Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2562

van Alexander De Croo (Open Vld) d.d. 20 juni 2011

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Bronheffing - Impact voor de Belgische overheid

Europese fiscale samenwerking
spaartegoed
belastingharmonisatie
belasting op inkomsten uit kapitaal
richtlijn (EU)
datatransmissie

Chronologie

20/6/2011 Verzending vraag
2/9/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2563

Vraag nr. 5-2562 d.d. 20 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vraag nr. 5-764 en het uitvoerig antwoord van de geachte minister wat betreft de doorgestorte bedragen in 2009.

Om de rentebetalingen die een inwoner van een Lidstaat van de Europese Unie (EU) ontvangt in een andere Lidstaat, niet onbelast te laten, wisselen tweeŽntwintig Lidstaten van de Europese Unie sinds 1 juli 2005 informatie uit over die betalingen. Drie andere Lidstaten (BelgiŽ, Luxemburg en Oostenrijk) kiezen voor een onmiddellijke heffing op het spaargeld van buitenlanders, de zogenaamde woonstaatheffing. Zij wisselen nog geen informatie uit met de woonstaat over de begunstigde van een rente-inkomst. De woonstaatheffing houdt in dat anoniem 75 % van de opbrengsten van de heffing doorgestort worden aan de woonstaat.

Ook de afhankelijke of geassocieerde gebieden van de Lidstaten (Anguila, Cayman Islands, Montserrat, Aruba, Jersey, Guernesey, Isle of Man, Maagdeneilanden, Nederlandse Antillen en Turkse en Caicos-eilanden) wisselen informatie uit of houden een bronheffing in. Speciale afspraken omtrent gelijksoortige maatregelen zijn ook gemaakt tussen de Europese Unie en Zwitserland, Andorra, Monaco, Liechtenstein en San Marino.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel inkomsten werden er voor 2010 doorgestort aan BelgiŽ, tengevolge de bronheffing in landen van de Europese Unie (EU), afhankelijke of geassocieerde gebieden en de landen waarmee een akkoord werd gesloten (onder meer Zwitserland, Andorra, Ö) en die niet opteren voor de informatie-uitwisseling? Kan de geachte minister de inkomsten tevens weergeven per land waar de bronheffing vandaan komt?

2) Welk bedrag was in zijn geheel vooropgesteld voor het jaar 2010 in het kader van de zogenaamde " woonstaatheffing " en werd dit bedrag gehaald? Zo neen, waarom niet?

3) Welk bedrag is in zijn geheel vooropgesteld voor het jaar 2011 in het kader van de zogenaamde " woonstaatheffing "?

4) Graag kreeg ik een gedetailleerd overzicht van het aantal rekeninghouders en / of het aantal rekeningen van particulieren die ten gevolge van de informatie-uitwisseling die uit de spaarrichtlijn voortvloeit, aan BelgiŽ werden doorgegeven door andere landen en dit vanaf juli 2005.

5) Kan hij gedetailleerde cijfers geven wat betreft het aantal rekeninghouders uit BelgiŽ voor elk land dat geopteerd heeft voor de informatie-uitwisseling en dit inclusief Zwitserland, Andorra, Liechtenstein en de afhankelijke en geassocieerde landen? Hoeveel van deze rekeningen waren bij de fiscus reeds bekend en dit voor elk land?

6) Meent hij dat de spaarrichtlijn effectief werkt wat betreft de niet-EU landen die een verdrag hebben gesloten met de EU om een woonstaatheffing in te houden en door te storten? Kunt hij zijn standpunt uitvoerig toelichten en aangeven welke eventuele nieuwe maatregelen hij voorstaat?

Antwoord ontvangen op 2 september 2011 :

1.-3. De bedragen die in het kader van de Europese Spaarrichtlijn door de Lidstaten van de Europese Unie evenals door derdelanden aan België werden gestort gedurende het jaar 2010, zijn opgenomen in de onderhavige tabel.

Voor het begrotingsjaar 2010 beloopt de totale ontvangst ter zake 49,3 miljoen euro. In de aangepaste begroting voor 2010 was evenwel nog een ontvangst voorzien van 83,5 miljoen euro (zie aangepaste begroting, Algemene Toelichting, tabel VIa « Totale ontvangsten », DOC 52 2532/001, pagina 124). Deze minderwaarde wordt verklaard door het feit dat de in 2009 geboekte ontvangsten een dubbele storting door Zwitserland bevatten (stortingen voor de jaren 2008 en 2009).

In dat perspectief is voor het begrotingsjaar 2011 (inkomstenjaar 2010) met een ontvangst van slechts 50 miljoen euro gerekend (zie aangepaste begroting, Algemene Toelichting, tabel VIa « Totale ontvangsten », DOC 53 1346/001, pagina 76).

