Auteurs- en sprekersregister betreffende "Van Hauthem Joris" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
175 jaar BelgiŽ - Gratis verzenden van brieven op 21 juli 2005 (3-3104)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4105 3-49 p. 4105 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
Bul. 3-58
p. 5247-5248 3-58 p. 5247-5248 (PDF)
Aan de kaak stellen van de manier van werken en van de minachting voor de Senaat      
  3-191
p. 44 3-191 p. 44 (PDF)
Aanwervingen - Contractuele ambtenaren - Geografische afkomst (4-1969)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-1969
Actie equal pay day - Medewerking van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (Strijd tegen de loonkloof tussen vrouwen en mannen - Samenwerking met het ABVV) (3-7847)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10774 3-90 p. 10774 (PDF)
Actualiteitendebat : de nieuwe regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Debat
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Actualiteitendebat : de veiligheidssituatie in Brussel      
  Debat
4-111
p. 11-30 4-111 p. 11-30 (PDF)
Afwezigheid van de minister die moet antwoorden op een vraag van mevrouw Anke Van dermeersch en het niet doorgeven van het antwoord aan een andere minister      
  4-12
p. 28-29 4-12 p. 28-29 (PDF)
Agentschap voor Buitenlandse Handel - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1720)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-30
p. 2042 3-30 p. 2042 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-35
p. 2588-2589 3-35 p. 2588-2589 (PDF)
Agentschap voor Buitenlandse Handel - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2300)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2888 3-38 p. 2888 (PDF)
Agressie tegenover leerkrachten en schooldirecties - Samenwerking tussen scholen en de politie - Evaluatie (3-704)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 828-829 3-13 p. 828-829 (PDF)
Algemeen Rijksarchief - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen (4-3156)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3156
Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciŽn - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2222)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2788 3-37 p. 2788 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-81
p. 8861-8862 3-81 p. 8861-8862 (PDF)
Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de ProvinciŽn - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1534)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1831 3-28 p. 1831 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1974-1975 3-29 p. 1974-1975 (PDF)
Algemene directie Crisiscentrum - Contacten met de pers - Instructies (4-7443)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7443
Algemene directie Crisiscentrum - Contacten met de pers - Instructies (4-7444)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7444
Als op donderdag om 15 uur een commissie wordt bijeengeroepen moeten de commissieleden op zijn minst via de fractie worden verwittigd      
  3-194
p. 44 3-194 p. 44 (PDF)
Ambtenaren - Ziekteverzuim (4-1068)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1068
Amenderingsrecht - Discussie over de (on)ontvankelijkheid van amendementen waarvan de inhoud het voorwerp uitmaakt van een belangenconflict - Artikel 59 Reglement van de Senaat - Artikel 143 Grondwet - Wetsontwerp 4-1252 tot wijziging wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (4-1252)      
  4-70
p. 8-13 4-70 p. 8-13 (PDF)
Asielzoekers - Lokale besturen - Toewijzingen - Aantallen (4-2900)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-2900
Asielzoekers - Lokale besturen - Toewijzingen - Aantallen (4-2901)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-2901
Asielzoekers - Lokale besturen - Toewijzingen - Aantallen (4-2902)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2902
Asielzoekers - Lokale besturen - Toewijzingen - Aantallen (4-5548)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-5548
Asielzoekers - Lokale besturen - Toewijzingen - Aantallen (4-7485)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7485
Asielzoekers - Lokale opvanginitiatieven (LOI) - Verspreiding over de gewesten - Bezettingsgraad (4-3105)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-3105
Asielzoekers - Lokale opvanginitiatieven (LOI) - Verspreiding over de gewesten - Bezettingsgraad (4-5552)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-5552
Asielzoekers - Lokale opvanginitiatieven (LOI) - Verspreiding over de gewesten - Bezettingsgraad (4-7486)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7486
Asielzoekers - Opvangplaatsen - Partners - Aantallen en bezettingsgraad (4-3106)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-3106
Asielzoekers - Opvangplaatsen - Partners - Aantallen en bezettingsgraad (4-5553)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-5553
Asielzoekers - Opvangplaatsen - Partners - Aantallen en bezettingsgraad (4-7487)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7487
Atomium - Leden aangewezen door de federale regering - Taalgebruik (4-7360)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7360
Autonome overheidsbedrijven - Ontbreken van taalkaders - Maatregelen - Stand van zaken (4-3178)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-3178
Autonome overheidsbedrijven - Ontbreken van taalkaders - Maatregelen - Stand van zaken (4-5770)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5770
BIAC - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1716)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-30
p. 2039-2040 3-30 p. 2039-2040 (PDF)
Belangenconflict tussen de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stuk K 52-0039) (4-857)      
  Bespreking
4-49
p. 35-42 4-49 p. 35-42 (PDF)
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde(Stuk K. 52-0037) (4-856)      
  Amendement nr 2 van de heren Joris Van Hauthem en Hugo Coveliers op het voorstel van gemotiveerd advies
4-856/3
p. 2 4-856/3 p. 2 (PDF)
  Bespreking
4-49
p. 35-42 4-49 p. 35-42 (PDF)
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, ß 1, 7į, 9į en 10į, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nrs. 1 tot 7) (Pedagogisch toezicht inzake de Franstalige scholen uit de 6 Brusselse randgemeenten - Bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap) (4-937)      
  Amendement nr 1 van de heren Joris Van Hauthem en Jurgen Ceder op het voorstel aangenomen door de commissie
4-937/2
p. 1-2 4-937/2 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
4-51
p. 59-62 4-51 p. 59-62 (PDF)
  4-51
p. 64-65 4-51 p. 64-65 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (Stukken Kamer, nr. 52-0039/1 tot 18) (Zie ook doc. 4-1607) (4-1608)      
  Mededeling en verzending naar de commissie
4-110
p. 7-8 4-110 p. 7-8 (PDF)
  Bespreking
4-116
p. 102-108 4-116 p. 102-108 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stukken Kamer, nr. 52-0037/1 tot 22) (Zie ook doc. 4-1608) (4-1607)      
  Amendement nr 1 van de heren Joris Van Hauthem en Hugo Coveliers, op het voorstel van gemotiveerd advies
4-1607/3
p. 1-2 4-1607/3 p. 1-2 (PDF)
  Mededeling en verzending naar de commissie
4-110
p. 7-8 4-110 p. 7-8 (PDF)
  Bespreking
4-116
p. 102-108 4-116 p. 102-108 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stuk K. 52-0037/1) (4-547)      
  Amendement nr 2 van de heren Joris Van Hauthem en Hugo Coveliers, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-547/3
p. 1-2 4-547/3 p. 1-2 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
4-21
p. 23-24 4-21 p. 23-24 (PDF)
  4-21
p. 25 4-21 p. 25 (PDF)
  Bespreking
4-21
p. 5-23 4-21 p. 5-23 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stuk K. 52-0039/1) (4-548)      
  Aangehouden stemmingen
4-21
p. 23-24 4-21 p. 23-24 (PDF)
  4-21
p. 25 4-21 p. 25 (PDF)
  Bespreking
4-21
p. 5-23 4-21 p. 5-23 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, ß 1, 7į, 9į en 10į, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nrs. 1 tot 6) (Scholen in de faciliteitengemeenten) (4-643)      
  Amendement nr 1 van de heren Joris Van Hauthem en Hugo Coveliers, op het voorstel van advies aangenomen door de commissie
4-643/3
p. 1-2 4-643/3 p. 1-2 (PDF)
  Regeling van de werkzaamheden
4-27
p. 6-8 4-27 p. 6-8 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar commissie
4-27
p. 36-37 4-27 p. 36-37 (PDF)
  Bespreking
4-29
p. 34-43 4-29 p. 34-43 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers inzake het bij de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediende wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1948 tot oprichting van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (1-468)      
  Amendement nr 1 van de heer Van Hauthem
1-468/2
p. 1-2 1-468/2 p. 1-2 (PDF)
  Beraadslaging en bespreking over het amendement
1-73
p. 1956 1-73 p. 1956 (PDF)
  1-73
p. 1958-1964 1-73 p. 1958-1964 (PDF)
  Stemming over de consideransen, stemming over het amendement en stemming over het voorstel van gemotiveerd advies van de commissie
1-73
p. 1970-1972 1-73 p. 1970-1972 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp houdende invoering van een egalisatiebijdrage voor pensioenen (Omzetting van de inhouding op het vakantiegeld in een persoonlijke bijdrage bestemd hetzij voor het globaal beheer van de sociale zekerheid wat betreft de contractuelen, hetzij voor het Fonds voor het evenwicht van de pensioenstelsels wat betreft de statutairen) (3-1036)      
  Bespreking
3-100
p. 29-39 3-100 p. 29-39 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers over het wetsontwerp tot wijziging van artikel 86bis van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting (doc. K. 50-1496) (Verhoging van het aantal toegevoegde magistraten voor het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Brussel - Rechtbank en parket van eerste aanleg - Gebruik der talen - Tweetaligheid)      
  Bespreking
2-194
p. 53-69 2-194 p. 53-69 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers over het wetsontwerp tot wijziging van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek (Hervorming gerechtelijke kantons - Aanhechting gemeente Kortemark bij arrondissement Brugge - Vrederechters : aanpassingen aan naburige kantons - Gebruik der talen in gerechtszaken - Bevoegdheidsconflict) (Zie doc. Senaat 1-1366 en Kamer 50-371) (2-442)      
  Bespreking
2-47
p. 40-48 2-47 p. 40-48 (PDF)
  2-59
p. 39-43 2-59 p. 39-43 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschap ten gevolge van de goedkeuring door de Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement van het voorstel van decreet van de heer Herman Suykerbuyk c.s. houdende vaststelling van de voorwaarden voor getroffenen van repressie en epuratie, en voor oorlogsslachtoffers, om in aanmerking te komen voor een financiŽle tegemoetkoming (1-923)      
  Voorstel van gemotiveerd advies
   Bespreking van het voorstel van gemotiveerd advies
1-178
p. 5249-5252 1-178 p. 5249-5252 (PDF)
Belangenconflict tussen het Waals Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (stuk Kamer, nr. 52-0037/1) (4-1286)      
  Bespreking
4-81
p. 48-50 4-81 p. 48-50 (PDF)
Belangenconflict tussen het Waals Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (stuk Kamer, nr. 52-0039) (4-1287)      
  Bespreking
4-81
p. 48-50 4-81 p. 48-50 (PDF)
Belangenconflict tussen het Waals Parlement en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, ß 1, 7į, 9į en 10į, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nrs. 1 tot 8) (4-1212)      
  Amendement nr 2 van de heer Joris Van Hauthem, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-1212/2
p. 2 4-1212/2 p. 2 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Louis Ide
4-74
p. 12-13 4-74 p. 12-13 (PDF)
  4-74
p. 17-18 4-74 p. 17-18 (PDF)
  Bespreking
4-74
p. 7-9 4-74 p. 7-9 (PDF)
Belangenconflict tussen, enerzijds, het Vlaams Parlement en, anderzijds, het Waals Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschap over het in het Vlaams Parlement ingediende ontwerp van decreet houdende de Vlaamse Wooncode (Vlaams Parlement, Stuk 824 (2005-2006) - Nr. 1) (Belangenconflict m.b.t. de bepaling dat kandidaat-huurders van een sociale woning zich bereid moeten verklaren om Nederlands te leren) (3-1853)      
  Bespreking
3-183
p. 21-30 3-183 p. 21-30 (PDF)
Belgacom - Overtreding van de taalwetgeving - Aanraakschermen - Maatregelen (4-3415)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-3415
Belgacom - Overtreding van de taalwetgeving - Aanraakschermen - Maatregelen (4-5773)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5773
Belgacom - Overtreding van de taalwetgeving - Vaste Commissie voor taaltoezicht (VCT) - Maatregelen (4-3412)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3412
Belgacom - Overtreding van de taalwetgeving - Vaste Commissie voor taaltoezicht (VCT) - Maatregelen (4-5951)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5951
Belgacom - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1715)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-30
p. 2072-2073 3-30 p. 2072-2073 (PDF)
Belgacom - Sponsoring - Wettelijke bepalingen - Politieke criteria (4-3513)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3513
Belgacom - Teleboetieks - GecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken - Naleving (4-3233)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3233
Belgacom - Teleboetieks - Taalgebruik (4-6539)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6539
Belgacom - Verdeling van het werkvolume per gewest en per taalgroep (Omzet, aantal vaste en mobiele aansluitingen, aantal internetklanten, investeringen - Taalkader) (3-5991)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8771-8773 3-80 p. 8771-8773 (PDF)
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1625)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1899-1901 3-28 p. 1899-1901 (PDF)
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2250)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2789 3-37 p. 2789 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-41
p. 3200-3201 3-41 p. 3200-3201 (PDF)
Belgisch Instituut voor normalisatie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1558)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1830-1831 3-28 p. 1830-1831 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1972 3-29 p. 1972 (PDF)
Belgisch Instituut voor ruimte-aŽronomie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1537)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1832 3-28 p. 1832 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1976-1977 3-29 p. 1976-1977 (PDF)
Belgisch Instituut voor ruimte-aŽronomie - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen (4-3161)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3161
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) - Ongeldige taalkaders - Maatregelen (4-3182)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3182
Belgische Technische CoŲperatie (BTC) - Ontbreken van taalkaders - Houding van de Vaste Commissie voor taaltoezicht (VCT) (4-3414)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3414
Belgische Technische CoŲperatie - Ontbreken van taalkaders - Maatregelen (4-3185)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-3185
Belgische delegaties - Samenstelling - Criteria - Beslissingsbevoegdheid (Vertegenwoordiging van ons land op een buitenlandse plechtigheid) (3-2471)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-41
p. 3179 3-41 p. 3179 (PDF)
Belgocontrol - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1722)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-30
p. 2050-2051 3-30 p. 2050-2051 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-37
p. 2857-2858 3-37 p. 2857-2858 (PDF)
Belgocontrol - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-3618)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-55
p. 4838 3-55 p. 4838 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5937 3-62 p. 5937 (PDF)
Benoeming van de leden van de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comitť I)      
  Geheime stemming en uitslag
4-4
p. 16-17 4-4 p. 16-17 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1999 BZ)      
  Benoeming van de heer Van Hauthem tot derde ondervoorzitter van de Senaat
2-3
p. 8 2-3 p. 8 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1999-2000)      
  Benoeming van de heer Van Hauthem tot derde ondervoorzitter van de Senaat
2-5
p. 4 2-5 p. 4 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2000-2001)      
  Benoeming van de heer Van Hauthem tot derde ondervoorzitter van de Senaat
2-69
p. 14 2-69 p. 14 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2001-2002)      
  Benoeming van de heer Van Hauthem tot derde ondervoorzitter van de Senaat
2-143
p. 4-5 2-143 p. 4-5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2002-2003)      
  Benoeming van de heer Van Hauthem tot derde ondervoorzitter van de Senaat
2-228
p. 4-5 2-228 p. 4-5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2003 BZ)      
  Benoeming van de heer Van Hauthem tot derde ondervoorzitter van de Senaat
3-3
p. 9 3-3 p. 9 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2003-2004)      
  Benoeming van de heer Van Hauthem tot derde ondervoorzitter van de Senaat
3-13
p. 4-5 3-13 p. 4-5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2008-2009)      
  Benoeming van de heer Armand De Decker tot voorzitter van de Senaat
   Al dan niet verenigbaarheid tussen de kandidatuur van de heer Armand De Decker voor het mandaat van voorzitter van de Senaat en het feit dat hij namens zijn partij actief deelneemt aan de "dialoog van gemeenschap tot gemeenschap"
4-42
p. 4-5 4-42 p. 4-5 (PDF)
  Geheime stemming voor de aanwijzing van de voorzitter
4-42
p. 4-5 4-42 p. 4-5 (PDF)
  4-42
p. 5-6 4-42 p. 5-6 (PDF)
Benoeming van het bureau van de parlementaire commissies - Regel van de evenredige vertegenwoordiging - Artikelen 23 en 84 van het reglement van de Senaat      
  4-4
p. 11-12 4-4 p. 11-12 (PDF)
Beroep op het Reglement van de Senaat : vertaling van de amendementen      
  4-9
p. 76-77 4-9 p. 76-77 (PDF)
  4-9
p. 85-87 4-9 p. 85-87 (PDF)
Brussel - Onderwijs - Taalinspectie (4-316)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-316
Brussel - Onderwijs - Taalinspectie (4-317)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-317
Brussel - Onderwijs - Taalinspectie (4-318)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-318
Brussel - Onderwijs - Taalinspectie (4-602)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-602
Burgerlijk en kerkelijk huwelijk - Artikel 21 van de Grondwet - Artikel 267 van het Strafwetboek - Overtredingen (Verbod over te gaan tot de inzegening van een huwelijk voor de voltrekking van het burgerlijk huwelijk - Interpretatie in het licht van de evolutie wat de erediensten betreft - Islam) (3-1765)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2207-2208 3-32 p. 2207-2208 (PDF)
Burgerlijk en kerkelijk huwelijk - Artikel 21 van de Grondwet - Artikel 267 van het Strafwetboek - Overtredingen (Verbod over te gaan tot de inzegening van een huwelijk voor de voltrekking van het burgerlijk huwelijk - Interpretatie in het licht van de evolutie wat de erediensten betreft - Islam) (3-1766)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-31
p. 2163-2164 3-31 p. 2163-2164 (PDF)
Burgerlijk huwelijk - Religieus huwelijk - Uitspraken die gedaan werden door een bedienaar van de islam (Verbod een religieus huwelijk in te zegenen vůůr de voltrekking van het burgerlijk huwelijk) (3-27)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 67 3-1 p. 67 (PDF)
