Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1029

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 1 maart 2021

aan de eerste minister

Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling

publieke dienst
integratie van gehandicapten
werknemer met een beperking
officiële statistiek
ministerie
overheidsadministratie

Chronologie

1/3/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021)
1/4/2021Antwoord

Vraag nr. 7-1029 d.d. 1 maart 2021 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De beleidsdomeinen welzijn, volksgezondheid en gezin zijn Vlaamse gemeenschapsbevoegdheden; daarin kadert ook het beleid ten aanzien van gehandicapten. Dit betreft dus een transversale aangelegenheid.

Reeds jaren wordt er aandacht gevraagd voor de tewerkstelling van gehandicapten, zowel in de openbare sector als in de privésector. Een aangepaste tewerkstelling is immers de beste garantie op integratie in de maatschappij van deze zeer kwetsbare groep. Er werden ook al vele initiatieven aangekondigd om het aantal gehandicapten dat wordt tewerkgesteld in de openbare diensten te verhogen. De resultaten blijven echter steevast uit.

1) Hoeveel personen met een handicap waren er in 2019 en 2020 werkzaam op uw departement, opgesplitst per taalrol?

2) Wat is hun aandeel in de totale tewerkstelling, opgesplitst per overheidsdienst?

3) Welke inspanningen werden er geleverd om hun aantal op te trekken?

Graag kreeg ik steeds cijfers op jaarbasis.

Antwoord ontvangen op 1 april 2021 :

1) & 2)


2019

2020

Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de eerste minister

1 (0,63 %)

(Franse taalrol)

1 (0,64 %)

(Franse taalrol)

Centrum voor cybersecurity België

0

0

3) Bij de aanwerving wordt de prioriteitenlijst van kandidaten met een handicap geraadpleegd.