Auteurs- en sprekersregister betreffende "De Croo Alexander" (Legislatuur 2019-....)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aandelenfraude - Boiler room-fraude - Waardeloze of valse aandelen - Aantal gevallen - Klachten - Bedragen - Aanpak (7-359)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-359
Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken (7-294)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-294
Amateurvoetbalclubs - Belastingcontroles - Cijfers (7-670)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 7-670
Belastingaangifte - Verdwijnen van de papieren aanslag - Personen die het slachtoffer zijn van de digitale kloof - Preventie - Maatregelen (7-572)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-572
Belgian Growth Fund - Kapitaal - Partners - Functionering - Beheer - Evaluatie (7-215)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-215
Belgien - Deutsche Sprache - Anerkannte National- und Amtssprache - Gleichberechtigt Behandlung - Konkreten Schritte _________________ BelgiŽ - Duitse taal - OfficiŽle landstaal - Gelijke behandeling - Concrete stappen (7-926)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer De Croo, eerste minister
   Antwoord
SV 7-926
CITES-Verdrag - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Uitgebreide evaluatie - Koppelen databanken - Financiering - Moratorium op nieuwe handel (7-85)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-85
China - Olympische spelen - App ęMY2022Ľ - Verplichte gebruik - Spionage - Privacy - Bescherming - Aanpak - Maatregelen (7-1635)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ampe aan de heer De Croo, eerste minister, belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1635
Coronacrisis - Evenementensector - Huwelijksrecepties - Beperkingen - Behoud - Rechtvaardiging - Maatregelen om de sector te steunen - Tijdsschema - Concurrentie van dienstverlenende bedrijven uit de buurlanden (Covid-19) (7-653)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan mevrouw WilmŤs, eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord gegeven door de heer De Croo, eerste minister
SV 7-653
Coronacrisis - Geweigerde domiciliering - Extra kosten - Uitstel - Overleg met de banken en Febelfin - Maatregelen (Covid-19) (7-471)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-471
Coronacrisis - Kaskredieten - Tarief - Hoge kostprijs - Staatswaarborg - Afspraken met de banksector (Covid-19) (7-430)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-430
Coronacrisis - Regionale pers en zenders - Impact - Vrijwaren van de vrijheid van pers - Overleg met de Gemeenschappen - Maatregelen - Bijzondere machten (Covid-19) (7-424)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-424
Coronacrisis - Werkloosheid bij jongeren - ExponentiŽle toename - Cijfers - Maatregelen - Overleg met de Gewesten (Covid-19) (7-621)      
  Schriftelijke vraag van de heer Schiltz aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-621
Covid-19 - Mondmaskers en andere medische hulpmiddelen - Btw-tarief - Verlaging - Besluit (EU) 2020/491 van de Europese commissie van 3 april 2020 - Gebruik van de mogelijkheid (7-517)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-517
Covid-19 - Verzekeringen - Overmacht - Uitsluitingsgrond - Rechtsmisbruik - Gegarandeerd inkomen (7-427)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-427
Cybersurveillance technologie - Export naar landen met autoritaire regimes - Mensenrechtenschendingen - Vergunningsplicht - Overleg met de Gewesten (7-74)      
  Schriftelijke vraag van de heer Schiltz aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-74
Cyberveiligheid - Hostingbedrijven - Cybercrime - Klachten - Cijfers en tendensen - Strijd - Belgische cyberbeleid - Maatregelen (7-1551)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer De Croo, eerste minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1551
Cyberveiligheid - Hostingbedrijven - Gebruik door de overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-1547)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer De Croo, eerste minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1547
Donaties of overheidsgiften in landen buiten de Europese Unie (EU) - Regels voor overheidsbedrijven, parastatale instellingen of bedrijven die een openbare dienst vervullen - Democratische toets - Criteria - Ontwikkeling - Cijfers (7-1664)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ampe aan de heer De Croo, eerste minister, belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1664
Douane - Antwerpse haven - Gegevensbanken van de politie - Toegang (7-648)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 7-648
Douane - Arrestatietechnieken - Knieklemtechniek - Gebruik (7-647)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 7-647
Douane - Personeelsleden - Wapendrachtvergunningen - Moraliteitsonderzoek - Criteria - Verlies van de wapendracht - Gevolgen voor de douaniers (7-646)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 7-646
Douane - Telescopische wapenstok - Invoering - Vertraging - Reden - Vervanging van de rubberen knuppel - Maatregelen (7-649)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 7-649