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Taalkaders - Invulling (4-1913)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1913
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Taalkaders - Invulling (4-1914)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-1914
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Taalkaders - Invulling (4-2661)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-2661
Centrale Raad voor het bedrijfsleven - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1557)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1830 3-28 p. 1830 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-31
p. 2167-2168 3-31 p. 2167-2168 (PDF)
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - "Vuile hetero"-campagne (3-5422)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7009-7010 3-69 p. 7009-7010 (PDF)
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1620)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1856-1857 3-28 p. 1856-1857 (PDF)
Centrum voor diergeneeskunde en agrochemie (CODA) - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen (4-3183)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3183
Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Aantal klachten met burgerlijke partijstelling (Neutraliteit) (3-296)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken en Maatschappelijke Integratie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-3
p. 242-243 3-3 p. 242-243 (PDF)
Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Ontbreken van taalkaders (4-4658)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-4658
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - "Vuile hetero" -campagne (3-5626)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7559-7560 3-71 p. 7559-7560 (PDF)
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - Campagne - Toestemming koningshuis (Gebruik van de foto en van de persoon van de Koningin voor de campagne) (3-6732)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9618 3-87 p. 9618 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10773-10774 3-90 p. 10773-10774 (PDF)
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - Contractuele personeelsleden - Taalaanhorigheid (3-2150)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2553-2554 3-35 p. 2553-2554 (PDF)
Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1548)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1842 3-28 p. 1842 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1998 3-29 p. 1998 (PDF)
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) - Taalkaders - Invulling (4-1920)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1920
Controledienst voor de Ziekenfondsen - Taalkaders - Opstelling (4-1911)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1911
Controledienst voor de Ziekenfondsen - Taalkaders - Opstelling (4-2328)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2328
Controledienst voor de verzekeringen - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1555)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1829-1830 3-28 p. 1829-1830 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1970-1971 3-29 p. 1970-1971 (PDF)
Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1564)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1837-1838 3-28 p. 1837-1838 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1990 3-29 p. 1990 (PDF)
DGOS - Sensibilisering (4-330)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-330
De Intergouvernementele en interparlementaire conferentie voor de institutionele vernieuwing ("Conferentie voor de staatshervorming" [COSTA]) (2-11)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
2-6
p. 6-28 2-6 p. 6-28 (PDF)
De Intergouvernementele en interparlementaire conferentie voor de institutionele vernieuwing ("Conferentie voor de staatshervorming" [COSTA]) (2-8)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-6
p. 6-28 2-6 p. 6-28 (PDF)
De InterministeriŽle conferentie voor institutionele hervormingen (Dossier van de splitsing van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Oprichting InterministeriŽle conferentie - Voorstel van wet in de Kamer ingediend) (3-457)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-84
p. 9-11 3-84 p. 9-11 (PDF)
De Interparlementaire en intergouvernementele conferentie voor institutionele en democratische vernieuwing ("Conferentie voor de staatshervorming" [COSTA]) (2-7)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-6
p. 6-28 2-6 p. 6-28 (PDF)
De Post - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Toepassing van de taalwetgeving (4-3129)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3129
De Post - Brussels Hoofdstedelijke Gewest - Toepassing van de taalwetgeving - Vak-en werkliedenpersoneel (4-3784)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3784
De Post - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1717)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-30
p. 2040 3-30 p. 2040 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 3007-3008 3-39 p. 3007-3008 (PDF)
De Post - Watermaal-Bosvoorde - Toepassing van de taalwetgeving (4-3128)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3128
De Senaat moet controle kunnen uitoefenen op de regering, ook op een regering van lopende zaken - Antwoord op de vragen      
  4-1 COM
p. 4-5 4-1 COM p. 4-5 (PDF)
De aanstelling van een financieel raadgever bij de Regie voor Maritiem Transport      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-6
p. 105 1-6 p. 105 (PDF)
De aanwijzing van een regeringscommissaris (voor de vereenvoudiging van de sociale zekerheid) (2-431)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-87
p. 10-11 2-87 p. 10-11 (PDF)
De absolute rechtsonzekerheid die er heerst in verband met de ambtenaren van de federale overheidsdiensten (Ontbreken van taalkaders - Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Copernicus-hervorming) (3-551)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-95
p. 76-79 3-95 p. 76-79 (PDF)
De activiteiten van de Franse Staatsveiligheid op Belgisch grondgebied      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-13
p. 289 1-13 p. 289 (PDF)
  1-54
p. 1238-1239 1-54 p. 1238-1239 (PDF)
De actuele toestand in de onderhandelingen over de verdeling van de nacht- en dagvluchten van en naar de luchthaven van Zaventem (3-881)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-137
p. 12-14 3-137 p. 12-14 (PDF)
De adviezen van de Raad van State met betrekking tot de taalexamens voor het personeel van de Brusselse plaatselijke besturen (Advies om de taalexamens te baseren op de aard van de functie i.p.v. de graad - Gevolgen van de andere adviezen over de taalhoffelijkheid) (4-644)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-64
p. 20-23 4-64 p. 20-23 (PDF)
De berekening van de financiering van de actieplannen inzake de verkeersveiligheid (Toewijzing van de opbrengst van de penale geldboeten aan de lokale en de federale politie - Omslag per gewest) (4-1284)      
  Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-101
p. 48-50 4-101 p. 48-50 (PDF)
De bescherming van Congolese vips door gevaarlijke stadsbendes (4-1115)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen, aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-113
p. 32-33 4-113 p. 32-33 (PDF)
De beslissing van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie om dossiers die uitgaan van klagers van het Vlaams Belang niet te behandelen (tot een uitspraak van de Raad van State of een andere rechtbank in het dossier van de financiering van die partij) (4-239)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Yves Leterme, eerste minister
4-26
p. 14-16 4-26 p. 14-16 (PDF)
De besprekingen omtrent de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde (Veralgemeend inschrijvingsrecht - Onttrekken van het toezicht op de 6 faciliteitengemeenten aan de Vlaamse overheid) (4-366)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-35
p. 16-18 4-35 p. 16-18 (PDF)
De campagne "Migrant van de dag" door het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (Mediacampagne - Belgische koningin opgevoerd als modelmigrant - Toestemming Paleis) (3-2209)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-210
p. 141-142 3-210 p. 141-142 (PDF)
De criminologische statistieken (Kritiek op de betrouwbaarheid van de politieke statistieken) (3-644)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-104
p. 16-20 3-104 p. 16-20 (PDF)
De defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking (Oprichting van een bijzondere werkgroep - Bevoegdheden van gemeenschappen en gewesten inzake ontwikkelingssamenwerking) (2-826)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-173
p. 10 2-173 p. 10 (PDF)
De dienstencheques (Spectaculaire groei van het aantal dienstencheques - Oplopende kostenplaatje - Structurele ingreep om het systeem betaalbaar te houden) (3-1074)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-157
p. 16-18 3-157 p. 16-18 (PDF)
De ernstige incidenten die zich hebben voorgedaan te Voeren op 9 juni 2001 (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-504)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De evaluatie van de paramedische interventieteams (Gebrekkige spoedinterventie in het Pajottenland : taalprobleem en probleem van onaanvaardbare lange aanrijtijden) (4-42)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Didier Donfut, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
4-5 COM
p. 16-19 4-5 COM p. 16-19 (PDF)
De eventuele koppeling van het Waals tabaksdecreet aan de Vlaamse zorgverzekering (Annulatieverzoek bij het Arbitragehof) (2-66)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-16
p. 5-6 2-16 p. 5-6 (PDF)
De federalisering van de rechtshulp en van de justitie (1-373)      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-136
p. 3653-3662 1-136 p. 3653-3662 (PDF)
De gebeurtenissen van het voorbije weekend in Voeren (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-516)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De gedeeltelijke defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking (2-238)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-78
p. 35-45 2-78 p. 35-45 (PDF)
De gerechtelijke achterstand en het tekort aan magistraten te Brussel (Taalindeling) (1-350)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Desmedt, Van Hauthem, Loones, Boutmans, Lallemand, mevrouw Milquet en stemming over de gewone motie
1-135
p. 3642-3644 1-135 p. 3642-3644 (PDF)
De gevolgen van de opname van het Cťsar de Paepeziekenhuis in het Sint-Pietersziekenhuis wat de taalwetgeving betreft (Fusieopname privť-ziekenhuis door openbare ziekenhuis - Toepassing taalwetgeving) (3-1511)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-157
p. 60-61 3-157 p. 60-61 (PDF)
De gevolgen van de uitspraken van de fractieleider van de VLD in de Kamer aangaande het migrantenstemrecht (2-756)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-159
p. 6-7 2-159 p. 6-7 (PDF)
De gevolgen van de veroordeling van de Staatsveiligheid door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (o.m. Vlaams Blok - Europese Conventie voor de rechten van de mens) (1-717)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-155
p. 4120-4121 1-155 p. 4120-4121 (PDF)
De gevolgen van de zaak-Van Hool (Aanbesteding van Waalse autobussen - Arrest van het Europees Hof van Justitie)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dehaene, eerste minister
1-44
p. 1027 1-44 p. 1027 (PDF)
De grondwettelijkheid van de verkiezingen (Probleem van de voorziene datum voor de verkiezingen en probleem van de kieskringen in het bijzonder de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Arrest van het Arbitragehof van 26 mei 2003) (3-1370)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-199
p. 35-38 3-199 p. 35-38 (PDF)
De heer Joris Van Hauthem acht de aanwezigheid van de verslaggever vereist bij de bespreking in plenaire vergadering      
  4-70
p. 6 4-70 p. 6 (PDF)
De heer Van Hauthem protesteert tegen het samenvallen van een commissie en een openbare vergadering      
  3-204
p. 8 3-204 p. 8 (PDF)
De hoogst onevenwichtige verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in de federale wetenschappelijke instellingen (en federale culturele instellingen) (3-728)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-123
p. 94-96 3-123 p. 94-96 (PDF)
De houding van de burgemeester van Wezembeek-Oppem (1-753)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-158
p. 4217-4218 1-158 p. 4217-4218 (PDF)
De houding van de vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad in het kader van het Brusselse taalrapport voor het jaar 2004 en zijn politieke uitspraken in dat verband (Bevoegdheid inzake toezicht op de toepassing van de taalwetgeving in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad) (3-984)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-149
p. 14-16 3-149 p. 14-16 (PDF)
De huisvestingsproblemen van het Nationaal Geografisch Instituut (3-1866)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 66-68 3-187 p. 66-68 (PDF)
De incidenten die zich hebben voorgedaan te Voeren op 9 juni 2001 (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-506)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De incidenten in Voeren (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-509)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De ingewikkelde toestanden bij inlevering en terugvordering van fiscale zegels naar aanleiding van de afschaffing ervan (3-1402)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-203
p. 9-11 3-203 p. 9-11 (PDF)
De interpretatie inzake taalaanhorigheid van een aantal bepalingen van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de zogenaamde Brusselwet (Taalaanhorigheid van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van de vijf bijkomende leden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad) (2-1107)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-239
p. 15-18 2-239 p. 15-18 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-214)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-215)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-216)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-217)      
  Mondelinge vraag van de heer Lozie aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-218)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-219)      
  Mondelinge vraag van de heer Moureaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De inzameling van persoonsgegevens door het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding (Black list) (2-227)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-40
p. 7-9 2-40 p. 7-9 (PDF)
De juiste interpretatie van artikel 63 van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, betreffende de constitutieve autonomie (Invoering van provinciale kieskringen voor de verkiezingen van de regionale parlementen - Vlaams Parlement - Federale of gewestelijke bevoegdheid) (3-57)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-20
p. 13-14 3-20 p. 13-14 (PDF)
De juridische chaos in de federale overheidsdiensten (Copernicus-hervorming - Ontbreken van taalkaders : rechtsvacuŁm - FOD's en POD's - Rechtsgeldigheid van bevorderingen en benoemingen - Beroep bij de Raad van State) (3-407)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-82
p. 74-77 3-82 p. 74-77 (PDF)
De kandidaat-opvolgers Hoog commissaris voor de vluchtelingen van de Verenigde Naties (Voordracht van twee kandidaten door de Belgische regering) (3-630)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-102
p. 7-8 3-102 p. 7-8 (PDF)
De korting op de gasfactuur (Bedrag en tijdstip van de toekenning van de forfaitaire korting) (3-1557)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-159
p. 116-117 3-159 p. 116-117 (PDF)
De lijst van subversieve verenigingen (Vlaams Blok)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-8
p. 172 1-8 p. 172 (PDF)
De luchthaven van Zaventem (Toekomst van de luchthaven - Harmonisering van de geluidsnormen tussen het Brussels en het Vlaams gewest - Eventuele uitbouw van een tweede nationale luchthaven) (3-754)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-119
p. 44-45 3-119 p. 44-45 (PDF)
De maatregelen om de onevenwichtige verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in de federale wetenschappelijke instellingen weg te werken (3-2206)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-210
p. 138-141 3-210 p. 138-141 (PDF)
De millenniumdoelstellingen (Doelstellingen die alle lidstaten van de Verenigde Naties, waaronder BelgiŽ, hebben beloofd te zullen verwezenlijken tegen 2015 namelijk de grootste armoede en honger uitbannen, het basisonderwijs wereldwijd toegankelijk maken voor iedereen, een gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen, door vrouwen meer kansen en zeggenschap te bieden, de kindersterfte verminderen, de gezondheid van moeders verbeteren, de strijd leveren tegen AIV/AIDS, malaria en andere ziekten, actief werken aan een duurzaam milieu en werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling) (3-603)      
  Stemming over de aanbevelingen van de commissie
3-104
p. 37-39 3-104 p. 37-39 (PDF)
  3-104
p. 86 3-104 p. 86 (PDF)
De moeilijkheden tussen de Nederlandstalige en Franstalige stafhouders (1-362)      
  Vraag om uitleg van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-136
p. 3653-3662 1-136 p. 3653-3662 (PDF)
De moeilijkheden tussen de Nederlandstalige en Franstalige stafhouders (1-379)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-136
p. 3653-3662 1-136 p. 3653-3662 (PDF)
De niet-toepassing van artikel 61, ß 6 van de wet op het gebruik van talen in bestuurszaken aangaande de evocatieplicht van de minister van Binnenlandse Zaken inzake klachten die ingediend zijn bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (3-2149)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-205
p. 51-52 3-205 p. 51-52 (PDF)
De nieuwe Senaat (Toekomst van de Senaat en nieuwe kieskringen) (2-784)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-206
p. 26-45 2-206 p. 26-45 (PDF)
De notie kerkelijk huwelijk (Het burgerlijk huwelijk moet aan de huwelijksinzegening voorafgaan, art. 21 Grondwet en art. 267 Strafwetboek - Toepassing op elk soort religieus huwelijk - Islam) (3-998)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-127
p. 33-36 3-127 p. 33-36 (PDF)
De omzendbrief BA-97/22 van de Vlaamse minister Leo Peeters over het gebruik van de talen in de gemeentebesturen van het Nederlandse taalgebied (1-416)      
  Vraag om uitleg van de heer Happart aan de heer Dehaene, eerste minister
1-157
p. 4188-4193 1-157 p. 4188-4193 (PDF)
De onderrichtingen aangaande het versturen van de oproepingsbrieven voor de komende verkiezingen voor wat betreft de rand- en de taalgrensgemeenten (Verspreiden van een circulaire die bepaalt dat oproepingsbrieven in de taal van het taalgebied dienen opgesteld te worden) (4-783)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-77
p. 20-22 4-77 p. 20-22 (PDF)
De onevenwichtige verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in de FOD's en in de instellingen van openbaar nut (alsook bij de instellingen van sociale zekerheid, de federale wetenschappelijke instellingen, de autonome overheidsbedrijven en de autonome korpsen - Taalwetgeving - Taalkaders - Taalwet in bestuurszaken - Contractueel personeel) (3-727)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-123
p. 85-89 3-123 p. 85-89 (PDF)
De onwettelijkheid van de oproepingsbrieven in Sint-Genesius-Rode naar aanleiding van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober 2000 (Taalgebruik - Gevolgen voor de geldigheid van de verkiezingen) (2-920)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-190
