S. 5-28 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen met het oog op de opheffing van het verbod op reclameboodschappen op radio en televisie bij de verkiezingen
Alexander De Croo    Bart Tommelein   

radiouitzending
audiovisueel programma
televisie
partijfinanciering
financiering van een verkiezing
verkiezingspropaganda

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-28/1 5-28/1 (PDF) Wetsvoorstel 16/8/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/8/2010   Indiening Doc. 5-28/1 5-28/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
12/10/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd