Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2563

van Alexander De Croo (Open Vld) d.d. 20 juni 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Begroting

Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Bronheffing - Impact voor de Belgische overheid

Europese fiscale samenwerking
spaartegoed
belastingharmonisatie
belasting op inkomsten uit kapitaal
richtlijn (EU)
datatransmissie

Chronologie

20/6/2011 Verzending vraag
22/6/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2562

Vraag nr. 5-2563 d.d. 20 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vraag nr. 5-764 en het uitvoerig antwoord van de geachte minister wat betreft de doorgestorte bedragen in 2009.

Om de rentebetalingen die een inwoner van een Lidstaat van de Europese Unie (EU) ontvangt in een andere Lidstaat, niet onbelast te laten, wisselen tweeŽntwintig Lidstaten van de Europese Unie sinds 1 juli 2005 informatie uit over die betalingen. Drie andere Lidstaten (BelgiŽ, Luxemburg en Oostenrijk) kiezen voor een onmiddellijke heffing op het spaargeld van buitenlanders, de zogenaamde woonstaatheffing. Zij wisselen nog geen informatie uit met de woonstaat over de begunstigde van een rente-inkomst. De woonstaatheffing houdt in dat anoniem 75 % van de opbrengsten van de heffing doorgestort worden aan de woonstaat.

Ook de afhankelijke of geassocieerde gebieden van de Lidstaten (Anguila, Cayman Islands, Montserrat, Aruba, Jersey, Guernesey, Isle of Man, Maagdeneilanden, Nederlandse Antillen en Turkse en Caicos-eilanden) wisselen informatie uit of houden een bronheffing in. Speciale afspraken omtrent gelijksoortige maatregelen zijn ook gemaakt tussen de Europese Unie en Zwitserland, Andorra, Monaco, Liechtenstein en San Marino.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel inkomsten werden er voor 2010 doorgestort aan BelgiŽ, tengevolge de bronheffing in landen van de Europese Unie (EU), afhankelijke of geassocieerde gebieden en de landen waarmee een akkoord werd gesloten (onder meer Zwitserland, Andorra, Ö) en die niet opteren voor de informatie-uitwisseling? Kan de geachte minister de inkomsten tevens weergeven per land waar de bronheffing vandaan komt?

2) Welk bedrag was in zijn geheel vooropgesteld voor het jaar 2010 in het kader van de zogenaamde " woonstaatheffing " en werd dit bedrag gehaald? Zo neen, waarom niet?

3) Welk bedrag is in zijn geheel vooropgesteld voor het jaar 2011 in het kader van de zogenaamde " woonstaatheffing "?

4) Graag kreeg ik een gedetailleerd overzicht van het aantal rekeninghouders en / of het aantal rekeningen van particulieren die ten gevolge van de informatie-uitwisseling die uit de spaarrichtlijn voortvloeit, aan BelgiŽ werden doorgegeven door andere landen en dit vanaf juli 2005.

5) Kan hij gedetailleerde cijfers geven wat betreft het aantal rekeninghouders uit BelgiŽ voor elk land dat geopteerd heeft voor de informatie-uitwisseling en dit inclusief Zwitserland, Andorra, Liechtenstein en de afhankelijke en geassocieerde landen? Hoeveel van deze rekeningen waren bij de fiscus reeds bekend en dit voor elk land?

6) Meent hij dat de spaarrichtlijn effectief werkt wat betreft de niet-EU landen die een verdrag hebben gesloten met de EU om een woonstaatheffing in te houden en door te storten? Kunt hij zijn standpunt uitvoerig toelichten en aangeven welke eventuele nieuwe maatregelen hij voorstaat?

Antwoord ontvangen op 22 juni 2011 :

Ik verwijs het achtbare lid naar het antwoord dat mijn collega van Financiën op deze vraag zal geven (Vraag nr. 5-2562).