S. 5-864 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel betreffende de kandidaatstelling van een federaal parlementslid of regeringslid bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee
Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden  

plaatsvervanger
afgevaardigde
onverenigbaarheid
minister
verkiezing
kiesrecht
kandidaat
politieke moraal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-864/2 5-864/2 (PDF) Tekst voor advies voorgelegd aan de Raad van State 15/3/2011
5-864/3 5-864/3 (PDF) Advies van de Raad van State 11/7/2011
5-864/1 5-864/1 (PDF) Verslag namens de commissie 22/5/2012
5-864/4 5-864/4 (PDF) Verslag namens de commissie 18/6/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/3/2011   Indiening Doc. 5-864/1 5-864/1 (PDF)
15/3/2011   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
24/3/2011   Externe adviesaanvraag: Raad van State
11/7/2011   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 5-864/3 5-864/3 (PDF)
3/5/2012   Verzending naar een andere commissie: Institutionele Aangelegenheden
14/6/2012   Inschrijving op agenda
19/6/2012   Algemene bespreking Hand. 5-65 Hand. 5-65 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
15/3/2011   Verzending naar commissie
15/3/2011   Inschrijving op agenda
15/3/2011   Commissie wenst extern advies: Raad van State
8/11/2011   Inschrijving op agenda
8/11/2011   Regeling der werkzaamheden
22/5/2012   Inschrijving op agenda
22/5/2012   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 5-864/1 5-864/1 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
3/5/2012   Verzending naar een andere commissie
10/5/2012   Inschrijving op agenda
10/5/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Alexander De Croo, Gérard Deprez
10/5/2012   Regeling der werkzaamheden
15/5/2012   Inschrijving op agenda
15/5/2012   Regeling der werkzaamheden
4/6/2012   Inschrijving op agenda
4/6/2012   Niet behandeld
5/6/2012   Inschrijving op agenda
5/6/2012   Niet behandeld
8/6/2012   Inschrijving op agenda
8/6/2012   Niet behandeld
11/6/2012   Inschrijving op agenda
11/6/2012   Niet behandeld
12/6/2012   Inschrijving op agenda
12/6/2012   Bespreking
12/6/2012   Vervalt
Ten gevolge van de aanneming van het wetsvoorstel nr. 5-1571
18/6/2012   Inschrijving op agenda
18/6/2012   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 14 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 5-864/4 5-864/4 (PDF)
21/6/2012   Vervalt
5-1571
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 19/6/2012
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 15/3/2011, 8/11/2011, 22/5/2012
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Vervallen 10/5/2012, 15/5/2012, 12/6/2012, 18/6/2012