Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-603

van Jean-Frťdťric Eerdekens (PS) d.d. 18 juni 2020

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Filmindustrie - Taxshelter-systeem - kaderovereenkomsten - Aantal - 'Majoritaire' en 'minoritaire' filmprojecten - Onderscheid - Budgetten

filmindustrie
audiovisuele productie
fiscale stimulans
vennootschapsbelasting
dramatische kunst
steun aan ondernemingen

Chronologie

18/6/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2020)
23/7/2020Antwoord

Vraag nr. 7-603 d.d. 18 juni 2020 : (Vraag gesteld in het Frans)

De deelstaten zijn bevoegd voor de filmindustrie maar het systeem van de taxshelter is geregeld op het federale niveau.

De federale overheid speelt dus een belangrijke rol in de tewerkstelling in de sector van de audiovisuele productie.

Uit de besprekingen in de Kamercommissie voor FinanciŽn van 29 april 2020 vernemen we dat via de taxshelter zowat 170 miljoen euro naar de filmindustrie gaat. (stuk Kamer nr. 55 1174/005).

Die 170 miljoen euro zijn verdeeld, zowel over de zogenaamde 'majoritaire' filmprojecten die een 'Belgisch' etiket hebben (producer, regisseur, hoofdacteurs, enzovoort) als over de 'minoritaire' filmprojecten, die hoofdzakelijk gefinancierd worden in het buitenland, maar op Belgisch grondgebied en met Belgische techniekers werken.

In beide gevallen is de return voor de staat verzekerd door de verplichte investeringen in BelgiŽ door de producers.

1) Om beter te begrijpen wat er op het spel staat in het systeem van de taxshelter, wil ik graag van u vernemen hoeveel kaderovereenkomsten er in 2019 werden gesloten.

2) Hoeveel van die kaderovereenkomsten uit 2019 hadden betrekking op een 'majoritair' filmproject en hoeveel op een 'minoritair' filmproject?

3) Wat is het gemiddelde bedrag van de budgetten die in die kaderovereenkomsten worden opgenomen, zowel voor 'majoritaire' als voor 'minoritaire' filmprojecten?

Antwoord ontvangen op 23 juli 2020 :

1) In 2019 werden 4 949 raamovereenkomsten gerealiseerd. Het totaal bedrag dat door de bedrijven in 2019 is geïnvesteerd bedraagt 133 519 585,89  euro.

2-3) Wat de opsplitsing tussen de «meerderheidsfilms» en de «minderheidsfilms» betreft: de gegeven inlichtingen zijn afhankelijk van de gemeenschappen en zijn gebaseerd op de attesten en niet op de raamovereenkomsten.

Op het niveau van de Vlaamse gemeenschap zijn in 2019 78 % van de goedgekeurde werken «meerderheidsproducties» terwijl 22 % van deze werken «minderheidsproducties» zijn.

Wat de Franse Gemeenschap betreft, zijn de gegevens gebaseerd op alle goedgekeurde werken sinds de inwerkingtreding van de tax shelter in 2004. De opsplitsing tussen «meerderheidsfilms» en «minderheidsfilms» bestaat alleen voor de langspeelfilms en niet voor de andere genres zoals kortfilms en documentaires.

Het moet worden aangestipt dat langspeelfilms 63 % van alle goedgekeurde werken door de Franse Gemeenschap vertegenwoordigen en 83 % van alle geïnvesteerde bedragen door de tax shelter voor deze gemeenschap.

De «minderheidslangspeelfilms» vertegenwoordigen 76 % van alle goedgekeurd langspeelfilms ten opzichte van 24 % «meerderheidslangspeelfilms». De inbreng van 851,3 miljoen euro vanaf 2004 door de tax shelter voor de langspeelfilms is verdeeld als volgt: 81 % voor de «minderheidslangspeelfilms» en 19 % voor de «meerderheidslangspeelfilms».