Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1523

van André Antoine (Les Engagés) d.d. 25 maart 2022

aan de eerste minister

Internationale School van SHAPE - Heropbouw - Financiering - Verdeling - Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en de federale Staat - Aanvullend budget te voorzien - Aanhangsel bij het samenwerkingsakkoord - Stand van zaken

onderwijsinstelling
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
NAVO
financiering

Chronologie

25/3/2022Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/4/2022)

Vraag nr. 7-1523 d.d. 25 maart 2022 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het samenwerkingsakkoord betreffende de nadere regels voor de financiering en de werking van de internationale afdeling van de Internationale School van SHAPE, ondertekend op 12 oktober 2016 door de regering van de Franse Gemeenschap en de federale regering, bepaalt een verdeelsleutel voor de kosten van het project voor de bouw van een school met ongeveer zeshonderd plaatsen op de site van SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) in Casteau.

Volgens die verdeelsleutel wordt het project gefinancierd voor twaalf veertienden door het federale niveau en voor twee veertienden door de Franse Gemeenschap. Het bedrag van de werken, die zouden moeten opgeleverd worden tegen juni 2020, werd toen geschat op 20 374 805 euro, waarvan de Franse Gemeenschap 4 024 170 euro zou financieren. Het volledige bedrag werd toen overgemaakt aan SHAPE.

De Belgische afdeling huist momenteel in tijdelijke gebouwen na de sloop van de oude lokalen in 2012. Die gebouwen van middelmatige kwaliteit bevinden zich op de vestigingsplaats van het toekomstige hoofdkwartier van de SHAPE. Volgens de minister-president van de Franse Gemeenschap zou het USACE (United States Army Corps of Engineers) dat instaat voor de heropbouw van de Belgische afdeling, de SHAPE en het Interministerieel Comité voor het Zetelbeleid (ICZ) begin 2021 hebben laten weten dat voor het project een bijkomend budget van 4 tot 5 miljoen euro nodig is. Dat is te verklaren door de prijzen in de bouwsector na corona, door de ervaring met gelijkaardige heropbouwprojecten en door de kosten van de inflatie sinds 2016. USACE is volgens zijn interne procedures trouwens niet gemachtigd om een openbare aanbesteding uit te schrijven zonder te beschikken over de nodige geschatte bedragen.

Om dat ambitieus project te kunnen voortzetten, heeft de Franse Gemeenschapsregering onlangs 5 miljoen euro vrijgemaakt. Een aanhangsel van het samenwerkingsakkoord van 12 oktober 2016 zou dus medeondertekend moeten worden door de federale regering.

Kunt u me meedelen hoe het staat met de ondertekening van dat aanhangsel door uw regering?

Is het al ondertekend? Zo niet, waarom niet? Wanneer zal het dan worden ondertekend? Bevestigt u dat de verdeelsleutel zal worden nageleefd en dat het federale aandeel in overeenkomstige mate zal toenemen?

Hoeveel van het toegezegde financieringsbedrag werd reeds overgemaakt door de federale Staat?