S. 5-24 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de wilsbeschikking
Bart Tommelein    Alexander De Croo    Nele Lijnen    Martine Taelman   

rechten van de zieke
bio-ethiek
euthanasie
rechtsbevoegdheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-24/1 5-24/1 (PDF) Wetsvoorstel 16/8/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/8/2010   Indiening Doc. 5-24/1 5-24/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
12/10/2010   Verzending naar commissie
6/2/2013   Inschrijving op agenda
6/2/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi, Rik Torfs
6/2/2013   Regeling der werkzaamheden
13/3/2013   Inschrijving op agenda
13/3/2013   Regeling der werkzaamheden
20/3/2013   Inschrijving op agenda
20/3/2013   Hoorzitting met dr. Marc Cosyns, huisarts, Vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg UGent
20/3/2013   Hoorzitting met prof. dr. Peter De Deyn, neuroloog, Universiteit Antwerpen
20/3/2013   Hoorzitting met mevrouw Sabine Henry, voorzitster van de Ligue Alzheimer asbl
17/4/2013   Inschrijving op agenda
17/4/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi, Els Van Hoof
17/4/2013   Hoorzitting met prof. dr. Patrick Cras, Afdeling Neurologie, UZ Antwerpen
17/4/2013   Hoorzitting met prof. Philippe Peigneux, PhD, #iCentre de Recherches Cognition et Neurosciences and UNI - ULB#i
17/4/2013   Hoorzitting met dr. Manfredi Ventura, neuroloog, #iGrand Hôpital de Charleroi#i
17/4/2013   Hoorzitting met prof. dr. De Lepeleire MD, PhD, huisarts, #iDepartment of Public Health and Primary Care#i, KULeuven
17/4/2013   Hoorzitting met dr. Rik Vandenberghe MD, PhD, Adjunct-Kliniekhoofd Neurologie, UZ Leuven, hoogleraar Faculteit Geneeskunde, KULeuven
23/4/2013   Inschrijving op agenda
23/4/2013   Hoorzitting de heer Gilles Genicot, #iFaculté de droit et Science Politique, Université de Liège#i
23/4/2013   Hoorzitting mevrouw Evelien Delbeke, doctor in de rechten, Universiteit Antwerpen
23/4/2013   Hoorzitting de heer Christophe Lemmens, Faculteit Rechten, Universiteit Antwerpen
23/4/2013   Hoorzitting mevrouw Sylvie Tack, postdoctoraal medewerker, Universiteit Gent
23/4/2013   Hoorzitting de heer Janos Frühling, emeritus hoogleraar aan de #iUniversité libre de Bruxelles#i
23/4/2013   Hoorzitting de heer Marc Van Overstraeten, professor aan de #iUniversité catholique de Louvain#i
23/4/2013   Hoorzitting de heer Etienne De Groot, rechter bij het Grondwettelijk Hof
7/5/2013   Inschrijving op agenda
7/5/2013   Hoorzitting met dr. Marc Desmet, Palliatief Support Team, Jessa Ziekenhuis
7/5/2013   Hoorzitting met de heer Paul Vanden Berghe, directeur Federale Palliatieve Zorg Vlaanderen
7/5/2013   Hoorzitting met mevrouw Heidi Vanheusden, stafmedewerker, Nationaal Verbond Vlaams Verpleegkundigen en Vroedvrouwen (NVKVV)
7/5/2013   Hoorzitting met professor Walter Michielsen, ondervoorzitter van de Nederlandstalige afdeling van de Nationale Raad, Orde der Geneesheren
7/5/2013   Hoorzitting met professor Jean-Jacques Rombouts, ondervoorzitter van de Franstalige afdeling van de Nationale Raad, Orde der Geneesheren
15/5/2013   Inschrijving op agenda
15/5/2013   Hoorzitting met de heren Vincent Baro en Luc Sauveur, vertegenwoordigers van de Fédération Wallonne des Soins Palliatifs
15/5/2013   Hoorzitting met prof.dr. Herman Nys, gewoon hoogleraar, KULeuven
15/5/2013   Hoorzitting met dr. Lieve Thienpont, psychiater, Uitklaring Levenseindevragenteam
15/5/2013   Hoorzitting met prof. dr. Wim Distelmans, professor palliatieve geneeskunde aan de VUB
15/5/2013   Hoorzitting met meester Jacqueline Herremans, voorzitster van de Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD)
12/6/2013   Inschrijving op agenda
12/6/2013   Regeling der werkzaamheden
12/6/2013   Bespreking
26/6/2013   Inschrijving op agenda
26/6/2013   Regeling der werkzaamheden
26/6/2013   Bespreking
17/7/2013   Inschrijving op agenda
17/7/2013   Bespreking
9/10/2013   Inschrijving op agenda
9/10/2013   Bespreking
16/10/2013   Inschrijving op agenda
16/10/2013   Bespreking
6/11/2013   Inschrijving op agenda
6/11/2013   Bespreking
19/11/2013   Inschrijving op agenda
19/11/2013   Bespreking
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 6/2/2013, 13/3/2013, 20/3/2013, 17/4/2013, 23/4/2013, 7/5/2013, 15/5/2013, 12/6/2013, 26/6/2013, 17/7/2013, 9/10/2013, 16/10/2013, 6/11/2013, 19/11/2013