Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1244

van Latifa Gahouchi (PS) d.d. 12 mei 2021

aan de eerste minister

IsraŽlisch-Palestijns conflict - Bezette Westelijke Jordaanoever - Humanitaire toestand - Geplande acties

Palestijnse kwestie
Palestina
IsraŽl
oorlog
Cis-Jordaanse kwestie

Chronologie

12/5/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/6/2021)
8/6/2021Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1245

Vraag nr. 7-1244 d.d. 12 mei 2021 : (Vraag gesteld in het Frans)

ęDe aanzienlijke stijging van geweld op de Westelijke Jordaanoever, [van begin mei 2021], in en nabij de Gazastrook en in Oost-Jeruzalem moet onmiddellijk stoppenĽ, verklaart de Europese Unie (EU).

Mijn vraag behoort tot de bevoegdheid van de Senaat vanwege het transversale karakter ervan. Voor de materies die onder hun bevoegdheid vallen zijn de Gemeenschappen immers evenzeer bevoegd voor wetenschappelijk onderzoek en buitenlands beleid.

De humanitaire toestand op de Westelijke Jordaanoever is op zijn minst zorgwekkend.

Onder de tientallen slachtoffers vandaag, zijn er immers ook negen kinderen.

Die slachtoffers zouden gevallen zijn bij aanslagen van het IsraŽlische leger in de Gazastrook, als tegenaanval op tientallen rakketten die zijn afgevuurd vanuit Palestijns gebied.

De situatie blijft verslechteren en er zou ook melding zijn gemaakt van een persoon die om het leven is gekomen door een schotwonde bij schermutselingen met IsraŽlieten in de stad Lod (centrum), waar ook auto's in brand zouden zijn gestoken.

Dat geweld viel samen met de ęJeruzalemdagĽ, die volgens de Hebreeuwse kalender de dag is waarop het oostelijk deel van de oude stad, dat bevolkt is door Palestijnen, werd ingenomen door het IsraŽlische leger in 1967. Er waren bovendien al weken spanningen in Jeruzalem.

Ik zei het al in het begin van mijn vraag: de Europese Unie roept op tot kalmte. Er moeten immers te allen prijze nieuwe slachtoffers worden vermeden.

Ik deel het standpunt van de Amerikaanse minister Antony Blinken die zei: ęAlle partijen moeten maatregelen nemen.Ľ

Frankrijk van zijn kant zegt te vrezen voor een massale escalatie.

Alle politieke actoren pleiten in feite voor een onvoorwaardelijk engagement in de inspanningen voor een de-escalatie.

Beschikt u over bijkomende informatie? Wat is de stand van zaken?

Welke acties plant de regering in dit verband?

Antwoord ontvangen op 8 juni 2021 :

Ik verwijs naar het antwoord van de minister van Buitenlandse Zaken, aan wie de vraag eveneens werd gesteld.