p. 27-28 2-190 p. 27-28 (PDF)
De opmerkingen van de Vlaamse regering over de vereenvoudiging van de banenplannen voorgesteld in het interprofessioneel akkoord (Ontslag van oudere werknemers omdat de huidige lastenverminderingen worden teruggeschroefd) (4-523)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Yves Leterme, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-52
p. 15-18 4-52 p. 15-18 (PDF)
De oprichting van een MUG-dienst in Halle (Medische urgentiedienst in het ziekenhuis van Halle - Tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschap in de kosten) (3-692)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-112
p. 24-26 3-112 p. 24-26 (PDF)
De organisatie van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-360)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Stemverklaringen van de heren Desmedt, Van Hauthem, Loones, Boutmans, Lallemand, mevrouw Milquet en stemming over de gewone motie
1-135
p. 3642-3644 1-135 p. 3642-3644 (PDF)
De organisatie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-360)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
De patstelling bij de BDBH (Samenstelling van de raad van bestuur : regionalisering) (1-988)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie, Telecommunicatie en Buitenlandse Handel
1-213
p. 6206-6207 1-213 p. 6206-6207 (PDF)
De pensioenen van de ambtenaren van de gemeenschappen en gewesten (Betaling door federale overheid of door gewesten en gemeenschappen) (4-1030)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Michel Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-108
p. 33-35 4-108 p. 33-35 (PDF)
De perikelen met de MUG-dienst in de regio Galmaarden (Kennis van de Nederlandse taal door de dringende medische hulpdiensten in de regio Halle-Vilvoorde en het personeel van de Brusselse ziekenhuizen - Financiering van een MUG-dienst in Halle) (2-1161)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-249
p. 25-27 2-249 p. 25-27 (PDF)
De problemen bij de uitvoering van het Lombardakkoord in een aantal Brusselse gemeenten (Dotatie aan gemeenten van het Brussels Gewest die een Nederlandstalige schepen in hun schepencollege opnemen - Wijze waarop de taalaanhorigheid van een gemeentelijk mandataris in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend wordt) (2-796)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-164
p. 18-20 2-164 p. 18-20 (PDF)
De recente uitlatingen van de Koning in zijn nieuwjaarsboodschap aan de gestelde lichamen (Loven van de paarsgroene regering - Oproep tot communautaire vrede - Belgische Voorzitterschap van de EU) (2-855)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-178
p. 7-9 2-178 p. 7-9 (PDF)
De recente uitlatingen van de heer Leman en de heer Slangen (Uitspraken van de directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding over het Vlaams Blok - Weigering van getuige Slangen, communicatiestrateeg van de eerste minister, te antwoorden op een vraag gesteld door een lid van de onderzoekscommissie-dioxine) (2-157)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-30
p. 7-9 2-30 p. 7-9 (PDF)
De rechtshulp (1-368)      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-136
p. 3653-3662 1-136 p. 3653-3662 (PDF)
De regionalisering van de ontwikkelingssamenwerking (2-231)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-78
p. 35-45 2-78 p. 35-45 (PDF)
De resultaten van het overleg met het College van procureurs-generaal inzake de controle op het voorafgaan van het burgerlijk huwelijk aan de huwelijksinzegening (3-2210)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-210
p. 109-110 3-210 p. 109-110 (PDF)
De rol die het Hof heeft gespeeld bij de overname van de Generale Bank (Fortis versus ABN-AMRO) (1-920)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dehaene, eerste minister
1-196
p. 5652-5653 1-196 p. 5652-5653 (PDF)
De samenstelling van de raad van bestuur van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (Regionalisering) (1-983)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie, Telecommunicatie en Buitenlandse Handel
1-213
p. 6206-6207 1-213 p. 6206-6207 (PDF)
De samenwerking tussen scholen en de politie (Toename van agressie tegenover leerkrachten en schooldirecties - Samenwerkingsakkoorden) (3-187)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-41
p. 23-24 3-41 p. 23-24 (PDF)
De sanctionering van een aantal burgemeesters uit de faciliteitengemeenten naar aanleiding van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen (Gemeentelijke oproepingsbrieven strijdig met de taalwet) (3-1233)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-181
p. 20-21 3-181 p. 20-21 (PDF)
De scheeftrekkingen ten nadele van de Nederlandstaligen bij de verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in de federale wetenschappelijke instellingen (Stand van zaken 4 jaar na het onderzoek van het Vlaams Belang op basis van schriftelijke vragen - Achteruitgang van de toestand bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, de Koninklijke Bibliotheek en het Algemeen Rijksarchief) (4-961)      
  Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-80
p. 43-45 4-80 p. 43-45 (PDF)
De schending van het territorialiteitsprincipe (Publicatie in Vlaanderen, met de steun van de COCOF, van een tijdschrift door de Vereniging voor de bevordering van de francofonie in Vlaanderen) (3-320)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
3-60
p. 8-9 3-60 p. 8-9 (PDF)
De situatie in Voeren (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-508)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De sociale uitkeringen van Marc Dutroux (1-415)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-68
p. 1768-1773 1-68 p. 1768-1773 (PDF)
De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde (Timing van de gebeurtenissen : voorstel van de koninklijke opdrachtgever, de heer Jean-Luc Dehaene - Onderhandelingen met de voorzitters van de meerderheidspartijen - Te verwachten initiatieven bij de afloop van het belangenconflict van de Duitstalige Gemeenschap) (4-1125)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
4-114
p. 10-11 4-114 p. 10-11 (PDF)
De splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (4-271)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Yves Leterme, eerste minister
4-27
p. 9-13 4-27 p. 9-13 (PDF)
De splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde bij de komende Europese verkiezingen (Verbod op de dubbele kandidatuur in het kader van de deelstaatverkiezingen en de Europese verkiezingen - Splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Kieskring Leuven) (3-23)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-14
p. 40-47 3-14 p. 40-47 (PDF)
De splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde (in het kader van de hervorming van de gerechtelijke organisatie - Verduidelijkingen) (4-856)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-82
p. 33-34 4-82 p. 33-34 (PDF)
De splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde (Onderhandelde oplossing of parlementaire procedure - Timing - Overleg met deelstaatregeringen) (4-866)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Herman Van Rompuy, eerste minister
4-83
p. 9-10 4-83 p. 9-10 (PDF)
De sponsoring door de Nationale Loterij (Criteria) (4-1370)      
  Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-109
p. 72-75 4-109 p. 72-75 (PDF)
De staatshervorming (Discussie in het Overlegcomitť of in een comitť der wijzen - Standpunt van de premier) (4-820)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Herman Van Rompuy, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-80
p. 17-18 4-80 p. 17-18 (PDF)
De subsidiŽring van een nieuwe Franstalige kleuterschool in 's Gravenvoeren      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Dehaene, eerste minister en aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-58 COM
p. 474-477 1-58 COM p. 474-477 (PDF)
De taalaanhorigheid van de ambtenaren van de FOD Justitie (Hoofdbestuur) (3-600)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-97
p. 83-84 3-97 p. 83-84 (PDF)
De taalaanhorigheid van de rechtstreeks verkozen Brusselse leden van het Vlaams Parlement (2-902)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-243
p. 13-17 2-243 p. 13-17 (PDF)
De taalaanhorigheid van het personeel van BIAC (3-629)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-99
p. 56-57 3-99 p. 56-57 (PDF)
De taalaanhorigheid van het personeel van Belgocontrol (3-628)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-99
p. 71-72 3-99 p. 71-72 (PDF)
De taalaanhorigheid van het personeel van De Post (3-630)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-99
p. 56-57 3-99 p. 56-57 (PDF)
De taalkennis van de Brusselse politiemanschappen (Gebrek aan tweetalig personeel) (3-1368)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-199
p. 24-27 3-199 p. 24-27 (PDF)
De timing inzake de uitvoering van het spreidingsplan voor de geluidshinder rond Zaventem (Overleg tussen de Brusselse en het Vlaamse Gewest) (3-72)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-21
p. 20-22 3-21 p. 20-22 (PDF)
De toebedeling van subsidies door de Nationale Loterij (Transparantie van de toewijzingscriteria voor subsidies) (4-453)      
  Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van financiŽn en institutionele hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-46
p. 43-46 4-46 p. 43-46 (PDF)
De toelagen aan de leden van de koninklijke familie (Spanning rond het proces over de marinefraude - Aankondiging van een wetgevend initiatief om de dotatie te splitsen in een privť-gedeelte en een openbaar gedeelte onderworpen aan de controle van het Rekenhof) (3-1357)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-198
p. 6-8 3-198 p. 6-8 (PDF)
De toepassing van de faciliteitenregeling (1-421)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Dehaene, eerste minister
1-157
p. 4188-4193 1-157 p. 4188-4193 (PDF)
De uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaak-Mangold/Helm en de gevolgen daarvan voor de Belgische arbeidswetgeving en het generatiepact (Verbod op leeftijdsdiscriminatie - Verschil in behandeling op basis van leeftijd inzake brugpensioen) (3-872)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-134
p. 43-45 3-134 p. 43-45 (PDF)
De uitspraken van de kroonprins en de eensgezindheid ter zake in de regering (Uitspraken over een politieke partij die de splitsing van het land voorstaat tijdens een handelsmissie in China - Traditie van terughoudendheid) (3-480)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-86
p. 11-14 3-86 p. 11-14 (PDF)
De uitspraken van de staatssecretaris voor Energie over het Vlaams Blok (Weekblad Humo - Eerroof jegens extreem-rechts) (2-371)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-76
p. 7-9 2-76 p. 7-9 (PDF)
De uitvoering van het arrest van het Arbitragehof van 26 mei 2003 inzake een aantal bepalingen van het Kieswetboek (Verbod op de dubbele kandidatuur in het kader van de deelstaatverkiezingen en de Europese verkiezingen - Splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Kieskring Leuven) (3-16)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-14
p. 40-47 3-14 p. 40-47 (PDF)
De verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in de Brusselse gemeenten (3-1586)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-161
p. 41-43 3-161 p. 41-43 (PDF)
De verdeling van de onderwijsdotatie (Akkoord tot wijziging van de financiering van Gewesten en Gemeenschappen - Franstalig onderwijs - Benadeling van Vlaanderen) (2-56)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-15
p. 6-14 2-15 p. 6-14 (PDF)
De verklaringen van de eerste minister dat deze regering geen staatshervorming meer zal doorvoeren (o.a. splitsing arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en werkgelegenheidsbeleid) (4-1021)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
4-107
p. 9-13 4-107 p. 9-13 (PDF)
De vernietiging door de Raad van State van de eerste omzendbrieven betreffende het zogenaamde taalhoffelijkheidsakkoord (3-1090)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-159
p. 96-99 3-159 p. 96-99 (PDF)
De vernietiging door de Raad van State van de omzendbrieven van de Brusselse regeringen in het kader van het zogenaamde taalhoffelijkheidsakkoord en de agendering van deze beslissing op het Overlegcomitť (3-1815)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-181
p. 32-33 3-181 p. 32-33 (PDF)
De vernieuwing van het beheerscontract met de Nationale Loterij (4-454)      
  Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van financiŽn en institutionele hervormingen en aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-46
p. 46-47 4-46 p. 46-47 (PDF)
De vernieuwing van het beheerscontract van de Nationale Loterij en de problematiek van de subsidiŽring (4-1371)      
  Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-109
p. 75-77 4-109 p. 75-77 (PDF)
De voorgestelde verdeelsleutel voor het aantal artsen      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-77
p. 2068-2069 1-77 p. 2068-2069 (PDF)
De voorstellen van de Vlaamse minister-president om een aantal uitgaven van de federale overheid over te nemen (Inspanning van de deelstaten op vraag van de federale regering wat betreft de begroting - Overname van uitgaven die te maken hebben met bevoegdheidsdomeinen van gewesten en gemeenschappen : fiscale aftrek van energiebesparende maatregelen, preventieve gezondheidszorg/vaccinatiecampagnes, wetenschapsbeleid, grootstedenbeleid) (4-466)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Yves Leterme, eerste minister en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-48
p. 7-8 4-48 p. 7-8 (PDF)
De voorstellen van de eerste minister omtrent de hervorming van de Senaat (en over de werking van het tweekamerstelsel - Statuut van de nota - Kopie van het akkoord van april 2002) (4-77)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Yves Leterme, vice-eerste minister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
4-12
p. 9-10 4-12 p. 9-10 (PDF)
De voozitster van de Senaat sprak in haar verwelkoming van een delegatie van het Franse parlement nauwelijks Nederlands, wat onbewust het beeld schetste dat BelgiŽ overwegend Franstalig is      
  3-193
p. 9 3-193 p. 9 (PDF)
De vorderingen en de stand van zaken met betrekking tot de dialoog van gemeenschap tot gemeenschap (Dialoog van gemeenschap tot gemeenschap - Probleem Brussel-Halle-Vilvoorde - Benoeming van drie kandidaat-burgemeesters) (4-475)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-49
p. 11-13 4-49 p. 11-13 (PDF)
De vraag van de Brusselse regering aan de eerste minister om de taalregeling voor de Brusselse hulp- en brandweerdiensten te wijzigen (4-1198)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
4-119
p. 8-9 4-119 p. 8-9 (PDF)
De vraag van de gemeente Galmaarden om de volgorde van het oproepen van MUG-diensten te wijzigen (om taalproblemen te vermijden) (4-1440)      
  Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-111
p. 72-73 4-111 p. 72-73 (PDF)
De weigering om een veldproef met genetisch gewijzigde populieren uit te voeren (4-324)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-32
p. 29-32 4-32 p. 29-32 (PDF)
De weigering van de burgemeesters van Brussel-Halle-Vilvoorde om verkiezingen te organiseren (daar ze zich volgens hen grondwettelijk in de onmogelijkheid bevinden om dit te doen en er geen gevolg werd gegeven aan het arrest van het Arbitragehof van 26 mei 2003) (3-1472)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-210
p. 30-32 3-210 p. 30-32 (PDF)
De weigering van de regering om Brussel voor te dragen als kandidaat voor de organisatie van de Olympische Spelen in 2004      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Dehaene, eerste minister
1-6
p. 109-113 1-6 p. 109-113 (PDF)
De wens van de drie dissidente Franstalige burgemeesters uit de randgemeenten om een onderhoud te hebben met de Eerste minister (4-468)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Yves Leterme, eerste minister
4-48
p. 6-7 4-48 p. 6-7 (PDF)
De werking van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-359)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Stemverklaringen van de heren Desmedt, Van Hauthem, Loones, Boutmans, Lallemand, mevrouw Milquet en stemming over de gewone motie
1-135
p. 3642-3644 1-135 p. 3642-3644 (PDF)
De werking van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-359)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
De werking van het "Forum" (Communautaire problemen - Staatshervorming - Transfers van Noord naar Zuid) (3-50)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-19
p. 13-15 3-19 p. 13-15 (PDF)
De werkzaamheden van de werkgroep belast met de problematiek van de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde (Resultaten van de werkgroep - Oplossing om geldige verkiezingen te organiseren) (4-633)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Herman Van Rompuy, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-63
p. 7-9 4-63 p. 7-9 (PDF)
De wettigheid van de benoeming van de heer De Padt als regeringscommissaris (Onverenigbaarheid - Regeringscommissaris voor een efficiŽnte overheid - Wet 6 augustus 1931 en artikel 37 Grondwet) (4-1050)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
4-109
p. 30-31 4-109 p. 30-31 (PDF)
De wijze waarop hij vragen beantwoordt over zijn buitenlandse reizen en die van zijn voorgangster (3-1249)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-146
p. 45-47 3-146 p. 45-47 (PDF)
De zaak Fehriye Erdal (Turkse terroriste onderworpen aan een huisarrest) (3-1091)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie, wat betreft Justitie en antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister, wat betreft Binnenlandse Zaken
3-159
p. 88-94 3-159 p. 88-94 (PDF)
De zwangerschapsuitkering voor gemeenteraadsleden (3-2109)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-203
p. 47-48 3-203 p. 47-48 (PDF)
Debat over het veiligheidsbeleid      
  Strijd tegen terrorisme - Ministerraad van 30 en 31 maart 2004 over veiligheid en justitie - Europese samenwerking - Onveiligheid van de burger - Politie - Misdaadbestrijding - Openbare veiligheid - Strafprocedure - Straffen - Islamitisch fundamentalisme
3-51
p. 24-32 3-51 p. 24-32 (PDF)
Depolitisering van de justitie - Nieuwe politieke cultuur - Onderzoek van de kandidaturen - Objectiviteit bij de selectie van de kandidaten      
  2-22
p. 27-31 2-22 p. 27-31 (PDF)
  2-22
p. 34-39 2-22 p. 34-39 (PDF)
Depolitisering van de magistratuur      
  1-82
p. 2186 1-82 p. 2186 (PDF)
Dienst 100 - Taalproblematiek - West-Vlaanderen (Evaluatie van het systeem Citygis) (3-6511)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-85
p. 9276 3-85 p. 9276 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-87
p. 9685 3-87 p. 9685 (PDF)
Dienst 100 - Taalproblematiek - West-Vlaanderen (Evaluatie van het systeem Citygis) (3-6512)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-85
p. 9292 3-85 p. 9292 (PDF)
Dienst voor de overzeese sociale zekerheid - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1570)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1839-1840 3-28 p. 1839-1840 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-32
p. 2267-2268 3-32 p. 2267-2268 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2125)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 2993 2-55 p. 2993 (PDF)
  Bul. 2-56
