Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-291

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 17 januari 2020

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Tabaksproducten - Opbrengsten voor de Staat - Evolutie

tabak
BTW
accijns
inning der belastingen

Chronologie

17/1/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020)
2/3/2020Antwoord

Vraag nr. 7-291 d.d. 17 januari 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Fiscaliteit is een gedeelde bevoegdheid.

Reeds meermaals werden, om begrotingsredenen, de accijnzen op tabaksproducten verhoogd.

Kan de geachte minister mij de opbrengst van tabaksproducten voor de Staat meedelen voor 2019, opgesplitst per Gewest, per soort belasting (BTW, accijnzen, enz.) en opgesplitst per tabaksproduct (sigaretten, sigaren, roltabak, enz.)?

Antwoord ontvangen op 2 maart 2020 :

De algemene administratie der Douane en Accijnzen beschikt niet over de cijfers per Gewest omdat het een federale belasting is.

De gemeenschappelijke ontvangsten (in positieve of negatieve zin) zijn die welke door het Groothertogdom Luxemburg worden terugbetaald.


2016 (in euro)

2017 (in euro)

2018 (in euro)

2019 (in euro)

III Tabaksfabricaten

2 289 715 857,59

2 249 492 088,34

2 373 299 338,02

2 414 224 351,78

A. Sigaren

12 280 443,72

11 410 207,95

12 043 619,87

12 379 553,85

Accijns

6 368 257,51

5 555 526,15

5 709 599,83

5 792 352,06

Bijzondere accijns

5 912 186,21

5 854 681,80

6 334 020,04

6 587 201,79

B. Sigaretten

1 697 835 777,69

1 673 038 637,76

1 772 023 389,66

1 821 360 057,86

Accijns

1 300 019 408,99

1 265 290 218,05

1 175 069 791,78

1 175 609 746,09

Bijzondere accijns

14 889 432,96

11 413 093,68

13 224 537,05

18 696 401,96

Specifieke accijns

67 740 321,43

64 283 441,38

65 262 389,61

65 542 010,13

Specifieke bijzondere accijns

315 186 614,31

332 051 884,65

518 466 671,22

561 511 899,68

C. Rooktabak

595 880 462,57

560 658 265,44

579 116 421,91

569 667 889,50

Accijns

387 682 201,72

335 861 866,19

324 268 739,66

309 328 200,71

Bijzondere accijns

5 267 528,13

1 310 440,59

1 251 773,97

1 945 442,77

Specifieke accijns

9,90 €

206,72 €

-

183 748,86

Specifieke bijzondere accijns

202 930 722,82

223 485 751,94

253 595 908,28

258 210 497,16

D. Gemeenschappelijke ontvangsten

16 280 826,39

4 384 977,19

10 115 906,58

10 816 850,57

E. BTW op gefabriceerde tabak

724 170 157,97

687 583 726,48

701 041 703,13

704 925 962,74