Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-177

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 28 november 2019

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Olieproducten - Opbrengsten voor de Staat - Evolutie

motorbrandstof
inning der belastingen
accijns

Chronologie

28/11/2019Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020)
2/1/2020Antwoord

Vraag nr. 7-177 d.d. 28 november 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Fiscaliteit is een gedeelde bevoegdheid.

De verkoop van de diverse olieproducten brengen de Staat heel veel geld op.

Kan de minister mij meedelen hoeveel in 2018 de opbrengst voor de Staat bedroeg ten gevolge van de verkoop van olieproducten, opgesplitst per soort belasting en per olieproduct?

Antwoord ontvangen op 2 januari 2020 :

Ik verwijs naar de bijlage.

Netto-accijnsontvangsten op energieproducten en elektriciteit 

1 januari 2018 tot en met 31 december 2018

Producten

2018

Gelode benzine
Accijnzen

592 724,41


Bijzondere accijnzen

907 430,57


Bijdrage op de energie

65 761,26


Totaal

1 565 916,24

Ongelode benzine–  onvermengd van 98 octaan en meer
Accijnzen

119 753 775,53


Bijzondere accijnzen

163 510 996,06


Bijdrage op de energie

13 970 911,94


Subtotaal

297 235 683,53

–  onvermengd van minder dan 98 octaan
Accijnzen

440 672 084,89


Bijzondere accijnzen

601 330 197,47


Bijdrage op de energie

51 411 529,26


Subtotaal

1 093 413 811,62

–  aangevuld met ten minste 7% bioethanol
Accijnzen

0,00


Bijzondere accijnzen

0,00


Bijdrage op de energie

0,00


Subtotaal

0,00


Totaal

1 390 649 495,15

Kerosine–  gebruikt als motorbrandstof
Accijnzen

120 498,58


Bijzondere accijnzen

120 779,18


Bijdrage op de energie

11 193,87


Subtotaal

252 471,63

–  gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden 

Accijnzen

76 316,82

 

Bijzondere accijnzen

17 608,36

 

Bijdrage op de energie

0,00

 

Subtotaal

93 925,18

–  gebruikt als verwarmingsbrandstof
Accijnzen

0,00


Bijzondere accijnzen

-69,21


Bijdrage op de energie

1 171 783,30


Subtotaal

1 171 714,09


Totaal

1 518 110,90

Gasolie–  gebruikt als motorbrandstof  • onvermengd
Accijnzen

1 599 048 722,77


Bijzondere accijnzen

2 921 412 396,31


Bijdrage op de energie

119 914 681,27


Subtotaal

4 640 375 800,35

  • met een laag zwavelgehalte aangevuld met 5% FAME
Accijnzen

-204,06


Bijzondere accijnzen

2 913,10


Bijdrage op de energie

-19,10


Subtotaal

2 689,94


Totaal gebruikt als motorbrandstof

4 640 378 490,29

  • gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
Accijnzen

1 338 535,35


Bijzondere accijnzen

306 089,94


Bijdrage op de energie

0,00


Subtotaal

1 644 625,29

  • gebruikt als verwarmingsbrandstof
Accijnzen

0,00


Bijzondere accijnzen

2 754,15


Bijdrage op de energie

29 989 018,99


Controleretributie

38 543 132,84


Subtotaal

68 534 905,98


Totaal

4 710 558 021,56

Zware stookolie
Accijnzen

447 093,84


Bijzondere accijnzen

115 088,86


Bijdrage op de energie

0,00


Totaal

562 182,70

Vloeibaar petroleumgas–  gebruikt als motorbrandstof
Accijnzen

0,00


Bijzondere accijnzen

0,00


Bijdrage op de energie

0,00


Subtotaal

0,00

–  gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
Accijnzen

261 905,93


Bijzondere accijnzen

47 053,63


Bijdrage op de energie

0,20


Subtotaal

308 959,76

–  gebruikt als verwarmingsbrandstof
Accijnzen

0,00


Bijzondere accijnzen

0,00


Bijdrage op de energie

2 584 931,58


Subtotaal

2 584 931,58


Totaal

2 893 891,34

Aardgas–  gebruikt als motorbrandstof
Accijnzen

0,00


Bijzondere accijnzen

0,00


Bijdrage op de energie

0,00


Subtotaal

0,00

–  gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
Accijnzen

0,00


Bijzondere accijnzen

0,00


Bijdrage op de energie

-119 865,66


Subtotaal

-119 865,66

–  gebruikt als verwarmingsbrandstof
Accijnzen

0,00


Bijzondere accijnzen

0,00


Bijdrage op de energie

75 461 255,71


Subtotaal

75 461 255,71


Totaal

75 341 390,05

Kolen, cokes, bruinkool
Accijnzen

0,00


Bijzondere accijnzen

175 896,17


Bijdrage op de energie

60 461,68


Totaal

236 357,85

Elektriciteit
Accijnzen

0,00


Bijzondere accijnzen

0,00


Bijdrage op de energie

47 824 274,70


Totaal

47 824 274,70

Dierlijke en plantaardige oliën en vetten gebruikt als motorbrandstof
Accijnzen

396,63


Bijzondere accijnzen

633,57


Bijdrage op de energie

29,75


Totaal

1 059,95

Dierlijke en plantaardige oliën en vetten gebruikt als verwarmingsbrandstof
Accijnzen

0,00


Bijzondere accijnzen

0,00


Bijdrage op de energie

0,00


Controleretributie

0,00


Totaal

0,00

Andere
Accijnzen

228 488,13


Bijzondere accijnzen

334 280,31


Cotisation sur l'énergie
Bijdrage op de energie

30 972,50


Controleretributie

11.222,38


Totaal

604 963,32

Rechtzettingen zelf ingebrachte verschuldigdheid
Accijnzen

-957 677,96


Bijzondere accijnzen

-1 405 478,77


Bijdrage op de energie

-1 848 106,66


Controleretributie

-2 230 709,82


Totaal

-6 441 973,21

Rechtzettingen landbouwtractoren
Accijnzen

199 143,72


Bijzondere accijnzen

296 479,38


Bijdrage op de energie

6 004,55


Controleretributie

-9 581,00


Totaal

492 046,65