Douane - Verzegeling en begeleiding van containers - Smart-seals - Gebruik - Onvoldoende kwaliteit - Nieuwe type smart-seal - Kostprijs (7-645)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 7-645
Douanediensten - Mobiele scanners (7-115)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-115
Douanediensten - Mobiele scanners - Aantal - Gebruik - Resultaten (7-178)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-178
Federale Openbare Dienst (FOD) Buitenlandse Zaken - Integratie van de genderdimensie - Vredesmissies van de Verenigde Naties en de Europese Unie - Deelname van vrouwen - Belgische diplomatie - Vrouwelijke ambassadeurs en consuls - Cijfers - Evaluatie (7-1708)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer De Croo, eerste minister, belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1708
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19) (7-437)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-437
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19) (7-450)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-450
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (7-1029)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, eerste minister
   Antwoord
SV 7-1029
Filmindustrie - Taxshelter-systeem - kaderovereenkomsten - Aantal - 'Majoritaire' en 'minoritaire' filmprojecten - Onderscheid - Budgetten (7-603)      
  Schriftelijke vraag van de heer Eerdekens aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-603
Gesetz vom 10. Mai 2007 zur Bekšmpfung bestimmter Formen von Diskriminierung, Artikel 29, ß 2 - unabhšngige BehŲrde - Bezeichnung - Funktionieren in den drei Landessprachen Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, artikel 29, ß 2 - Onafhankelijke instantie - Aanwijzing - Werking in de drie landstalen (7-1234)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer De Croo, eerste minister
   Antwoord
SV 7-1234
Hacking - Databescherming - Digitale lokdozen - Opsporing van onveilige slimme apparaten - Cijfers en tendensen (7-1816)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer De Croo, eerste minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1816
Hong Kong - Mensenrechten - Democratie - Nieuwe besluitwet - Repressie (7-623)      
  Schriftelijke vraag van de heer Schiltz aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-623
Hong Kong - Nieuwe veiligheidswet - Mensenrechten - Verenigde Naties - Speciale rapporteur - Aanduiding - NGO's en journalisten - Uitoefening van het werk - Bedrijven - Impact op de investeringen - Informatie aan reizigers (7-629)      
  Schriftelijke vraag van de heer Schiltz aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-629
Internationale School van SHAPE - Heropbouw - Financiering - Verdeling - Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en de federale Staat - Aanvullend budget te voorzien - Aanhangsel bij het samenwerkingsakkoord - Stand van zaken (7-1523)      
  Schriftelijke vraag van de heer Antoine aan de heer De Croo, eerste minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1523
Iran - Gevangenschap van de heer Olivier Vandecasteele - Gehandhaafde beschuldigingen - HygiŽnische omstandigheden en gezondheidstoestand - Mogelijke verbeteringen - Gevoerde acties - Vrijlating - Mogelijke opties - Steun van de Europese instanties - Steun aan de familie (7-1840)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan de heer De Croo, eerste minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1840
IsraŽlisch-Palestijns conflict - Bezette Westelijke Jordaanoever - Humanitaire toestand - Geplande acties (7-1244)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer De Croo, eerste minister
   Antwoord
SV 7-1244
LNG-terminals - Kritieke infrastructuur - Veiligheid - Cyberaanvallen - Sabotage - Bescherming - Maatregelen (7-1863)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ampe aan de heer De Croo, eerste minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1863
Militair personeel - Missies in Afghanistan en Mali - ęBurn PitsĽ - Gevolgen - Ziektes en andere aandoeningen - Cijfers en tendensen - Aanpak - Maatregelen (7-1661)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer De Croo, eerste minister, belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1661
Multidisciplinaire Hormonencel - Jaarverslag 2018 - Humane doping - Toename - Aanpak (7-257)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Cauter aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-257
Oeganda - Invoering van de doodstraf voor holebi's - Schending mensenrechten - Impact op gouvernementele samenwerking (7-125)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-125
Olieproducten - Opbrengsten voor de Staat - Evolutie (7-177)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-177
Onroerend goed in het buitenland - Fiscale gegevens - Automatische gegevensuitwisseling - Multilateraal verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand voor fiscale aangelegenheden - Overeenkomsten - Stand van zaken (7-137)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-137
Onroerend goed in het buitenland - Fiscales gegevens - Automatische gegevensuitwisseling - Uitwisselen van fiscale gegevens op verzoek - Dubbelbelastingverdragen (7-135)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-135
