Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-767

van Alexander De Croo (Open Vld) d.d. 28 december 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Begroting

Erfloze nalatenschappen - Aantallen en cijfers - Inning

erfenis
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

28/12/2010 Verzending vraag
24/3/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-766

Vraag nr. 5-767 d.d. 28 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Krachtens artikel 768 van het Burgerlijk Wetboek vervalt een nalatenschap bij gebreke aan erfgerechtigden aan de staat.

De staat wordt met andere woorden eigenaar van de goederen van personen die bij hun overlijden geen bloed- of aanverwanten hebben en die geen testament hebben opgesteld.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel keer werd de Belgische Staat, respectievelijk in 2007, 2008 en 2009, in het bezit gesteld van een erfloze nalatenschap, en dit per gerechtelijk arrondissement of per gewest? Wat waren de totaalcijfers per jaar?

2) Wat was het totaalbedrag van de opbrengst voor de begroting, en dit respectievelijk voor 2007, 2008 en 2009?

3) Hoe lang het duurt het per gewest gemiddeld alvorens de staat in het bezit wordt gesteld van de erfloze nalatenschappen?

Antwoord ontvangen op 24 maart 2011 :

Ik verwijs het achtbare lid naar het antwoord dat mijn collega van Financiën op deze vraag zal geven (Vraag nr. 5-766).