p. 3047 2-56 p. 3047 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2126)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3037-3037 2-56 p. 3037-3037 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2127)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3037 2-56 p. 3037 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-57
p. 3122 2-57 p. 3122 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2128)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 2995 2-55 p. 2995 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2129)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 2997 2-55 p. 2997 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2130)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 2999 2-55 p. 2999 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2131)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 3003 2-55 p. 3003 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2132)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 3007 2-55 p. 3007 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2133)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-56
p. 3071 2-56 p. 3071 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2134)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-56
p. 3076 2-56 p. 3076 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2135)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 3018 2-55 p. 3018 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2136)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3045 2-56 p. 3045 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-62
p. 3491 2-62 p. 3491 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2137)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3045 2-56 p. 3045 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3550 2-63 p. 3550 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2138)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3046 2-56 p. 3046 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2139)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 3026 2-55 p. 3026 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2140)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-56
p. 3099 2-56 p. 3099 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2141)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 3026-3027 2-55 p. 3026-3027 (PDF)
  Bul. 2-56
p. 3099 2-56 p. 3099 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2005 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2007 (3-1937)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Van Hauthem, Mahoux en Dubiť en mevrouw de Bethune
3-195
p. 67-69 3-195 p. 67-69 (PDF)
  3-195
p. 99-100 3-195 p. 99-100 (PDF)
   Oprichting in de Senaat van het steunpunt burgerschap en burgerzin
3-195
p. 67 3-195 p. 67 (PDF)
   Uitgaven voor de viering van 175 jaar BelgiŽ
3-195
p. 67 3-195 p. 67 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2006 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2008 (4-478)      
  Bespreking
4-9
p. 95-96 4-9 p. 95-96 (PDF)
   Bezwaar tegen de beslissing aan een uittredend voorzitter bepaalde faciliteiten toe te kennen na zijn ambtsperiode - Twee voltijdse medewerkers
4-9
p. 95-96 4-9 p. 95-96 (PDF)
Dotaties aan leden van de Koninklijke Familie (Werkgroep) (4-1335)      
  Bespreking
4-83
p. 37-59 4-83 p. 37-59 (PDF)
Dreigende regeringscrisis (Dossier-Fortis) - Al dan niet voortzetten van de agenda van de plenaire vergadering van de Senaat      
  4-53
p. 6-8 4-53 p. 6-8 (PDF)
Drugs - Controle in scholen (3-914)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-17
p. 1084 3-17 p. 1084 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Joris Van Hauthem, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
4-2
p. 17 4-2 p. 17 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Van Hauthem, senator aangewezen door de Vlaamse Raad
2-2
p. 5 2-2 p. 5 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Van Hauthem, senator aangewezen door de Vlaamse Raad
3-2
p. 5 3-2 p. 5 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Van Hauthem, senator aangewezen door de Vlaamse Raad
1-2
p. 18 1-2 p. 18 (PDF)
Egmontpaleis - Conferentiezaal - Kostprijs - Verhuur (4-319)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-319
Egmontpaleis - Conferentiezaal - Kostprijs - Verhuur (4-320)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-320
Europese Unie - Personeel - Gebruik van het Nederlands (3-5653)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7778 3-73 p. 7778 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8031-8032 3-75 p. 8031-8032 (PDF)
Europese Week in de Senaat : de heer Van Hauthem protesteert tegen het feit dat de heer Van Overmeire niet is opgenomen in de lijst van deelnemers aan de panelgesprekken ; toetreding van Turkije      
  3-85
p. 36 3-85 p. 36 (PDF)
FOD Binnenlandse Zaken - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1320)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1575 3-26 p. 1575 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-27
p. 1725-1726 3-27 p. 1725-1726 (PDF)
FOD Budget en Begrotingscontrole - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1318)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-26
p. 1607 3-26 p. 1607 (PDF)
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1321)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1578 3-26 p. 1578 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-28
p. 1887 3-28 p. 1887 (PDF)
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1322)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-25
p. 1526 3-25 p. 1526 (PDF)
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1323)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-25
p. 1548 3-25 p. 1548 (PDF)
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2216)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2784 3-37 p. 2784 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 3015-3016 3-39 p. 3015-3016 (PDF)
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1326)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-26
p. 1612-1613 3-26 p. 1612-1613 (PDF)
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1327)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-25
p. 1529-1530 3-25 p. 1529-1530 (PDF)
FOD FinanciŽn - Personeel - Aanwervingen (3-4623)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6198-6199 3-64 p. 6198-6199 (PDF)
FOD FinanciŽn - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1317)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1573 3-26 p. 1573 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6191-6192 3-64 p. 6191-6192 (PDF)
FOD FinanciŽn Ė Wervingsbeleid (Statistieken - Scheeftrekkingen ten nadele van de Nederlandstaligen - Wetten van 18 juli 1966 op het gebruik der talen in bestuurszaken) (4-59)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-59
FOD Informatie en Communicatietechnologie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1343)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-25
p. 1552-1553 3-25 p. 1552-1553 (PDF)
FOD Justitie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1309)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-25
p. 1505-1506 3-25 p. 1505-1506 (PDF)
FOD Justitie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1885)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-33
p. 2373-2374 3-33 p. 2373-2374 (PDF)
FOD Justitie - Werving van personeel buiten taalkader (In het kader van een specifieke expertise) (3-1886)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2409 3-34 p. 2409 (PDF)
FOD Kanselarij - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen (4-4552)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-4552
FOD Mobiliteit en Vervoer - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1342)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag met antwoord
Bul. 3-26
p. 1628-1629 3-26 p. 1628-1629 (PDF)
FOD Mobiliteit en Vervoer - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2218)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2792 3-37 p. 2792 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-38
p. 2939 3-38 p. 2939 (PDF)
FOD Personeel en Organisatie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1339)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1587-1588 3-26 p. 1587-1588 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-27
p. 1785-1787 3-27 p. 1785-1787 (PDF)
FOD Sociale Zekerheid - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1329)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1582-1583 3-26 p. 1582-1583 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-28
p. 1905-1906 3-28 p. 1905-1906 (PDF)
FOD Sociale Zekerheid - Personeel - Ziekteverzuim (volgens taalaanhorigheid) (3-3615)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-55
p. 4832 3-55 p. 4832 (PDF)
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1334)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1584 3-26 p. 1584 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1994-1995 3-29 p. 1994-1995 (PDF)
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1335)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1588 3-26 p. 1588 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-52
p. 4563-4564 3-52 p. 4563-4564 (PDF)
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1330)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1583 3-26 p. 1583 (PDF)
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1331)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1586-1586 3-26 p. 1586-1586 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-31
p. 2183 3-31 p. 2183 (PDF)
Fedasil - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-3617)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-55
p. 4928-4929 3-55 p. 4928-4929 (PDF)
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1547)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1841-1842 3-28 p. 1841-1842 (PDF)
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2445)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-40
p. 3081 3-40 p. 3081 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-44
p. 3554-3555 3-44 p. 3554-3555 (PDF)
Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1837 3-28 p. 1837 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-33
p. 2334 3-33 p. 2334 (PDF)
Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2252)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2791-2792 3-37 p. 2791-2792 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-72
p. 7729-7730 3-72 p. 7729-7730 (PDF)
Federaal Agentschap voor nucleaire controle (FANC) - Ontbreken van taalkaders - Redenen - Maatregelen (4-3198)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3198
Federaal Agentschap voor nucleaire controle - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1551)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1824-1825 3-28 p. 1824-1825 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2081 3-30 p. 2081 (PDF)
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1571)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1907-1908 3-28 p. 1907-1908 (PDF)
Federaal Planbureau - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1556)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1830 3-28 p. 1830 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1971-1972 3-29 p. 1971-1972 (PDF)
Federaal Rapport over Duurzame Ontwikkeling 2007 - Nitraten en pesticiden in het grondwater - Statistieken - Vlaanderen (4-905)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-905
Federale Overheidsdienst (FOD FinanciŽn) - Stafdienst Personeel en Organisatie- Invulling van taalkaders (4-1855)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1855
Federale Overheidsdienst (FOD FinanciŽn) - Stafdienst Secretariaat en Logistiek - Invulling van taalkaders (4-1854)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1854
Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Dienst Belastingen en Invorderingen - Douanes en Accijnzen - Invulling van taalkaders (4-1853)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1853
Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij - Onvolledige deelinventarissen - Stand van zaken (4-6533)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-6533
Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de eerste minister - Invulling van de taalkaders (4-1851)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-1851
Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de eerste minister - Managementfuncties N-1 - Invulling van de mandaten (4-3689)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3689
Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Invulling van de taalkaders (4-1867)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-1867
Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Invulling van de taalkaders (4-2477)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-2477
Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Invulling van de taalkaders (4-5434)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5434
Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie - Taalkaders (3-2443)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-40
p. 3142 3-40 p. 3142 (PDF)
Federale ambtenaren - Ziekteverzuim - Gegevensbestand diagnoses (4-321)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-321
Federale ambtenaren - Ziekteverzuim - Vermindering (4-322)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-322
Federale overheidsdiensten - Uniek infonummer - Realisatie (4-3585)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-3585
Federale overheidsdiensten - Uniek infonummer - Realisatie (4-5855)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5855
Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (3-4661)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6278-6280 3-65 p. 6278-6280 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-67
p. 6735-6738 3-67 p. 6735-6738 (PDF)
  Bul. 3-69
p. 7049-7051 3-69 p. 7049-7051 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (3-4662)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6223-6225 3-64 p. 6223-6225 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim - Business Process Re-engineering (BPR) ( Andere invulling van het begrip "ziekteverzuim" dan in de privťsector) (3-5431)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7386-7387 3-71 p. 7386-7387 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-77
p. 8262 3-77 p. 8262 (PDF)
Federale politie - Politiemensen en burgerpersoneel - Taalaanhorigheid (3-2239)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2783 3-37 p. 2783 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-72
p. 7662 3-72 p. 7662 (PDF)
Federale politie - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen (4-3199)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3199
Federale politie - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen (4-5944)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5944
Fitnesszaken - Discriminatie van mannen (3-4272)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5758 3-62 p. 5758 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7948 3-74 p. 7948 (PDF)
Fonds voor Arbeidsongevallen - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1793)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-31
p. 2186-2187 3-31 p. 2186-2187 (PDF)
Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten (FCUD) - Kinderopvangvergoeding - Verdeling tussen de gemeenschappen (Aanvullende kinderbijslag als tegemoetkoming in de opvangkosten) (3-1295)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-24
p. 1441-1442 3-24 p. 1441-1442 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-26
p. 1637 3-26 p. 1637 (PDF)
Fonds voor de Beroepsziekten - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1566)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1838 3-28 p. 1838 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1991 3-29 p. 1991 (PDF)
Functie van arrondissementscommissaris - Cumuleerbaarheid met andere functies (3-5578)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-72
p. 7672 3-72 p. 7672 (PDF)
Geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten - Aantallen - Waalse faciliteitengemeenten (4-1193)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1193
GecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (SWT) - Art. 21, ßß 2 en 4 - Kracht van wet - Tweetaligheid Brusselse plaatselijke besturen (4-4238)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4238
GecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken - Versoepeling - Vaste Commissie voor taaltoezicht (VCT) - Belgacom (4-3413)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3413
Gegevensbestand Pdata - Betrouwbaarheid van de statistieken (Federale databank die statistische informatie levert over het personeel van de federale overheidsadministraties) (3-3481)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-52
p. 4561-4562 3-52 p. 4561-4562 (PDF)
Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheid (GSD-RSZPPO) - Lidmaatschap - Opzegging door de Vlaamse openbare besturen (4-4617)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4617
Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheid (GSD-RSZPPO) - Lidmaatschap - Opzegging door de Vlaamse openbare besturen (4-4618)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4618
Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheid (GSD-RSZPPO) - Lidmaatschap - Opzegging door de Vlaamse openbare besturen (4-4619)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4619
Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheid (GSD-RSZPPO) - Lidmaatschap - Opzegging door de Vlaamse openbare besturen (4-5294)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5294
Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheid (GSD-RSZPPO) - Lidmaatschap - Opzegging door de Vlaamse openbare besturen (4-5501)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5501
Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheid (GSD-RSZPPO) - Lidmaatschap - Opzegging door de Vlaamse openbare besturen (4-5804)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5804
Gemeenten - Taalpremies voor ambtenaren die vreemde talen leren (4-1338)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1338
Gevangenissen - Informatiebrochures voor anderstalige gedetineerden (Onverenigbaarheid met de wetten van 18 juli 1966 op het gebruik der talen in bestuurszaken) (3-7220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-89
p. 10067 3-89 p. 10067 (PDF)
Gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad - Tweetaligheid (3-3105)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-48
p. 4047-4048 3-48 p. 4047-4048 (PDF)
Herziening van artikel 103 van de Grondwet (Strafrechtelijke aansprakelijkheid van ministers) (1-964)      
  Stemverklaring van de heer Van Hauthem en eindstemming
1-196
p. 5671-5672 1-196 p. 5671-5672 (PDF)
Herziening van artikel 130 van de Grondwet, om het gebruik van de talen in het onderwijs over te dragen aan de Duitstalige Gemeenschap (1-279)      
  Stemverklaringen van de heren Anciaux en Van Hauthem en eindstemming
1-93
p. 2485 1-93 p. 2485 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Correctionalisering van drukpersmisdrijven voor niet-beroepsjournalisten : racisme en negationisme) (1-451)      
  Algemene beraadslaging
1-264
p. 7693-7700 1-264 p. 7693-7700 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Drukpersmisdrijven - Racisme) (1-837)      
  Algemene beraadslaging
1-264
p. 7693-7700 1-264 p. 7693-7700 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Drukpersmisdrijven ingegeven door racisme of xenophobie : uitzondering op de bevoegdheid van het hof van assisen) (1-1328)      
  Amendementen nrs 1 tot 71 van de heer Van Hauthem c.s.
1-1328/2
p. 1-23 1-1328/2 p. 1-23 (PDF)
  Amendementen nrs 1, 27 en 52 tot 54 van de heer Van Hauthem c.s., opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-1328/5
p. 1 1-1328/5 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de amendementen
1-264
p. 7693-7700 1-264 p. 7693-7700 (PDF)
  Stemverklaring van de heer Van Hauthem en eindstemming
1-270
p. 7882-7883 1-270 p. 7882-7883 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Vervolgen van drukpersmisdrijven ingegeven door racisme of xenofobie voor de correctionele rechtbank) (1-1231)      
  Algemene beraadslaging
1-264
p. 7693-7700 1-264 p. 7693-7700 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Vervolging van racistische persdelicten) (1-548)      
  Algemene beraadslaging
1-264
p. 7693-7700 1-264 p. 7693-7700 (PDF)
Herziening van artikel 151 van de Grondwet (Hervorming van Justitie : Octopus-akkoord - Benoemingsmechanisme magistraten - Hoge Raad voor de Justitie) (1-1121)      
  Algemene beraadslaging
1-221
p. 6403-6416 1-221 p. 6403-6416 (PDF)
  1-221
p. 6403-6416 1-221 p. 6403-6416 (PDF)
Herziening van artikel 151 van de Grondwet (Politieke benoemingen) (1-449)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Van Hauthem
1-449/1
p. 1-2 1-449/1 p. 1-2 (PDF)
Herziening van artikel 184 van de Grondwet (Organisatie en bevoegdheid van de geÔntegreerde politiedienst) (2-657)      
  Bespreking (Verdaging)
2-102
p. 30-32 2-102 p. 30-32 (PDF)
  Algemene bespreking
2-103
p. 29-35 2-103 p. 29-35 (PDF)
  2-103
p. 36-59 2-103 p. 36-59 (PDF)
Herziening van artikel 22bis van de Grondwet teneinde een lid toe te voegen betreffende de bescherming van aanvullende rechten van het kind (Recht op een gezinsleven, recht om zijn mening te uiten, recht om beschermd te worden tegen elke vorm van exploitatie en recht op aangepaste procedures en instellingen wanneer het wordt verdacht, vervolgd of veroordeeld) (3-265)      
  Bespreking
3-87
p. 34-42 3-87 p. 34-42 (PDF)
Herziening van artikel 59 van de Grondwet (Parlementaire onschendbaarheid) (1-363)      
  Bespreking en onderzoek van amendementen
1-85
p. 2257-2276 1-85 p. 2257-2276 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Coveliers, Boutmans, Van Hauthem, Loones, Jonckheer en Erdman en eindstemming over de geamendeerde bepaling
1-87
p. 2306-2309 1-87 p. 2306-2309 (PDF)
  Bespreking van de tekst opnieuw geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-95
p. 2518-2527 1-95 p. 2518-2527 (PDF)
Herziening van artikel 66 van de Grondwet (Vrij verkeer van de kamerleden op de verkeerswegen) (1-169)      
  Stemverklaringen van mevrouw Willame-Boonen en de heren Erdman, Coveliers, Loones, Boutmans, Foret en Van Hauthem en eindstemming
1-23
p. 504-506 1-23 p. 504-506 (PDF)
Herziening van artikel 71 van de Grondwet (Vrij verkeer van de senatoren op de verkeerswegen) (1-170)      
  Stemverklaringen van mevrouw Willame-Boonen en de heren Erdman, Coveliers, Loones, Boutmans, Foret en Van Hauthem en eindstemming
1-23
p. 504-506 1-23 p. 504-506 (PDF)
Herziening van artikel 72 van de Grondwet (Afschaffing van het begrip "senatoren van rechtswege" : kinderen van de Koning) (4-859)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Joris Van Hauthem en Hugo Coveliers
4-859/1
p. 1-2 4-859/1 p. 1-2 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Provinciaal en gemeentelijk kiesrecht van de vreemdelingen : afschaffing van de nationaliteitsvoorwaarde) (1-628)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht EU-onderdanen en niet-EU-onderdanen) (1-1131)      
  Amendementen nrs 1, 2, 5 tot 94 en 126 van de heer Van Hauthem
1-1131/2
p. 1-2 1-1131/2 p. 1-2 (PDF)
  1-1131/2
p. 3-39 1-1131/2 p. 3-39 (PDF)
  1-1131/2
p. 47 1-1131/2 p. 47 (PDF)
  Amendementen nrs 106 tot 125 van de heer Van Hauthem
   Stemrecht voor vreemdelingen in de faciliteitengemeenten rond Brussel
1-1131/2
p. 43-46 1-1131/2 p. 43-46 (PDF)
  Amendementen nrs 95 tot 105 van de heer Van Hauthem
   Verzekeren van de aanwezigheid, op het lokale vlak, van beide gemeenschappen in de Brusselse gemeenten
1-1131/2
p. 39-42 1-1131/2 p. 39-42 (PDF)
  Amendement nr 128 van de heer Van Hauthem, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-1131/5
p. 1 1-1131/5 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 129 van de heer Van Hauthem, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Waarborgen van een minimale vertegenwoordiging van beide taalgroepen in de Brusselse Raad
1-1131/5
p. 2 1-1131/5 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 130 van de heer Van Hauthem, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Verzekeren van de aanwezigheid, op het lokale vlak, van beide gemeenschappen in de Brusselse gemeenten
1-1131/5
p. 2 1-1131/5 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 131 van de heer Van Hauthem, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Afzonderlijke kieskring Halle-Vilvoorde
1-1131/5
p. 2-3 1-1131/5 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1, 5 tot 7, 73, 74, 94, 95 en 106 van de heer Van Hauthem, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-1131/5
p. 1 1-1131/5 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
  Bespreking van het artikel en van de amendementen
1-229
p. 6688-6691 1-229 p. 6688-6691 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Loones en Van Hauthem
1-231
p. 6730-6733 1-231 p. 6730-6733 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Loones, Van Hauthem en Boutmans en eindstemming
1-231
p. 6733-6734 1-231 p. 6733-6734 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht van niet-Belgen bij gemeenteraadsverkiezingen) (1-902)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht voor EU-onderdanen en vreemdelingen bij gemeenteraadsverkiezingen) (1-745)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Weglating van de nationaliteitsvoorwaarde vereist om het actief en passief kiesrecht te kunnen uitoefenen) (1-568)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Weglating van de nationaliteitsvoorwaarde vereist om het actief en passief kiesrecht te kunnen uitoefenen) (1-573)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van de Grondwet om in een nieuwe titel I bis een nieuw artikel in te voegen betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling (3-1422)      
  Bespreking
3-176
p. 4-22 3-176 p. 4-22 (PDF)
Herziening van de Grondwet, om een nieuw artikel in een nieuwe titel Ibis in te voegen, betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling      
  Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven (3-1778)
   Bespreking
3-176
p. 4-22 3-176 p. 4-22 (PDF)
Herziening van de artikelen 64, eerste lid, 3į, en 69, 3į van de Grondwet (Verlaging van de verkiesbaarheidsvoorwaarde voor Senaat en Kamer tot 18 jaar) (4-1435)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Hugo Coveliers en Yves Buysse en mevrouw Nele Jansegers
4-1435/1
p. 1-2 4-1435/1 p. 1-2 (PDF)
Herziening van het opschrift van titel III, hoofdstuk IV, afdeling I, onderafdeling I, van de Grondwet (Vervanging van de benaming "Gemeenschaps- en Gewestraden" door de benaming "Gemeenschaps- en Gewestparlementen") (3-671)      
  Amendement nr 2 van de heren Van Hauthem en Van Overmeire, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-671/4
p. 1 3-671/4 p. 1 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind op morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit verzekeren (2-21)      
  Bespreking
2-25
p. 22-39 2-25 p. 22-39 (PDF)
Herziening van titel III, hoofdstuk IV, van de Grondwet, om een artikel 118bis in te voegen betreffende het vrij verkeer op de verkeerswegen voor de leden van de Gewest- en Gemeenschapsraden (1-171)      
  Stemverklaringen van mevrouw Willame-Boonen en de heren Erdman, Coveliers, Loones, Boutmans, Foret en Van Hauthem en eindstemming
1-23
p. 504-506 1-23 p. 504-506 (PDF)
Het Forum voor de staatshervorming (Volgende vergadering en agenda) (3-492)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-87
p. 21-22 3-87 p. 21-22 (PDF)
Het Lambermont-akkoord (Staatshervorming - Overdracht van bevoegdheden naar gewesten en gemeenschappen : landbouw, buitenlandse handel, gemeentewet en provinciewet, gemeentekieswet [vreemdelingenstemrecht] en provinciekieswet - Overdacht van financiŽle middelen en fiscale autonomie [o.a. kijk-en luistergeld] - Vlaamse Brusselaars en Franstaligen in de Brusselse rand) (Omzendbrief-Peeters over gebruik der talen in faciliteitengemeenten - Noordzuidtransfers - Communautarisering sociale zekerheid - Plantentuin te Meise) (2-337)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-90
p. 6-22 2-90 p. 6-22 (PDF)
Het Lambermont-akkoord (Staatshervorming - Overdracht van bevoegdheden naar gewesten en gemeenschappen : landbouw, buitenlandse handel, gemeentewet en provinciewet, gemeentekieswet en provinciekieswet - Overdracht van financiŽle middelen [o.a. trekkingsrechten, tewerkstellingsprogramma's, winsten Nationale Loterij] en fiscale autonomie [o.a. verkeersbelasting] - Vlaamse Brusselaars en Franstaligen in de Brusselse rand - Duitstaligen - Herfinanciering Franstalig onderwijs) (Communautarisering sociale zekerheid) (2-336)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-90
p. 6-22 2-90 p. 6-22 (PDF)
Het Verkeersveiligheidsfonds 2006 (Scheeftrekking in de verdeling van de gelden - Maximumbedragen waarop elke politiezone aanspraak kan maken) (3-1178)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-171
p. 17-20 3-171 p. 17-20 (PDF)
Het achterlaten door Waalse ambulanciers van een gewonde Nederlandstalige vrouw (Tot stand brengen van grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden wat betreft de gemeente Voeren) (3-1490)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-213
p. 38-42 3-213 p. 38-42 (PDF)
Het akkoord over het spreidingsplan voor de nachtvluchten (Luchthaven Brussel-Nationaal) (3-98)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-26
p. 33-37 3-26 p. 33-37 (PDF)
Het beleid van de minister van Justitie inzake de benoemingen bij de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-344)      
  Vraag om uitleg van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Desmedt, Van Hauthem, Loones, Boutmans, Lallemand, mevrouw Milquet en stemming over de gewone motie
1-135
p. 3642-3644 1-135 p. 3642-3644 (PDF)
Het conflict dat zich aandient met zijn Vlaamse collega van Binnenlandse Aangelegenheden aangaande het taalgebruik voor de oproepingsbrieven voor de verkiezingen van 18 mei 2003 (Omzendbrief van de Vlaamse minister voor Binnenlandse Aangelegenheden versus omzendbrief van de federale minister van Binnenlandse Zaken) (2-1258)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-271
p. 13-16 2-271 p. 13-16 (PDF)
Het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde (Nieuw belangenconflict - Contacten tussen federale regering en Duitstalige Gemeenschap) (4-905)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Herman Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-92
p. 15-16 4-92 p. 15-16 (PDF)
Het forum voor de staatshervorming (Agenda - Werking - Splitsing kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde) (3-704)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-115
p. 15-17 3-115 p. 15-17 (PDF)
Het gebrek aan beslissingen op Europees niveau inzake de verlaagde BTW-tarieven en de gevolgen hiervan voor de horeca en de bouwsector (3-975)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-147
p. 15-18 3-147 p. 15-18 (PDF)
Het gebruik der talen in de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-361)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Desmedt, Van Hauthem, Loones, Boutmans, Lallemand, mevrouw Milquet en stemming over de gewone motie
1-135
p. 3642-3644 1-135 p. 3642-3644 (PDF)
Het gebruik der talen in de kiesoproepingsbrieven (Omzendbrief van de Vlaamse minister voor Binnenlandse Aangelegenheden versus omzendbrief van de federale minister van Binnenlandse Zaken) (2-1250)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-271
p. 13-16 2-271 p. 13-16 (PDF)
Het gebruik der talen in de oproepingsbrieven voor de komende verkiezingen wat betreft de rand- en taalgrensgemeenten (3-1310)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-191
p. 15-16 3-191 p. 15-16 (PDF)
Het gebruik der talen in de oproepingsbrieven voor de verkiezingen (3-226)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-45
p. 11-12 3-45 p. 11-12 (PDF)
Het gebruik van alleen de officiŽle Nederlandstalige naam van gemeentes in de stations van de NMBS (3-1384)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-200
p. 32 3-200 p. 32 (PDF)
Het gebruik van valse adressen door de verantwoordelijke uitgevers (Le magazine "Carrefour de la pťriphťrie") (4-457)      
  Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-46
p. 75-76 4-46 p. 75-76 (PDF)
Het gebruik van valse adressen door verantwoordelijke uitgevers (FDF-tijdschrift "Carrefour" onrechtstreeks gefinancierd door de Franse Gemeenschap - Gerechtelijk onderzoek) (3-2208)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-212
p. 76-77 3-212 p. 76-77 (PDF)
Het gemeentelijk stemrecht voor EU-onderdanen (1-455)      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Dehaene, eerste minister
1-169
p. 5030-5035 1-169 p. 5030-5035 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Foret, Van Hauthem, Loones, Boutmans en Coveliers en stemming over de gewone motie
1-172
p. 5097-5100 1-172 p. 5097-5100 (PDF)
Het hoofdstuk Brussel van het Octopusoverleg (Politiehervorming) (1-896)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dehaene, eerstre minister
1-189
p. 5466 1-189 p. 5466 (PDF)
Het ontbreken van TV-Brussel in de lijst van verplicht aan te bieden zenders in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad (1-907)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
1-192
p. 5542-5543 1-192 p. 5542-5543 (PDF)
Het ontwerp van resolutie van mevrouw Nabholz-Haidegger betreffende de bescherming van de minderheden in BelgiŽ, in bespreking bij de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (Raamverdrag over de minderheden) (2-854)      
  Vraag om uitleg van de heer Van den Brande aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-8 COM
p. 4-28 2-8 COM p. 4-28 (PDF)
Het onwerkzame karakter van de nationale paritaire comitťs (Sluiten van CAO's - Splitsing van comitťs - Aanvullend Vlaams tijdskrediet voor de sociaal-culturele sector) (2-860)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-180
p. 6-8 2-180 p. 6-8 (PDF)
Het overnemen door de federale overheid van de door de Vlaamse overheid verworpen kosten bij het versturen van kiesoproepingsbrieven in faciliteitengemeenten (3-242)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-46
p. 15-16 3-46 p. 15-16 (PDF)
Het paramedisch interventieteam in Halle (De problematiek van de ontoereikendheid van de mobiele urgentiegroepen in het zuidwesten van Vlaams Brabant, inzonderheid wat het taalgebruik betreft) (3-1049)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-154
p. 17-18 3-154 p. 17-18 (PDF)
Het standpunt van de Vlaamse minister-president inzake het voornemen van de minister om de taalwetgeving te wijzigen (Taalgebruik identiteitskaarten)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-90
p. 2365-2366 1-90 p. 2365-2366 (PDF)
Het standpunt van de regering aangaande het gemeentelijk stemrecht voor vreemdelingen (2-389)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-79
