Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1234

van Alexander Miesen (MR) d.d. 3 mei 2021

aan de eerste minister

Gesetz vom 10. Mai 2007 zur Bekämpfung bestimmter Formen von Diskriminierung, Artikel 29, § 2 - unabhängige Behörde - Bezeichnung - Funktionieren in den drei Landessprachen Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, artikel 29, § 2 - Onafhankelijke instantie - Aanwijzing - Werking in de drie landstalen

bestrijding van discriminatie
taalgroep
Duitstalige Gemeenschap
taalgebruik

Chronologie

3/5/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/6/2021)
1/6/2021Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1276

Vraag nr. 7-1234 d.d. 3 mei 2021 :

Diese Frage bezieht sich auf Artikel 77 und 78 der Verfassung.

im Gesetz vom 10. Mai 2007 zur Bekämpfung bestimmter Formen von Diskriminierung gibt das Parlament der Föderalregierung unter Artikel 29, § 2, den Auftrag, eine unabhängige Behörde zu bezeichnen, die Diskriminierungen aufgrund der Sprache prüfen soll. Laut meinen Informationen ist diese Bezeichnung noch nicht erfolgt.

Angesichts der Bemühungen der Deutschsprachigen Gemeinschaft und ihres Parlaments die Deutsche Sprache in Belgien zu fördern und ihre Anwendung gemäß der geltenden Gesetzgebung durchzusetzen, ist die Bezeichnung einer solchen Behörde für die Deutschsprachigen von größtem Interesse.

In dieser Akte erlaube ich mir, Ihnen folgende Frage zu stellen:

1) Wann ist mit der Bezeichnung der besagten Behörde zu rechnen?

2) Wie soll diese Behörde gestaltet werden?

3) Wie soll das Verfahren für Bürger funktionieren, die eine Klage wegen Diskriminierung aufgrund der Sprache einreichen möchten?

_____________

Deze vraag heeft betrekking op de artikelen 77 en 78 van de Grondwet.

In de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, artikel 29, § 2, geeft het parlement de federale regering de opdracht een onafhankelijk orgaan aan te wijzen die discriminatie op grond van taal moet onderzoeken. Volgens mijn informatie is deze aanwijzing nog niet gebeurd.

Gelet op de inspanningen van de Duitstalige Gemeenschap en haar Parlement om de Duitse taal in België te bevorderen en het gebruik ervan af te dwingen overeenkomstig de geldende wetgeving, is de aanwijzing van een dergelijke instantie van het grootste belang voor de Duitstaligen.

In dit verband ben ik zo vrij u de volgende vragen te stellen:

1) Wanneer wordt de aanwijzing van deze instantie verwacht?

2) Hoe moet deze instantie worden vormgegeven?

3) Hoe moet de procedure verlopen voor burgers die een klacht wegens discriminatie op grond van taal willen indienen?

4) Zal de instantie in de drie landstalen functioneren?

4) Wird die Behörde in den drei Landessprachen funktionieren?

Antwoord ontvangen op 1 juni 2021 :

Deze vraag valt onder de bevoegdheid van de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, mevrouw Schlitz.