Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1923

van Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) d.d. 6 maart 2023

aan de eerste minister

Sociaal netwerk «TikTok» - Leden van de federale regering - Medewerkers van strategische cellen - Aanwezigheid - Risico's - Waarschuwingen - Regels voor het gebruik

sociale media
China
telefoon- en briefgeheim
spionage
staatsveiligheid
minister

Chronologie

6/3/2023Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/4/2023)

Vraag nr. 7-1923 d.d. 6 maart 2023 : (Vraag gesteld in het Frans)

Behoeft «TikTok» nog enige introductie? Deze Chinese app voor het delen van video's van vijftien seconden veroverde de voorbije jaren een vooraanstaande plaats op het gebied van sociale media en bijgevolg in de wereld.

Nagenoeg een derde van de actieve gebruikers zouden adolescenten zijn, maar ook tal van Belgische en buitenlandse politici zijn aanwezig op «TikTok». Tijdens een recente hoorzitting in de Senaat verklaarde Tanguy Struye de Swielande, hoogleraar aan de Université catholique de Louvain (UCL) dat veel politici gebruik maken van «TikTok», ofschoon de Veiligheid van de Staat heeft gevraagd om dat niet meer te doen. Hij voegde daaraan toe dat het interessant is op te merken hoe we op die manier passief meewerken aan de inmenging door buitenlandse mogendheden.

Het probleem ligt zoals verwacht niet zozeer bij de inhoud van de geposte video's maar wel bij de vertrouwelijkheid en de beveiliging van de gegevens die bewust of onbewust worden gedeeld wanneer men gebruik maakt van «TikTok».

Daarom wil ik u graag de volgende vragen stellen:

1) Bent u al door de Veiligheid van de Staat gewaarschuwd over de risico's die het gebruik van «TikTok» inhouden?

2) Hoeveel leden van uw regering zijn gebruikers van «TikTok»? Welke leden zijn dat precies?

3) Bestaan er binnen uw regering regels en dwingende richtlijnen die nageleefd moeten worden betreffende het gebruik van sociale media?

4)Is het voor uw team van medewerkers toegelaten om «TikTok» te gebruiken? Wat zijn de eventuele beperkingen?

5) Gelet op de kritiek en de waarschuwingen die geregeld te horen zijn over de risico's van het gebruik van «TikTok», hoe schat u de relevantie in van het gebruik van «TikTok» door ministers of staatssecretarissen, die per definitie belangrijke en mogelijk vertrouwelijke opdrachten en verantwoordelijkheden hebben?

Dit is een transversaal onderwerp omdat het van belang is voor de democratie en de staatsveiligheid.