Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-766

van Alexander De Croo (Open Vld) d.d. 28 december 2010

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Erfloze nalatenschappen - Aantallen en cijfers - Inning

erfenis
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

28/12/2010 Verzending vraag
8/2/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-767

Vraag nr. 5-766 d.d. 28 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Krachtens artikel 768 van het Burgerlijk Wetboek vervalt een nalatenschap bij gebreke aan erfgerechtigden aan de staat.

De staat wordt met andere woorden eigenaar van de goederen van personen die bij hun overlijden geen bloed- of aanverwanten hebben en die geen testament hebben opgesteld.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel keer werd de Belgische Staat, respectievelijk in 2007, 2008 en 2009, in het bezit gesteld van een erfloze nalatenschap, en dit per gerechtelijk arrondissement of per gewest? Wat waren de totaalcijfers per jaar?

2) Wat was het totaalbedrag van de opbrengst voor de begroting, en dit respectievelijk voor 2007, 2008 en 2009?

3) Hoe lang het duurt het per gewest gemiddeld alvorens de staat in het bezit wordt gesteld van de erfloze nalatenschappen?

Antwoord ontvangen op 8 februari 2011 :

1. Het antwoord is vervat in de onderstaande tabel.

Gewest

gerechtelijk arrondissement

2007

2008

2009

Brussels Hoofdstedelijk

Brussel (deel Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

1

0

0

 

 

 

 

 

Totaal

 

1

0

0

 

 

 

 

 

Waalse

Arlon

1

0

1

 

Dinant

0

1

0

 

Marche-en-Famenne

5

1

2

 

Neufchâteau

0

0

1

 

Eupen

0

0

0

 

Huy

0

0

0

 

Liège

6

16

3

 

Verviers

0

0

2

 

Mons

2

28

7

 

Tournai

10

7

7

 

Charleroi

8

1

29

 

Namur

8

2

1

 

Nivelles

5

2

0

 

 

 

 

 

Totaal

 

45

58

53

 

 

 

 

 

Vlaamse

Antwerpen

39

24

19

 

Brugge

4

5

3

 

Ieper

1

0

0

 

Kortrijk

0

1

2

 

Veurne

0

4

0

 

Gent

0

0

1

 

Hasselt

0

0

3

 

Leuven

1

0

0

 

Tongeren

0

1

0

 

Turnhout

0

9

0

 

Dendermonde

1

2

6

 

Brussel (deel Halle-Vilvoorde)

0

0

0

 

Mechelen

2

0

0

 

 

 

 

 

Totaal

 

48

46

34

 

 

 

 

 

Land

 

94

104

87

2. De inkomsten uit erfloze nalatenschappen, giften en legaten aan de Staat bedroegen in:

2007: 6 178 182,61 euro

2008: 5 843 640,53 euro

2009: 4 855 443,65 euro

Het betreft hier de tijdens de betrokken begrotingsjaren geboekte netto inkomsten, na verrekening van alle tijdens dat begrotingjaar verrichte betalingen en teruggaven.

3. De administratie beschikt over geen statistische gegevens ter zake.

In het gerechtelijk arrondissement Brussel worden de inbezitstellingen slechts druppelsgewijs bekomen en dit dan nog meestal pas meerdere jaren na de indiening van het verzoekschrift. Voor het merendeel van de dossiers is er zelfs na vijf jaar nog geen beschikking met betrekking tot de vraag om in bezitstelling. Deze problematiek werd al meermaals aangekaart bij het parket (zie ook de antwoorden op de parlementaire vragen nr. 3-512 van senator Jan Steverlynck en nr. 4-1584 van senator Paul Wille).