p. 8-9 2-79 p. 8-9 (PDF)
Het stemrecht voor EU-onderdanen en het Verdrag van Amsterdam (1-792)      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer Dehaene, eerste minister
1-169
p. 5030-5035 1-169 p. 5030-5035 (PDF)
Het taalgebruik bij het afleggen van rijexamens (Rijexamens, zowel theoretische als praktische, in andere dan de landstalen - Aanwezigheid van een tolk) (3-1250)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-146
p. 58-61 3-146 p. 58-61 (PDF)
Het taalgebruik in de faciliteitengemeenten betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (Toepassing van de omzendbrief-Peeters) (3-942)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-123
p. 59-61 3-123 p. 59-61 (PDF)
Het taalgebruik op de sociale identiteitskaarten      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-91
p. 2388-2389 1-91 p. 2388-2389 (PDF)
Het uitblijven van een definitieve regeling voor de functionele tweetaligheid van de managers (4-1278)      
  Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-101
p. 63-66 4-101 p. 63-66 (PDF)
Het uitblijven van een regeling voor de functionele tweetaligheid van de managers (Verlenging van de overheidsmaatregel in afwachting van de publicatie van het KB - Managers die hun tweetaligheid moeten bewijzen - Vaste Commissie voor Taaltoezicht) (4-533)      
  Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-49
p. 58-59 4-49 p. 58-59 (PDF)
Het uitrukken van een ziekenwagen met personeel zonder kennis van het Nederlands naar de Vlaamse gemeente Galmaarden (3-1492)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnelandse Zaken en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-213
p. 42-43 3-213 p. 42-43 (PDF)
Het vervolgen van bijzitters (4-108)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-16
p. 77-79 4-16 p. 77-79 (PDF)
Het vervolgingsbeleid inzake drugs (Uit het strafrecht halen van cannabisgebruik - Gebrek aan duidelijkheid van de wet van 2003 en de rondzendbrief van de procureurs-generaal van 1 februari 2005)      
  Debat
3-151
p. 13-22 3-151 p. 13-22 (PDF)
Het voorafgaan van de huwelijksinzegening aan het burgerlijk huwelijk (Burgerlijk huwelijk voor kerkelijk huwelijk) (4-1062)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-110
p. 19-22 4-110 p. 19-22 (PDF)
Het voornemen van de federale regering het verlaagde BTW-tarief in de bouwsector niet te verlengen (1-657)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-135
p. 3632 1-135 p. 3632 (PDF)
Het voornemen van de regering het gemeentelijk stemrecht voor EU-onderdanen te regelen zonder grondwetsherziening (1-453)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Dehaene, eerste minister
1-169
p. 5030-5035 1-169 p. 5030-5035 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Foret, Van Hauthem, Loones, Boutmans en Coveliers en stemming over de gewone motie
1-172
p. 5097-5100 1-172 p. 5097-5100 (PDF)
Het ziekteverzuim bij de ambtenaren van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (3-1260)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-146
p. 52-53 3-146 p. 52-53 (PDF)
Het ziekteverzuim bij de ambtenaren van de FOD FinanciŽn, Administratie der Pensioenen (Opsplitsing per taalgroep) (3-1263)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-146
p. 51-52 3-146 p. 51-52 (PDF)
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen (HRZKMO) - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-3616)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-54
p. 4786-4787 3-54 p. 4786-4787 (PDF)
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1575)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1763-1764 3-27 p. 1763-1764 (PDF)
Hulde (2009-2010)      
  De heer Herman Van Rompuy wordt de eerste president van de EU
4-99
p. 15 4-99 p. 15 (PDF)
  Hulde aan de heer Berni Collas bij zijn vertrek uit de Senaat
4-109
p. 20 4-109 p. 20 (PDF)
  4-109
p. 62-64 4-109 p. 62-64 (PDF)
Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1567)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1838-1839 3-28 p. 1838-1839 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1991-1993 3-29 p. 1991-1993 (PDF)
Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1576)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1845-1846 3-28 p. 1845-1846 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2123-2124 3-30 p. 2123-2124 (PDF)
Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1561)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1837 3-28 p. 1837 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2103-2105 3-30 p. 2103-2105 (PDF)
Incident inzake briefwisseling aan de rechterlijke macht (door de Voorzitter van de Senaat over een hangende echtscheidingszaak)      
  Debat
3-101
p. 4-26 3-101 p. 4-26 (PDF)
  Moties ingediend tot besluit van het debat
3-101
p. 23-26 3-101 p. 23-26 (PDF)
   Stemmingen over de moties
3-102
p. 54-62 3-102 p. 54-62 (PDF)
  3-102
p. 81-84 3-102 p. 81-84 (PDF)
Indien een voorstel in commissie werd aangenomen, dient er in de plenaire vergadering eerst gestemd te worden over de amendementen op dit voorstel - Beroep op het Reglement door de heer Joris Van Hauthem      
  4-51
p. 64-65 4-51 p. 64-65 (PDF)
Inschrijving personenwagens, motorfietsen en aanhangwagens - Aantallen - Waalse faciliteitengemeenten (4-1199)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1199
Instituut voor Veterinaire Keuring - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1721)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-30
p. 2046 3-30 p. 2046 (PDF)
Instituut voor Veterinaire Keuring - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2444)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-40
p. 3125 3-40 p. 3125 (PDF)
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Taalkaders - Invulling (4-1912)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-1912
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Taalkaders - Invulling (4-2479)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-2479
Internationaal Perscentrum (IPC) - Rekeningen - Opmerkingen van het Rekenhof (4-230)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, Eerste minister
   Antwoord
SV 4-230
Interpellatie van de voorzitter over de beslissing van het Bureau om het voorstel van resolutie betreffende de rol van TaÔwan in de internationale organisaties, niet op de agenda te plaatsen (Doc. nr 1-603)      
  1-268
p. 7759-7760 1-268 p. 7759-7760 (PDF)
Juridisch probleem betreffende het aantal te coŲpteren senatoren per lijst - Interpretatie artikel 211 Kieswetboek - Niet-toekenning van een gecoŲpteerd senator aan Lijst Dedecker - Dagvaarding van de griffier van de Senaat      
  4-2
p. 5-17 4-2 p. 5-17 (PDF)
  4-2
p. 17-19 4-2 p. 17-19 (PDF)
Justitiehuizen - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1310)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1567 3-26 p. 1567 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-28
p. 1863-1864 3-28 p. 1863-1864 (PDF)
Kanselarij - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1305)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-26
p. 1591-1592 3-26 p. 1591-1592 (PDF)
Koninklijk Belgisch Instituut voor natuurwetenschappen - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1540)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1833 3-28 p. 1833 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1979-1980 3-29 p. 1979-1980 (PDF)
Koninklijk Belgisch Instituut voor natuurwetenschappen - Personeel - Taalhaanhorigheid (Elektronisch bestand P-data) (3-1623)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1835 3-28 p. 1835 (PDF)
Koninklijk Belgisch Instituut voor natuurwetenschappen - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen (4-3160)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3160
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1539)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1833 3-28 p. 1833 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1978-1979 3-29 p. 1978-1979 (PDF)
Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2219)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2787 3-37 p. 2787 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-81
p. 8859-8860 3-81 p. 8859-8860 (PDF)
Koninklijk Meteorologisch Instituut - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen (4-3159)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3159
Koninklijk Meteorologisch Instituut van BelgiŽ - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1538)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1833 3-28 p. 1833 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1977-1978 3-29 p. 1977-1978 (PDF)
Koninklijk Museum van het Leger en van de Krijgsgeschiedenis - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2125)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2469 3-34 p. 2469 (PDF)
Koninklijk Museum van het leger en de krijgsgeschiedenis - Taalkader - Vaststelling (3-414)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-6
p. 417-418 3-6 p. 417-418 (PDF)
Koninklijk Museum van het leger en van de krijgsgeschiedenis - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1533)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1828 3-28 p. 1828 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1967 3-29 p. 1967 (PDF)
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1541)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1834 3-28 p. 1834 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1980-1981 3-29 p. 1980-1981 (PDF)
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2788 3-37 p. 2788 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-81
p. 8860-8861 3-81 p. 8860-8861 (PDF)
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Personeel - Taalaanhorigheid (Elektronisch bestand P-data) (3-1624)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1835-1836 3-28 p. 1835-1836 (PDF)
Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs - Taalbepalingen - Strijdigheid met de Grondwet (3-2369)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-39
p. 2981 3-39 p. 2981 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4929-4931 3-55 p. 4929-4931 (PDF)
Koninklijk besluit van 23†maart†1998 betreffende het rijbewijs - Taalbepalingen - Strijdigheid met de Grondwet (4-375)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Leterme, vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-375
Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ Albert I - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1536)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1832 3-28 p. 1832 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1976 3-29 p. 1976 (PDF)
Koninklijke Muntschouwburg - FinanciŽle situatie - Tekortkomingen bij het opstellen van de rekeningen - Ontbrekende informatie betreffende aanvullende pensioenverplichtingen (4-3092)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3092
Koninklijke Muntschouwburg - Ontbreken van taalkaders (4-4661)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-4661
Koninklijke Muntschouwburg - Ontbreken van taalkaders (4-6154)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6154
Koninklijke Muntschouwburg - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1712)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-30
p. 2055 3-30 p. 2055 (PDF)
Koninklijke Muntschouwburg - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2110)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2551-2552 3-35 p. 2551-2552 (PDF)
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Taalgebruik - Restaurant (4-3586)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3586
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen (4-3157)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3157
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2221)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2788 3-37 p. 2788 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-81
p. 8861 3-81 p. 8861 (PDF)
Koninklijke Musea voor kunst en geschiedenis - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1542)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1834 3-28 p. 1834 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1981-1982 3-29 p. 1981-1982 (PDF)
Koninklijke Musea voor schone kunsten van BelgiŽ - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1543)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1834 3-28 p. 1834 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1982-1983 3-29 p. 1982-1983 (PDF)
Koninklijke Schenking - Onroerende goederen (4-1367)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1367
Koninklijke Sterrenwacht - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen (4-3158)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3158
Koninklijke Sterrenwacht van BelgiŽ - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1535)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1832-1832 3-28 p. 1832-1832 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1975 3-29 p. 1975 (PDF)
Koninklijke dotaties - Stijging (4-1013)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-1013
Krijgsmacht - Militair en burgerpersoneel - Taalaanhorigheid (3-2240)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2787 3-37 p. 2787 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-38
p. 2918 3-38 p. 2918 (PDF)
Kruispuntbank van de sociale zekerheid - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1560)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1836-1837 3-28 p. 1836-1837 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1988-1990 3-29 p. 1988-1990 (PDF)
Leiding van de vergadering      
  Persoonlijk feit van de heer Van Hauthem
3-191
p. 37 3-191 p. 37 (PDF)
Lokale besturen - Begrotingsinspanningen - Verdeelsleutel (4-6537)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   Antwoord
SV 4-6537
Lokale besturen - Begrotingsinspanningen - Verdeelsleutel (4-6538)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6538
Lokale opvangstructuren - Asielzoekers - Spreiding (4-1581)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1581
Ministerie van FinanciŽn - Ambtenaren - Taal      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 985 1-20 p. 985 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-24
p. 1193-1194 1-24 p. 1193-1194 (PDF)
Ministerie van Landsverdediging - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1554)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1896-1897 3-28 p. 1896-1897 (PDF)
Ministerie van Landsverdediging - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2297)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-38
p. 2918-2919 3-38 p. 2918-2919 (PDF)
NAVO-hoofdkwartier te Evere - Personeel - Gebruik van het Nederlands (3-5652)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7778 3-73 p. 7778 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7926-7927 3-74 p. 7926-7927 (PDF)
NMBS - Personeel - Kennis van de tweede taal (3-7628)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10393 3-90 p. 10393 (PDF)
NMBS - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1719)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-30
p. 2040-2041 3-30 p. 2040-2041 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-32
p. 2254-2256 3-32 p. 2254-2256 (PDF)
Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk - Personeel - Taalaanhorigheid (Elektronisch bestand P-data) (3-1621)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1828-1829 3-28 p. 1828-1829 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1967-1968 3-29 p. 1967-1968 (PDF)