Aperçu des recettes en matière de prélèvement pour l'État de résidence pour

les revenus de l'année 2009 (exercice d'imposition 2009) - Attribution en 2010

Overzicht van de ontvangsten inzake woonstaatheffing voor het

inkomstenjaar 2009 (aanslagjaar 2009) - Toekenning in 2010

Pays

Land

Montant - Bedrag

Suisse

Zwitserland

12 262 455,63 €

Guernesey

Guernsey

2 296,73 €

Monaco

Monaco

430 409,00 €

Jersey

Jersey

164 016,94 €

Liechtenstein

Liechtenstein

70 163,20 €

Andorre

Andorra

22 941,51 €

Luxembourg

Luxemburg

36 193 151,89 €

Autriche

Oostenrijk

194 068,75 €

Saint-Marin

San Marino

1 087,16 €

Recette totale

Totale ontvangst

49 340 590,81 €

4.-5. Hieronder het aantal ontvangen inlichtingen in het kader van de Europese richtlijn 2003/48/CE :


Pays :

Juin 2006
(année des revenus 2005)

Juin 2007 (année des revenus 2006)

Juin 2008 (année des revenus 2007)

Juin 2009 (année des revenus 2008)

Juin 2010 (année des revenus 2009)

Juin 2011 (année des revenus 2010)

Bulgarie

(1)

(1)

274

431

575

665

Chypre

118

210

141

161

171

140

République tchèque

484

290

721

354

397

456

Allemagne

21 487

34 874

29 921

43 219

25 283

21 607

Danemark

5 353

3 653

5 192

4 189

3 542

(2)

Estonie

69

49

88

112

142

145

Espagne

18 225

20 479

16 652

17 921

18 153

16 125

Finlande

127

202

97

129

182

105

France

22 729

43 247

47 501

51 535

51 206

(2)

Royaume-Uni

21 306

13 992

11 738

35 303

13 872

(2)

Grèce

168

285

82

753

559

535

Hongrie

495

766

751

1 108

1594

1 319

Irlande

468

937

1 250

881

1 059

(2)

Italie

5 484

14 727

15 356

16 980

15 059

14 670

Lituanie

46

38

62

77

47

51

Luxembourg

1 416

2 804

3 186

3 572

3 624

3 846

Lettonie

49

40

103

170

60

80

Malte

77

92

58

169

175

295

Pays-Bas

38 338

82 177

89 702

92 202

93 990

89 073

Pologne

174

695

553

148

443

644

Portugal

52

48

192

318

559

603

Roumanie

(1)

(1)

826

552

851

818

Suède

954

1 459

1 894

2 134

1 147

1 420

Slovénie

143

178

104

108

75

61

Slovaquie

169

183

221

133

98

69
Aruba

5

4

3

7

4

(2)

Antilles néerlandaises

0

0

1

0

0

(2)

Monaco

11

12

17

11

12

(2)

Lichtenstein

0

1

0

0

0

(2)

Suisse

302

464

608

662

687

(2)

De administratie beschikt evenwel noch over statistieken met betrekking tot het aantal betrokken belastingplichtigen noch over het aantal bij de administratie reeds gekende rekeningen.

Wat de fiscale resultaten van de uit het buitenland ontvangen informatie inzake rentebetalingen betreft, kan ik het best verwijzen naar het Verslag van februari 2011 dat het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft overgemaakt, specifiek met betrekking tot de Internationale samenwerking van de Belgische belastingdiensten, en waarin een nuttige analyse dienaangaande wordt verstrekt (pagina 51 -52 van het Verslag).

Land:

Juni 2006
(inkomsten
jaar 2005)

Juni 2007 (inkomsten
jaar 2006)

Juni 2008 (inkomsten
jaar 2007)

Juni 2009 (inkomsten
jaar 2008)

Juni 2010 (inkomsten
jaar 2009)

Juni 2011 (inkomstenjaar 2010)

Bulgarije

(1)

(1)

274

431

575

665

Cyprus

118

210

141

161

171

140

Tsjechië

484

290

721

354

397

456

Duitsland

21 487

34 874

29 921

43 219

25 283

21 607

Denemarken

5 353

3 653

5 192

4 189

3 542

(2)

Estland

69

49

88

112

142

145

Spanje

18 225

20 479

16 652

17 921

18 153

16 125

Finland

127

202

97

129

182

105

Frankrijk

22 729

43 247

47 501

51 535

51 206

(2)

Groot-Brittannië

21 306

13 992

11 738

35 303

13 872

(2)

Griekenland

168

285

82

753

559

535

Hongarije

495

766

751

1 108

1 594

1 319

Ierland

468

937

1 250

881

1 059

(2)

Italië

5 484

14 727

15 356

16 980

15 059

14 670

Litouwen

46

38

62

77

47

51

Luxemburg

1 416

2 804

3 186

3 572

3 624

3 846

Letland

49

40

103

170

60

80

Malta

77

92

58

169

175

295

Nederland

38 338

82 177

89 702

92 202

93 990

89 073

Polen

174

695

553

148

443

644

Portugal

52

48

192

318

559

603

Roemenië

(1)

(1)

826

552

851

818

Zweden

954

1 459

1 894

2 134

1 147

1 420

Slovenië

143

178

104

108

75

61

Slovakije

169

183

221

133

98

69
Aruba

5

4

3

7

4

(2)

Nederlandse Antillen

0

0

1

0

0

(2)

Monaco

11

12

17

11

12

(2)

Liechtenstein

0

1

0

0

0

(2)

Zwitserland

302

464

608

662

687

(2)

(1) Nog geen lid van de Europese Unie.

(2) Inlichtingen nog niet ontvangen.

6. Wij stellen de daadwerkelijke toepassing vast van de inhouding en storting van de bronheffing vanwege landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie en die akkoorden gelijkend op de Spaarrichtlijn hebben afgesloten.