Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6425

van Alexander De Croo (Open Vld) d.d. 7 juni 2012

aan de minister van Justitie

Gevoelige digitale bedrijfsinformatie - Bedrijfsspionage - Informatiediefstal - Lijst van gevoelige landen - Preventieve maatregelen - Zakenreizen

industriŽle spionage
toegang tot de informatie
gegevensbescherming
computercriminaliteit
reis

Chronologie

7/6/2012Verzending vraag
9/11/2012Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6424

Vraag nr. 5-6425 d.d. 7 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Amerikaanse overheidsmedewerkers en werknemers van topbedrijven uit de VS die naar bepaalde landen afreizen zoals China en Rusland, gaan er in vele landen automatisch vanuit dat alle digitale informatie van enige waarde onderschept wordt door bedrijfsspionage voor het creŽren van een soort digitale achteringang (waarmee hackers vanaf waar dan ook ter wereld toegang hebben tot de data op het netwerk van de organisatie). Deze vermoedens van bedrijfsspionage zijn niet gebaseerd op paranoia maar wel op ervaringen en het uitgebreide onderzoek naar digitale verdedigingstechnieken. Sommige bedrijven hebben reeds een preventief beleid ingevoerd qua bedrijfsspionage en gaan hierin zeer ver. McAfee is zelfs zo bezorgd over potentiŽle digitale beveiligingsinbreuken en bedrijfsspionage, dat het bedrijf zegt pertinent geen toestel aan te sluiten op het eigen netwerk als dit geÔnspecteerd is aan de grens van een verdacht land. Ik had graag vernomen of het bedrijfsleven in ons land zich bewust is van de risico's op diefstal van gevoelige bedrijfsinformatie door het installeren van "keylogging software".

Ik had dan ook volgende vragen voor de geachte minister:

1) In hoeverre doen de staatsveiligheid en andere diensten alsook de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie aan preventie naar bedrijven toe wat betreft het gegeven dat informatie die bewaard wordt op digitale dragers (smartphone, USB, draagbare computer, enz.) kan gemanipuleerd worden in bepaalde landen waar zij op zakenreis naartoe gaan zodat deze landen informatie kunnen bemachtigen? Hebben onze diensten reeds klachten ontvangen van mogelijke informatiediefstal van digitale toestellen of USB-sleutels naar aanleiding van zakenreizen? Welke landen maken zich schuldig aan dit soort activiteiten? Bestaat er een lijst met risicolanden en zo ja, kan u die vrijgeven?

2) Geven uw diensten en/of de staatsveiligheid meer bepaald naar het bedrijfsleven toe voorlichting over dit onderwerp en/of biedt u op andere wijze ondersteuning of bescherming? Zo ja, kan u dit toelichten? Zo neen, waarom niet en acht u dit niet aangewezen?

3) Treft de overheid speciale maatregelen wanneer hogere ambtenaren, diplomaten of regeringsleden naar de desbetreffende landen afreizen om te voorkomen dat deze landen op digitale wijze spioneren? Zo nee, waarom niet?