coronacrisis - Evenementensector - Huwelijksrecepties - Beperkingen - Behoud - Rechtvaardiging - Maatregelen om de sector te steunen - Tijdsschema - Concurrentie van dienstverlenende bedrijven uit de buurlanden (Covid-19)

epidemie
infectieziekte
horecabedrijf
huwelijk
internationale concurrentie
steun aan ondernemingen
werkloosheid

Chronologie

22/9/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020)
2/10/2020Antwoord

Vraag nr. 7-653 d.d. 22 september 2020 : (Vraag gesteld in het Frans)

Moeten we er nog aan herinneren hoezeer de evenementensector onder de gezondheidsmaatregelen lijdt?

Deze vraag behoort tot de bevoegdheid van de Senaat. Het beleid inzake de strategie voor de bestrijding van Covid-19 is inderdaad een federale materie. Bovendien zijn ook de deelstaten bevoegd voor de uitvoering van het beleid inzake de exitstrategie.

Onlangs beslisten twee traiteurs uit Henegouwen een beroep aan te tekenen bij de Raad van State. Ik heb een van beide ontmoet. Ik heb ook contact opgenomen met verschillende dienstverlenende bedrijven in mijn streek. Zij kunnen niet meer werken sinds maart 2020.

De gerichte (federale en gewestelijke) hulpmaatregelen hebben geen effect meer op hun liquide middelen: de kosten lopen op, de inkomsten zijn minimaal, ook al proberen ze te overleven dankzij afhaal- of leveringsdiensten.

Ze hebben blijk gegeven van inventiviteit en reactievermogen door een activiteit op te zetten die verband houdt met de verhuur en met de traiteurdienst die ze gewoonlijk uitbaten, maar intussen zijn de restaurants open en is het moeilijk cliŽnteel aan te trekken voor een dienst aan huis.

We zien dat huwelijksrecepties beperkt zijn tot tien personen. Dat vormt een discriminatie ten opzichte van een culturele of een commerciŽle instelling waar tot tweehonderd personen in dezelfde ruimte mogen samenkomen.

Mensen met trouwplannen hebben gemeld dat ze hun trouwdatum al verschillende keren hebben uitgesteld, zonder te weten wanneer hun huwelijk kan plaatsvinden.

De traiteurs en uitbaters van feestzalen zijn niet de enigen die getroffen zijn door deze maatregel: een hele keten wordt getroffen, waaronder DJ's, fotografen en zaken van ceremoniekledij. De zaken van ceremoniekleding hebben af te rekenen met geannuleerde bestellingen, ze blijven zitten met een oude collectie, terwijl de handelscontracten hen verplichten om de nieuwe collecties aan te kopen.

Daarbij komt nog de ligging dichtbij de grens, waarachter de voormelde beperkingen niet gelden.

De draagkracht voor deze maatregel is zodanig afgenomen dat toekomstige trouwers die nabij de grens wonen ervoor kiezen hun receptie in BelgiŽ te annuleren en te huwen in het buitenland, waar geen enkele gezondheidsmaatregel en helemaal geen opvolging is. Kortom, we staan ver van de doelstelling van de maatregel.

1) De sector geeft als grote moeilijkheid het ontbreken van een vooruitzicht aan. Worden er op korte termijn maatregelen gepland om onze burgers toe te laten hun verbintenis waardig en op een verantwoorde wijze te vieren?

2) Deze sector die voor banen zorgt die niet te delokaliseren zijn, moet dringend worden gered. Welke tijdsschema kunt u geven?

3) Welke aspecten verantwoorden het onderscheid tussen een publiek evenement waarop 200 personen aanwezig mogen zijn en een privť-evenement waarop slechts tien personen aanwezig mogen zijn?

4) Hoe kunnen we vermijden dat de kloof tussen Belgische ondernemingen en ondernemingen uit de buurlanden nog groter wordt?

5) Het staat vast: de sector moet worden gehoord. De sector is bereid alle nodige sanitaire maatregelen uit te voeren. Ik heb enkel te maken met verantwoordelijke personen die van hun werk houden en die zeer bezorgd zijn over de toekomst van hun onderneming en van hun werknemers. Wat is de stand van zaken?

Antwoord ontvangen op 2 oktober 2020 :

Heel Europa, ook België, wordt geconfronteerd met een heropflakkering van de epidemie. In afwachting van een vaccin zullen we moeten leren leven met het coronavirus. We moeten dus een evenwicht vinden tussen een mogelijk nieuw leven met een soort terugkeer naar het vroegere normaal, zowel op sociaal als op economisch vlak, en de noodzaak om eenieders gezondheid te beschermen.

De Nationale Veiligheidsraad van woensdag 23 september 2020 sloot aan bij deze langetermijnvisie van risicobeheer, rekening houdend met de huidige epidemiologische situatie.

In dat kader hebben we beslist om organisatoren van huwelijksfeesten en soortgelijke evenementen de kans te bieden om te werken in dezelfde omstandigheden als de horeca. We weten nu dat het mogelijk is om veilig te werken als de strenge regels die voor de horecasector gelden, worden nageleefd. Het was dus belangrijk om deze harmonisering door te voeren voor deze sector. Ze was hoogst noodzakelijk voor het overleven van de sector. Er is immers geen reden om deze organisatoren anders te behandelen dan de anderen. Dansfeesten blijven in dit stadium jammer genoeg echter nog verboden.

Maar het werk is niet gedaan. De bestaande protocollen moeten worden verbeterd en er moet overleg komen tussen Celeval, de evenementensector, de sector van het uitgangsleven bijvoorbeeld en andere sectoren die nog onderworpen zijn aan heel strikte voorwaarden. Het is van essentieel belang om iedereen die zwaar getroffen wordt door de crisis, perspectieven te kunnen bieden.