Onroerend goed in het buitenland - Gegevensuitwisseling - Multilateraal verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand voor fiscale aangelegenheden - Modaliteiten - Opvragen van fiscale gegevens op verzoek (7-136)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-136
Oorlog in OekraÔne - OekraÔense vrouwen - Bescherming - Slachtoffers van verkrachting of seksueel geweld - Toegang tot abortus of tot psychologische steun voor de vluchtelingen - Eventuele transfer naar BelgiŽ (7-1671)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan de heer De Croo, eerste minister, belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1671
Pensioenfondsen - Dekkingsgraad - Lagere rente - Pensioenverplichtingen - Stand van zaken in BelgiŽ (7-77)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-77
Pitazaken - Fiscale fraude - Controle - Inbreuken - Cijfers - Aanpak - Maatregelen (7-613)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-613
Plan voor herstel en veerkracht - Genderdimensie (Covid-19) (7-995)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer De Croo, eerste minister
   Antwoord
SV 7-995
Polen - LGBTIQ+ - Homofobie - Discriminatie - Verdere escalatie (7-608)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
SV 7-608
Rode diesel - Gebruik - Controle (7-340)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-340
Roofkunst - Wereldoorlog II - Compensatie - Screening museumcollecties (7-909)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Croo, eerste minister
   Antwoord
SV 7-909
Samenwerkingsakkoorden tussen de federale staat en de deelstaten - Gebrek aan transparantie - Bekendmaking - Mogelijke systematisering - Oplossingen (7-1493)      
  Schriftelijke vraag van de heer Eerdekens aan de heer De Croo, eerste minister
   Antwoord
SV 7-1493
Sociaal netwerk ęTikTokĽ - Leden van de federale regering - Medewerkers van strategische cellen - Aanwezigheid - Risico's - Waarschuwingen - Regels voor het gebruik (7-1923)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer De Croo, eerste minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1923
Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen (7-1035)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer De Croo, eerste minister
   Antwoord
SV 7-1035
SomaliŽ - Kindhuwelijken - Bestrijding - voorstel van Somalische wet tot legalisatie van kindhuwelijken - Somalische organisaties voor de bescherming van de rechten van vrouwen en kinderen - Steun van BelgiŽ (7-675)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 7-675
Steunzone Vilvoorde-Zaventem - Ingediende dossiers - Goedgekeurde dossiers - GecreŽerde jobs - Cijfers (7-243)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-243
Strijd tegen roofkunst - Conventie van Nicosia - Ratificering - Stand van zaken (7-1667)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Croo, eerste minister, belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1667
Tabaksproducten - Opbrengsten voor de Staat - Evolutie (7-291)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-291
Turkije - Internationaal conflict - Koerden - Mensenrechten - Oorlog in SyriŽ - Humanitaire situatie - Mensenrechtenschending - Extremisme - Vluchtelingen (7-606)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 7-606
UBO-Register - Kleine VoG - Ehrenamtliche - Administrative Aufwand UBO-register - kleine vzw's - vrijwilligers - administratieve rompslomp (7-67)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-67
Universiteiten - Studentengegeven - Privacyschending - Buitenlandse techplatformen - Gebruik - Overheidsdiensten - Incidenten - Cijfers en tendensen (7-1914)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer De Croo, eerste minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1914
Verenigde Arabische Emiraten - Toevluchtsoord criminele landgenoten en hun crimineel vermogen - Transparantie - Uitleveringsverdrag - Europese zwarte lijst van belastingparadijzen - Overleg met Nederland (7-274)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Cauter aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-274
Verenigde Arabische Emiraten - Witwas - Financiering terrorisme - Strijd - Financial Action Task Force - Aangescherpte monitoring (7-564)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Cauter aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-564
Voetbalclubs uit eerste en tweede klasse en de lagere reeksen - Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) - Bedrijfsvoorheffing - Achterstallen - Cijfers - Betwistingen - Afbetalingsplan (7-176)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-176
Wateroverlast van juli 2021 - Geleden schade door menselijke ingrepen - Dekking - Rampenfonds - Overleg met de Vlaamse overheid (7-1701)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Croo, eerste minister, belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1701
Ziekenhuizen - Classificatie - Investeringssubsidiesysteem - Eurostat - Standpunt - Overleg - Impact op de Gewesten (7-644)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 7-644
ęWorldwide surveillance webĽ - Massasurveillance - Big data - Buitenlandse actoren - Privacy - Cijfers en tendensen (7-1641)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ampe aan de heer De Croo, eerste minister, belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1641
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999