Nationaal Geografisch Instituut - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1552)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1742-1743 3-27 p. 1742-1743 (PDF)
Nationaal Instituut voor Criminalistiek - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1524)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1815 3-28 p. 1815 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1949-1952 3-29 p. 1949-1952 (PDF)
Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek (NICC) - Taalkaders - Invulling (4-1909)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1909
Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtoffers - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1553)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1828 3-28 p. 1828 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-32
p. 2262-2263 3-32 p. 2262-2263 (PDF)
Nationaal Onderzoeksinstituut voor arbeidsomstandigheden - Personeel - Taalhaanhorigheid (Elektronisch bestand P-data) (3-1626)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1847 3-28 p. 1847 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2125-2126 3-30 p. 2125-2126 (PDF)
Nationaal Orkest van BelgiŽ - Ontbreken van taalkaders (4-4660)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-4660
Nationaal Orkest van BelgiŽ - Ontbreken van taalkaders (4-6153)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6153
Nationaal Orkest van BelgiŽ - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1714)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-30
p. 2057-2058 3-30 p. 2057-2058 (PDF)
Nationaal Orkest van BelgiŽ - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2111)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2552-2553 3-35 p. 2552-2553 (PDF)
Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Wetenschapsbeleid (4-3517)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3517
Nationale Arbeidsraad - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1578)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1846 3-28 p. 1846 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-31
p. 2184 3-31 p. 2184 (PDF)
Nationale Arbeidsraad - Taalkaders - Afwezigheid - Maatregelen (4-1922)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-1922
Nationale Arbeidsraad - Taalkaders - Afwezigheid - Maatregelen (4-2480)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-2480
Nationale Delcrederedienst - Personeel - Taalaanhorigheid (Elektronisch bestand P-data) (3-1622)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1831 3-28 p. 1831 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-31
p. 2168-2169 3-31 p. 2168-2169 (PDF)
Nationale Loterij - Gekregen middelen - Besteding - Stadswachten (4-3516)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3516
Nationale Loterij - Gekregen middelen - Besteding - Stadswachten (4-5956)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5956
Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Klimaat en Energie (4-3518)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3518
Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Maatschappelijke Integratie (4-3515)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-3515
Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Maatschappelijke Integratie (4-5557)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-5557
Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Maatschappelijke Integratie (4-7488)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7488
Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Mobiliteit (4-3512)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-3512
Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Renovatie- en restauratieprojecten (4-3522)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-3522
Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Renovatie- en restauratieprojecten (4-5159)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5159
Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Subsidies voor de opvang van migranten (4-3519)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-3519
Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Subsidies voor de opvang van migranten (4-3520)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-3520
Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Subsidies voor de opvang van migranten (4-5456)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5456
Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Subsidies voor de opvang van migranten (4-5558)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-5558
Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Subsidies voor de opvang van migranten (4-7489)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7489
Nationale Loterij - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1718)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-30
p. 2040 3-30 p. 2040 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-32
p. 2252-2253 3-32 p. 2252-2253 (PDF)
Nationale Loterij - Sponsoring - Belgavox-concert (4-3523)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-3523
Nationale Loterij - Sponsoring - Belgavox-concert (4-5160)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5160
Nationale Loterij - Sponsoring - Reglementaire bepalingen - Criteria (4-3511)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-3511
Nationale Loterij - Sponsoring - Reglementaire bepalingen - Criteria (4-5157)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5157
Nationale Loterij - Subsidies (4-1350)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1350
Nationale Loterij - Toegekende middelen - Besteding (4-3521)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-3521
Nationale Loterij - Toegekende middelen - Besteding (4-5158)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5158
Nationale Loterij - Toekenning van toelagen - Verenigingen en organisaties die onder de bevoegdheidssfeer van de gewesten of gemeenschappen vallen (4-1664)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1664
Nationale Loterij - Toekenning van toelagen - Verenigingen en organisaties die onder de bevoegdheidssfeer van de gewesten of gemeenschappen vallen (4-1665)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1665
Nationale Loterij - Toelagen (4-1644)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1644
Nationale Loterij - Toelagen - Geweigerde projecten (4-1921)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1921
Nationale Loterij - Toelages - Taalgroepen (4-1917)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1917
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Automatische verdelers van vervoersbewijzen - Tweetalige opschriften (4-6336)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-6336
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Sponsoring - Wettelijke bepalingen - Criteria (4-3514)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3514
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinen op maat - Extra treinen (4-4011)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4011
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinen op maat - Extra treinen (4-5783)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5783
Nationale Plantentuin van BelgiŽ - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1860)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2434-2435 3-34 p. 2434-2435 (PDF)
Nieuwe Airbus-toestellen - Laattijdige levering - Gevolgen voor de Belgische nijverheid (3-5580)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7621-7622 3-72 p. 7621-7622 (PDF)
Onaanvaardbaarheid van het feit dat ministers antwoorden op mondelinge vragen in naam van andere ministers      
  Ordemotie van de heer Van Hauthem
1-135
p. 3640 1-135 p. 3640 (PDF)
Onderzoek van de subsidiariteit : Voorstel van richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap COM(2006)594 (3-1954)      
  Bespreking
3-193
p. 26-30 3-193 p. 26-30 (PDF)
Onroerende voorheffing - Vrijstellingen - Gebruik door de koninklijke familie (4-1666)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1666
Ontbreken van antwoorden op mondelinge vragen      
  4-2 COM
p. 13 4-2 COM p. 13 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen (2-709)      
  Amendement nr 50 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Vervanging van het volledig ontwerp
2-709/3
p. 1-14 2-709/3 p. 1-14 (PDF)
  Amendement nr 51 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Uitoefening van het gros van de plaatsgebonden bevoegdheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gebied door het Vlaams Gewest
2-709/3
p. 15 2-709/3 p. 15 (PDF)
  Amendement nr 55 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Specifiek statuut voor Brussel bestuurd op voet van gelijkheid door Vlamingen en Franstaligen
2-709/3
p. 18-25 2-709/3 p. 18-25 (PDF)
  Amendement nr 57 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Volledige overheveling van de landbouw-, tuinbouw- en visserijbevoegdheden naar de deelstaten
2-709/3
p. 33 2-709/3 p. 33 (PDF)
  Amendement nr 58 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Taak van de Belgische Interventie- en Restitutiebureau
2-709/3
p. 34 2-709/3 p. 34 (PDF)
  Amendement nr 59 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Regionalisering van de buitenlandse handel
2-709/3
p. 34-35 2-709/3 p. 34-35 (PDF)
  Amendement nr 63 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Benoeming van de provinciegouverneur, de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen
2-709/3
p. 37 2-709/3 p. 37 (PDF)
  Amendement nr 64 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Administratief toezicht op de gemeente Komen-Waasten
2-709/3
p. 38 2-709/3 p. 38 (PDF)
  Amendement nr 68 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Tuchtstelsel voor de burgemeesters
2-709/3
p. 40 2-709/3 p. 40 (PDF)
  Amendement nr 78 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Oprichting van een Agentschap ter vervanging van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel
2-709/3
p. 51 2-709/3 p. 51 (PDF)
  Amendement nr 85 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Vervanging van "het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest" door "het Brussels Hoofdstedelijk Gebied"
2-709/3
p. 57-58 2-709/3 p. 57-58 (PDF)
  Amendement nr 86 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Definitieve vastlegging van de grens tussen Vlaanderen en WalloniŽ
2-709/3
p. 58-69 2-709/3 p. 58-69 (PDF)
  Amendementen nrs 52, 62 en 72 tot 77 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Toezichthoudende bevoegdheid van de gewesten en over de Brusselse gemeenten en de gemeenten van het Duitse taalgebied
2-709/3
p. 15-16 2-709/3 p. 15-16 (PDF)
  2-709/3
p. 36-37 2-709/3 p. 36-37 (PDF)
  2-709/3
p. 43-51 2-709/3 p. 43-51 (PDF)
  Amendementen nrs 53 en 87 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Toekenning van het statuut van provincie aan het Duitse taalgebied
2-709/3
p. 17 2-709/3 p. 17 (PDF)
  2-709/3
p. 69-73 2-709/3 p. 69-73 (PDF)
  Amendementen nrs 53 tot 56 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Volledige onafhankelijkheid van WalloniŽ en Vlaanderen
2-709/3
p. 16-33 2-709/3 p. 16-33 (PDF)
  Amendementen nrs 54 en 55 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Overdracht van bevoegdheid inzake sociale zekerheid aan de Gemeenschappen
2-709/3
p. 18 2-709/3 p. 18 (PDF)
  2-709/3
p. 25 2-709/3 p. 25 (PDF)
  Amendementen nrs 60 en 61 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Regionalisering van de provincie- en gemeentewetten
2-709/3
p. 35-36 2-709/3 p. 35-36 (PDF)
  Amendementen nrs 61, 65 en 67 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Regeling van het taalgebruik in de gemeenten met een bijzonder taalstatuut
2-709/3
p. 36 2-709/3 p. 36 (PDF)
  2-709/3
p. 38 2-709/3 p. 38 (PDF)
  2-709/3
p. 39-40 2-709/3 p. 39-40 (PDF)
  Amendementen nrs 66, 79 en 84 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Aanneming van ordonnanties met een meerderheid in elke taalgroep om de belangen van de Brusselse Vlamingen te vrijwaren
2-709/3
p. 39 2-709/3 p. 39 (PDF)
  2-709/3
p. 51-52 2-709/3 p. 51-52 (PDF)
  2-709/3
p. 57 2-709/3 p. 57 (PDF)
  Amendementen nrs 69 tot 71 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking
2-709/3
p. 41-43 2-709/3 p. 41-43 (PDF)
  Amendementen nrs 80 tot 83 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Gewaarborgde vertegenwoordiging in Brussel van beide taalgroepen op alle beleidsniveaus
2-709/3
p. 53-56 2-709/3 p. 53-56 (PDF)
  Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-709/9
p. 1-4 2-709/9 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
   Defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking
2-116
p. 34 2-116 p. 34 (PDF)
   Federalisme met drie
2-116
p. 33 2-116 p. 33 (PDF)
   FinanciŽle impact van de bevoegdheidsoverdracht - Fiscale autonomie
2-116
p. 33 2-116 p. 33 (PDF)
  2-116
p. 34 2-116 p. 34 (PDF)
   Garanties voor de Franstaligen in de faciliteitengemeenten
2-116
p. 34-35 2-116 p. 34-35 (PDF)
   Herfinanciering van de gemeenschappen
2-116
p. 33 2-116 p. 33 (PDF)
   Hervorming van de Belgische Staat
2-116
p. 31-33 2-116 p. 31-33 (PDF)
  2-116
p. 36-37 2-116 p. 36-37 (PDF)
   Oprichting van een Intergouvernementele en Interparlementaire Conferentie voor de Institutionele Vernieuwing (Costa)
2-116
p. 32 2-116 p. 32 (PDF)
   Regionalisering van de buitenlandse handel
2-116
p. 34 2-116 p. 34 (PDF)
   Regionalisering van de provincie- en gemeentewetten
2-116
p. 34-36 2-116 p. 34-36 (PDF)
   Regionalisering van het landbouwbeleid
2-116
p. 33-34 2-116 p. 33-34 (PDF)
   Rol van de Senaat
2-116
p. 32 2-116 p. 32 (PDF)
  2-116
p. 89 2-116 p. 89 (PDF)
   Taboe van de sociale zekerheid
2-116
p. 37 2-116 p. 37 (PDF)
   Versoepeling van het systeem van de dubbele meerderheid in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en in de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
2-116
p. 36 2-116 p. 36 (PDF)
   Waarborgen voor de Vlamingen in Brussel
2-116
p. 35 2-116 p. 35 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-117
p. 4-6 2-117 p. 4-6 (PDF)
  2-117
p. 6-36 2-117 p. 6-36 (PDF)
  2-118
p. 4-48 2-118 p. 4-48 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heren Vandenberghe, Mahoux, Thissen, Monfils, Van Hauthem en Vankrunkelsven en van mevrouw Nagy
2-118
p. 118-124 2-118 p. 118-124 (PDF)
  2-118
p. 242-243 2-118 p. 242-243 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende tijdelijke en gedeeltelijke uitvoering van artikel 125 van de Grondwet (Vervolging tegen een lid van een gemeenschaps- of gewestregering) (1-501)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-90
p. 2367-2374 1-90 p. 2367-2374 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving (Herinvoering van de kandidaat-opvolgers voor de verkiezingen van de 3 Gewestraden - Invoering kiesdrempel van 5% voor de verkiezingen van de 3 Gewestraden, de 6 Brusselse leden van de Vlaamse Raad en de Raad voor de Duitstalige Gemeenschap - Verlaging verkiesbaarheidsleeftijd van 21 naar 18 jaar voor de verkiezingen van de Gewest- en Gemeenschapsraden, alsook om te kunnen aangewezen worden als lid van een Gewest- of Gemeenschapsregering - Zie ook doc. 3-474) (3-473)      
  Amendement nr 1 van de heer Van Hauthem c.s.
