Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1840

van Fatima Ahallouch (PS) d.d. 9 januari 2023

aan de eerste minister

Iran - Gevangenschap van de heer Olivier Vandecasteele - Gehandhaafde beschuldigingen - HygiŽnische omstandigheden en gezondheidstoestand - Mogelijke verbeteringen - Gevoerde acties - Vrijlating - Mogelijke opties - Steun van de Europese instanties - Steun aan de familie

gevangenisstraf
Iran
Belgen in het buitenland
strafstelsel
foltering
wrede en onterende behandeling

Chronologie

9/1/2023Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/2/2023)
18/10/2023Rappel

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1841
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1842

Vraag nr. 7-1840 d.d. 9 januari 2023 : (Vraag gesteld in het Frans)

Olivier Vandecasteele, Europees burger met de Belgische nationaliteit en humanitair medewerker uit Doornik, zit al bijna driehonderd dagen in onmenselijke omstandigheden en in totale afzondering opgesloten in een gevangenis aan de rand van Teheran. Hij is op onbekende gronden veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf in Iran, een land dat bekend staat om zijn gijzelingsdiplomatie.

U ontving de familie en herinnerde eraan dat BelgiŽ vanaf de eerste dag ęaan de zijde van OlivierĽ stond. De regering ęblijft alle mogelijke pistes verkennen die kunnen leiden naar een terugkeer naar BelgiŽĽ.

De naasten en advocaten van Olivier Vandecasteele hebben er bij de regering op aangedrongen snel te handelen om de vrijlating te bewerkstelligen van deze humanitaire medewerker, die sinds 24 februari 2022 willekeurig in Iran wordt vastgehouden en onderworpen is aan een regime dat volgens hen neerkomt op marteling. Amnesty International beschouwt deze detentie als willekeurig en hekelt de begane rechts- en mensenrechtenschendingen.

BelgiŽ rekende op het op 11 maart 2022 met Teheran gesloten Verdrag inzake de overbrenging van veroordeelde personen, een tekst die op maat gemaakt leek om de uitlevering aan Iran mogelijk te maken van de diplomaat Assadollah Assadi, die in 2021 in BelgiŽ tot een gevangenisstraf van twintig jaar was veroordeeld wegens een geplande terroristische aanslag. Op 8 december 2022 heeft het Grondwettelijk Hof de wet van 30 juli 2022 tot goedkeuring van dat verdrag echter opgeschort, in afwachting van een beslissing ten gronde. Die oplossing om de vrijlating van de heer Vandecasteele te verkrijgen is nu niet meer bruikbaar, zeker niet in de komende drie maanden, na afloop waarvan het Hof zich zal uitspreken over de eigenlijke vernietiging van de tekst.

Olivier Vandecasteele is nog steeds in hongerstaking.

Deze kwestie valt wegens haar transversaliteit onder de bevoegdheid van de Senaat. De deelstaten zijn immers ook bevoegd voor internationale betrekkingen op de gebieden die onder hun bevoegdheid vallen.

1) Heeft de regering andere opties dan het uitwisselingsverdrag om zijn vrijlating te verkrijgen? Zo ja, welke?

2) Steunen de Europese bestuursorganen zijn vrijlating? Zo ja, op welke manier?

3) Kent u de aard van de aanklachten tegen de heer Vandecasteele?

4) Beschikt u over dagelijkse informatie over de hygiŽnische situatie en de gezondheidstoestand van de heer Vandecasteele?

5) Wat wordt er ondernomen om de omstandigheden van zijn detentie in Iran te verbeteren?

6) Hoe steunt u de familie vandaag? Hebben zij recht op psychologische ondersteuning?