Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9296

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 11 juni 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen

Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht

recht tot betogen
ambtenaar
overheidsapparaat
ministerie
ambtenarenvakbond
werk op afstand
thuiswerk
staking

Chronologie

11/6/2013Verzending vraag
18/7/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9307
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9308
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9309
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9310

Vraag nr. 5-9296 d.d. 11 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Donderdag 6 juni 2013 hebben de twee grootste vakbonden van ons land via een betoging in Brussel aan de regering een krachtig signaal willen geven met betrekking tot de discussies over het eenheidsstatuut. Heel wat mensen zullen minstens gedurende een aantal uur het werk hebben neergelegd om in Brussel deel te nemen aan de betoging.

Graag kreeg ik van de ministers voor de administratieve diensten en eventuele overheidsbedrijven die onder zijn of haar bevoegdheden vallen graag een antwoord op volgende vragen:

1)

(a) Hoeveel personen hebben aan de betoging deelgenomen?

(b) Hoeveel van hen waren aangesloten bij een vakbond?

(c) Hebben ze verlof moeten nemen om deel te nemen aan de betoging of werden ze gewoon doorbetaald?

(d) Indien ze gewoon doorbetaald werden, moeten ze de verloren arbeidstijd inhalen?

2)

(a) Hoeveel personen hebben thuis gewerkt wegens de verkeersoverlast die de betoging met zich heeft gebracht?

(b) Hoeveel van die personen werken sowieso thuis op donderdag?

3) Wat is het productiviteitsverlies voor de diensten van die betoging ?

4) Hebben er ook kabinetsmedewerkers aan de betoging deelgenomen?

5)

(a) Hebben er ook personen van de betoging gebruik gemaakt om te staken?

(b) Zo ja, om hoeveel mensen ging het?

(c) Werd die staking dan officieel erkend door de vakbonden?

(d) Welke gevolgen heeft dit gehad voor de verloning van de stakers?

Antwoord ontvangen op 18 juli 2013 :

In antwoord op haar vragen kan ik het geachte lid het volgende antwoorden. 

Voor wat Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) betreft : 

1.a. De deelname aan een betoging maakt deel uit van het privéleven van het personeelslid

1.b. Onbekend

1.c. Diegenen die wilden deelnemen, konden een (halve) dag verlof of overuren nemen of staken, met verlies van loon voor de afwezigheid  

1.d. Niet van toepassing. 

2.a. Er hebben op 6 juni 2013 twee personen thuiswerk gevraagd omwille van de verkeersoverlast die de betoging met zich heeft gebracht.

2.b. Bij de PDOS is er nog geen structureel thuiswerk ingevoerd. 

3. De drie afwezige personen wegens staking dienen hun werk in te halen. 

4. Er waren geen kabinetsmedewerkers die deelnamen aan de betoging. 

5.a. Ja.

5.b. Drie.

5.c. Ja.

5.d. Ze werden voor die dag niet betaald. 

Voor wat de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) betreft : 

1)       

a)      De deelname aan een betoging maakt deel uit van het privéleven van het personeelslid

b)      Aantal onbekend

c)       Diegenen die wilden deelnemen, konden een (halve) dag verlof of overuren nemen of staken, met verlies van loon voor de afwezigheid

d)      Niet van toepassing

2)       

a)      De personeelsdienst heeft geen enkele aanvraag in die zin ontvangen.

b)      De personeelsleden die thuis werken op donderdag moesten geen aanvraag indienen

3)      Niet berekend

4)      Er waren geen kabinetsmedewerkers die deelnamen aan de betoging

5)       

a)      Ja

b)      60 personeelsleden hebben gestaakt

c)       Ja

d)      Voor de stakingsdag werd er geen loon uitbetaald.