Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-613

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 30 juni 2020

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Pitazaken - Fiscale fraude - Controle - Inbreuken - Cijfers - Aanpak - Maatregelen

horecabedrijf
belastingfraude
geografische spreiding
officiŽle statistiek

Chronologie

30/6/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2020)
27/7/2020Antwoord

Vraag nr. 7-613 d.d. 30 juni 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Economische bevoegdheden zijn een transversale aangelegenheid.

In het verleden is gebleken dat pitazaken erg fraudegevoelig zijn.

1) Hoeveel fiscale controles werden de jongste vijf jaar, op jaarbasis, gedaan bij dergelijke zaken? Graag kreeg ik een opsplitsing per Gewest.

2) Hoeveel inbreuken werden er daarbij vastgesteld? Wat is de aard van de inbreuken? Hoeveel boetes werden er opgelegd? Hoeveel van deze opgelegde boetes werden ook effectief geÔnd? Graag kreeg ik steeds een opsplitsing per Gewest.

3) Hoeveel zaken werden ook doorgegeven aan het parket? Hoeveel van deze zaken werden gesloten? Kunnen deze gegevens eveneens worden bezorgd per Gewest?

4) Welke initiatieven werden er genomen om de misbruiken in deze sector aan te pakken?

Antwoord ontvangen op 27 juli 2020 :

1), 2) en 3) De Algemene Administratie van de Fiscaliteit beschikt niet over afzonderlijke cijfers voor pitazaken aangezien er voor hen geen specifieke activiteitscode voorzien is en ze opgenomen zijn in een groter geheel (activiteitscode 56102: Eetgelegenheden met beperkte bediening).

Het sluiten van pitazaken behoort niet tot de bevoegdheid van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit.

4) De BBI heeft in de sector op het niveau van de leveranciers van bloem, vlees en horeca-benodigdheden twee zaken behandeld, met een dertigtal dossiers, verspreid over het land. De grootste zaak met 28 dossiers is in 2016 afgesloten met een resultaat van 43 miljoen euro aan belastingen en belastingverhogingen, ingevolge voornamelijk zwarte verkopen en gezwollen dagboek (grijze verkopen).

Details over de spreiding per Gewest of inning zijn niet beschikbaar. Deze zaak is overgemaakt aan Justitie en heeft geleid tot de strafrechtelijke veroordeling van enkele betrokkenen.

De tweede kleinere zaak is recent gestart en nog in onderzoek. Tot slot wordt opgemerkt dat de BBI geen specifieke maatregelen heeft genomen. De behandelde dossiers zijn gedetecteerd met de interne reguliere risicoanalyse.

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit neemt deze sector in aanmerking voor gerichte risicoanalyses die o.a. gericht zijn op de fiscale risico’s in de horecasector.

Daarnaast worden regelmatig opsporingen verricht in de sector van de pitazaken.

Aan elke individuele input inzake inbreuken wordt een passend gevolg gegeven.