3-473/2
p. 1-2 3-473/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 19 en 20 van de heer Van Hauthem c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-473/4
p. 1-2 3-473/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-40
p. 4-28 3-40 p. 4-28 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-41
p. 37-48 3-41 p. 37-48 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten (2-777)      
  Amendement nr 62 van de heer Van Hauthem
   Autonomie van de gewesten t.a.v. de personenbelasting : belastingverminderingen en -vermeerderingen, opcentiemen en kortingen - Advies van het Rekenhof
2-777/2
p. 32 2-777/2 p. 32 (PDF)
  Amendement nr 66 van de heer Van Hauthem
   Regionalisering van het tewerkstellingsbeleid
2-777/2
p. 34 2-777/2 p. 34 (PDF)
  Amendement nr 74 van de heer Van Hauthem
   Financiering van gewesten en gemeenschappen
2-777/2
p. 37 2-777/2 p. 37 (PDF)
  Amendement nr 76 van de heer Van Hauthem
   Financiering van de gemeenschappen - Financiering van het universitair onderwijs verstrekt aan buitenlandse studenten
2-777/2
p. 38-39 2-777/2 p. 38-39 (PDF)
  Amendement nr 77 van de heer Van Hauthem
   Aan de gemeenschappen toegewezen gedeelte van de winst van de Nationale Loterij
2-777/2
p. 39-40 2-777/2 p. 39-40 (PDF)
  Amendement nr 78 van de heer Van Hauthem
   Communautarisering van de Nationale Plantentuin van BelgiŽ (Meise)
2-777/2
p. 40 2-777/2 p. 40 (PDF)
  Amendement nr 79 van de heer Van Hauthem
   Inwerkingtreding
2-777/2
p. 40 2-777/2 p. 40 (PDF)
  Amendementen nrs 59 tot 61, 63 tot 65 en 67 van de heer Van Hauthem
   Fiscale bevoegdheden van de gewesten : gewestbelastingen
2-777/2
p. 31-32 2-777/2 p. 31-32 (PDF)
  2-777/2
p. 33-34 2-777/2 p. 33-34 (PDF)
  2-777/2
p. 34 2-777/2 p. 34 (PDF)
  Amendementen nrs 68 tot 70 van de heer Van Hauthem
   Financiering van de gewesten
2-777/2
p. 34-35 2-777/2 p. 34-35 (PDF)
  Amendementen nrs 71 tot 73 en 75 van de heer Van Hauthem
   Financiering van de gemeenschappen
2-777/2
p. 35-37 2-777/2 p. 35-37 (PDF)
  2-777/2
p. 37 2-777/2 p. 37 (PDF)
  Amendementen nrs 59 tot 79 van de heer Van Hauthem, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-777/5
p. 1-4 2-777/5 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
   Federalisering van de sociale zekerheid
2-130
p. 8 2-130 p. 8 (PDF)
  2-130
p. 12-13 2-130 p. 12-13 (PDF)
   Incoherentie van de staatshervorming
2-130
p. 8 2-130 p. 8 (PDF)
  2-130
p. 13-14 2-130 p. 13-14 (PDF)
   Overdracht van bevoegdheden naar de deelgebieden
2-130
p. 8-12 2-130 p. 8-12 (PDF)
   Verruiming van de fiscale verantwoordelijkheid van de gewesten (Fiscale autonomie)
2-130
p. 10-11 2-130 p. 10-11 (PDF)
   Wijziging van de verdeelsleutel voor de onderwijsdotaties - Herfinanciering van de Franse Gemeenschap - Sint-Elooisakkoord
2-130
p. 8-10 2-130 p. 8-10 (PDF)
  2-130
p. 13 2-130 p. 13 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Vandenberghe, Mahoux, Geens, Monfils, Van Hauthem, Thissen, Vankrunkelsven, Lozie en Moureaux en mevrouw Nagy
2-133
p. 43-55 2-133 p. 43-55 (PDF)
  2-133
p. 113-114 2-133 p. 113-114 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (Verruiming van de vernietigingsbevoegdheid van het Hof inzake toetsing van wetten, decreten en ordonnanties aan de rechten en vrijheden opgenomen in Titel II en aan artt. 172 [gelijkheid inzake belastingen] en 191 [vreemdeling] van de Grondwet - Annulatieberoep door de voorzitters van de wetgevende vergaderingen en door particulieren - PrejudiciŽle vragen - Instemmingsacte bij een constituerend EU-verdrag en het EVRM - [Verhoging van het aantal referendarissen] [Procedure]) (Zie ook doc. 2-575) (2-897)      
  Algemene bespreking
2-236
p. 10-27 2-236 p. 10-27 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Regionalisering van de bevoegdheid inzake in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie) (3-89)      
  Algemene bespreking
3-8
p. 4-8 3-8 p. 4-8 (PDF)
  3-8
p. 17-37 3-8 p. 17-37 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van diverse bijzondere wetten (Wegwerken van tegenstrijdigheden tussen wettelijke normen en rechtzetting van materiŽle vergissingen die het gevolg waren van de verstrengeling met de wetgeving ontstaan uit de Lambermontakkoorden : wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, van de bijzondere wet van 22 januari 2002 [tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en de bijzondere wet van 12 januari 1981 m.b.t. de Brusselse instellingen inzake de Vlaamse, Waalse en Brusselse verkiezingen] en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 m.b.t. de Brusselse instellingen) (3-475)      
  Algemene bespreking
3-40
p. 4-28 3-40 p. 4-28 (PDF)
Ontwerp van economische herstelwet (4-1199)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Lieve Van Ermen en Myriam Vanlerberghe en de heer Joris Van Hauthem
4-68
p. 44-45 4-68 p. 44-45 (PDF)
  4-68
p. 69 4-68 p. 69 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1248)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Beroepsinlevingsovereenkomsten - Bevordering van alternerend werken en leren - Belangenconflict
2-224
p. 7 2-224 p. 7 (PDF)
  2-224
p. 9 2-224 p. 9 (PDF)
   Techniek van programmawetten
2-224
p. 10 2-224 p. 10 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-989)      
  Ronddeling van commissieverslagen - Deels niet vertaald verslag - Artikel 27 Reglement van de Senaat
2-169
p. 4-5 2-169 p. 4-5 (PDF)
Ontwerp van programmawet (4-1050)      
  Algemene bespreking
4-53
p. 10-23 4-53 p. 10-23 (PDF)
   Begrotingstekort - Moeilijkheid voor de federale regering om de begroting rond te krijgen wegens de financieringswet en wegens investeringen in domeinen van de gewesten en gemeenschappen
4-53
p. 18-20 4-53 p. 18-20 (PDF)
   De gewoonte van de regering om een groot aantal artikelen te verpakken in een programmawet of een wet houdende diverse bepalingen, om de evocatieprocedure te gebruiken om de behandeling te versnellen en om teksten in te dienen in de vorm van wetsvoorstellen
4-53
p. 17 4-53 p. 17 (PDF)
Ontwerp van tekst houdende herziening van titel II van de Grondwet om er een nieuw artikel in te voegen betreffende de afschaffing van de doodstraf (3-601)      
  Bespreking
3-92
p. 32-36 3-92 p. 32-36 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (4-1777)      
  Amendementen nrs 1 tot 203 van de heer Joris Van Hauthem c.s.
4-1777/2
p. 1-15 4-1777/2 p. 1-15 (PDF)
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
  Stemmingen en stemverklaringen
4-122
p. 30-80 4-122 p. 30-80 (PDF)
  4-122
p. 82-109 4-122 p. 82-109 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Titel II : bescherming van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden aan gehandicapten - Artt. 10, 21-23, 25, 28, 29 - Titel III : exclusieve bevoegdheden van de Kamer van volksvertegenwoordigers; dienstgewijze decentralisatie; gewestelijke volksraadpleging - Artt. 44-46, 54, 56, 57, 63-65, 67-70, 72, 75, 77-82, 100, 111, 118, 119, 123, 142, 143, 148-152, 167, 195 - Art. 54 : specifiŽren van de procedure in het licht van de hervorming van de Senaat - Art. 77 : wetten inzake belasting in het geval een meerderheid in elke taalgroep vereist is - Titel IV : internationale rechtscolleges; bevoegdheid van de Senaat inzake instemming met verdragen en evocatierecht van de Kamer en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen - Art. 180 : bevoegdheden Rekenhof) (3-2377)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpťrťe, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 17 3-217 p. 17 (PDF)
  3-217
p. 17-18 3-217 p. 17-18 (PDF)
  3-217
p. 18 3-217 p. 18 (PDF)
  3-217
p. 19 3-217 p. 19 (PDF)
  3-217
p. 21 3-217 p. 21 (PDF)
  3-217
p. 22 3-217 p. 22 (PDF)
  3-217
p. 22 3-217 p. 22 (PDF)
  3-217
p. 23 3-217 p. 23 (PDF)
  3-217
p. 24 3-217 p. 24 (PDF)
  3-217
p. 25 3-217 p. 25 (PDF)
  3-217
p. 25 3-217 p. 25 (PDF)
  3-217
p. 26-27 3-217 p. 26-27 (PDF)
  3-217
p. 28 3-217 p. 28 (PDF)
  3-217
p. 29 3-217 p. 29 (PDF)
  3-217
p. 29 3-217 p. 29 (PDF)
  3-217
p. 30 3-217 p. 30 (PDF)
  3-217
p. 30 3-217 p. 30 (PDF)
  3-217
p. 30-31 3-217 p. 30-31 (PDF)
  3-217
p. 32 3-217 p. 32 (PDF)
  3-217
p. 32 3-217 p. 32 (PDF)
  3-217
p. 32 3-217 p. 32 (PDF)
  3-217
p. 33 3-217 p. 33 (PDF)
  3-217
p. 33 3-217 p. 33 (PDF)
  3-217
p. 33-34 3-217 p. 33-34 (PDF)
  3-217
p. 34 3-217 p. 34 (PDF)
  3-217
p. 34-35 3-217 p. 34-35 (PDF)
  3-217
p. 35 3-217 p. 35 (PDF)
  3-217
p. 35-36 3-217 p. 35-36 (PDF)
  3-217
p. 36 3-217 p. 36 (PDF)
  3-217
p. 36 3-217 p. 36 (PDF)
  3-217
p. 37 3-217 p. 37 (PDF)
  3-217
p. 37 3-217 p. 37 (PDF)
  3-217
p. 37 3-217 p. 37 (PDF)
  3-217
p. 38 3-217 p. 38 (PDF)
  3-217
p. 39 3-217 p. 39 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 41 3-217 p. 41 (PDF)
  3-217
p. 42 3-217 p. 42 (PDF)
  3-217
p. 42 3-217 p. 42 (PDF)
  3-217
p. 43 3-217 p. 43 (PDF)
  3-217
p. 43-44 3-217 p. 43-44 (PDF)
  3-217
p. 44 3-217 p. 44 (PDF)
  3-217
p. 45-46 3-217 p. 45-46 (PDF)
  3-217
p. 46 3-217 p. 46 (PDF)
  3-217
p. 46 3-217 p. 46 (PDF)
  3-217
p. 46-47 3-217 p. 46-47 (PDF)
  3-217
p. 47 3-217 p. 47 (PDF)
  3-217
p. 49-50 3-217 p. 49-50 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 53 3-217 p. 53 (PDF)
  3-217
p. 63 3-217 p. 63 (PDF)
  3-217
p. 64 3-217 p. 64 (PDF)
  3-217
p. 64 3-217 p. 64 (PDF)
  3-217
p. 66 3-217 p. 66 (PDF)
  3-217
p. 68-69 3-217 p. 68-69 (PDF)
  3-217
p. 69 3-217 p. 69 (PDF)
  3-217
p. 70 3-217 p. 70 (PDF)
  3-217
p. 71 3-217 p. 71 (PDF)
  3-217
p. 72 3-217 p. 72 (PDF)
  3-217
p. 73-74 3-217 p. 73-74 (PDF)
  3-217
p. 74 3-217 p. 74 (PDF)
  3-217
p. 75-76 3-217 p. 75-76 (PDF)
  3-217
p. 76-77 3-217 p. 76-77 (PDF)
  3-217
p. 77 3-217 p. 77 (PDF)
  3-217
p. 77 3-217 p. 77 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
  3-217
p. 78-79 3-217 p. 78-79 (PDF)
  3-217
p. 79 3-217 p. 79 (PDF)
  3-217
p. 79-80 3-217 p. 79-80 (PDF)
  3-217
p. 79-80 3-217 p. 79-80 (PDF)
  3-217
p. 80 3-217 p. 80 (PDF)
  3-217
p. 80-81 3-217 p. 80-81 (PDF)
  3-217
p. 81 3-217 p. 81 (PDF)
  3-217
p. 81 3-217 p. 81 (PDF)
  3-217
p. 82 3-217 p. 82 (PDF)
  3-217
p. 82-83 3-217 p. 82-83 (PDF)
  3-217
p. 83 3-217 p. 83 (PDF)
  3-217
p. 83-84 3-217 p. 83-84 (PDF)
  3-217
p. 84 3-217 p. 84 (PDF)
  3-217
p. 84 3-217 p. 84 (PDF)
  3-217
p. 84-85 3-217 p. 84-85 (PDF)
  3-217
p. 85 3-217 p. 85 (PDF)
  3-217
p. 85 3-217 p. 85 (PDF)
  3-217
p. 85-86 3-217 p. 85-86 (PDF)
  3-217
p. 86-87 3-217 p. 86-87 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
  3-217
p. 88 3-217 p. 88 (PDF)
  3-217
p. 88 3-217 p. 88 (PDF)
  3-217
p. 89 3-217 p. 89 (PDF)
  3-217
p. 89 3-217 p. 89 (PDF)
  3-217
p. 89-90 3-217 p. 89-90 (PDF)
  3-217
p. 90-91 3-217 p. 90-91 (PDF)
  3-217
p. 91 3-217 p. 91 (PDF)
  3-217
p. 91-92 3-217 p. 91-92 (PDF)
  3-217
p. 92 3-217 p. 92 (PDF)
  3-217
p. 92 3-217 p. 92 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 93-94 3-217 p. 93-94 (PDF)
  3-217
p. 95 3-217 p. 95 (PDF)
  3-217
p. 95 3-217 p. 95 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Titel II : rechten en vrijheden; openbare omroepdienst; rechten van het kind; gelijkheid man-vrouw - Art. 23 : recht op minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Art. 25 : uitbreiden van het briefgeheim tot de nieuwe vormen van communicatie en uitbreiden van de waarborgen van de drukpers tot andere informatiemiddelen - Art. 110 : koninklijk genaderecht - Art. 149 : afwijking op de verplichte integrale voorlezing van vonnissen - Art. 152, 2į lid : tuchtrecht voor magistraten - Art. 157 : afschaffing militaire rechtbanken en oprichting arrondissementsrechtbank - Art. 10, 2į lid, 2į zindsdeel, artt. 28, 29 en 111, art. 147, 2į lid, art. 148, 2į lid, art. 150, art. 152, 3į lid, en art. 184 - Titel IX om de inwerkingtredings- en overgangsbepalingen II, IV, V en VI, ßß 1, 2, 4 en 5 op te heffen) (1-1374)      
  Aangehouden stemmingen, stemverklaringen van de heren Loones, Coveliers, Van Hauthem, Boutmans, Anciaux, Ceder, Caluwť en Verreycken en stemming verklaring per verklaring
1-270
p. 7849-7880 1-270 p. 7849-7880 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Vele artikelen, o.a. : Duurzame ontwikkeling - Bescherming rechten en vrijheden gewaarborgd door Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden - Afschaffing doodstraf - Waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden van de gehandicapten - Rechten van het kind - Universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot de oudere informatiemiddelen - Aannemen van wetten na 2de lezing - Exclusieve bevoegdheden Kamer van volksvertegenwoordigers - Dienstgewijze decentralisatie - Gewestelijk referendum - Hervorming Senaat - Fiscaliteit van gemeenschappen en gewesten - Afwijking op integrale voorlezing van vonnissen - Internationale rechtscolleges - Bevoegdheid van Senaat inzake instemming met verdragen die niet uitsluitend betrekking hebben op aangelegenheden waarvoor de gemeenschappen en gewesten bevoegd zijn ; evocatierecht van de Kamer - Rekenhof) (2-1549)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
  Puntsgewijze bespreking
2-287
p. 37-47 2-287 p. 37-47 (PDF)
Ontwikkelcirkels - Evaluatie door de ambtenaren (3-6770)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9761-9762 3-87 p. 9761-9762 (PDF)
Openbaar vervoer - Reclame op voertuigen (Verkeersveiligheid) (3-6817)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9621 3-87 p. 9621 (PDF)
Over de inoverwegingneming van het voorstel van resolutie 4-455/1 tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk      
  4-8
p. 4-9 4-8 p. 4-9 (PDF)
Over het feit dat de Senaat zich uitspreekt (door stemming) over de ontvankelijkheid van een belangenconflict (motie van het Vlaams Parlement)      
  2-47
p. 46-47 2-47 p. 46-47 (PDF)
  2-59
p. 41-42 2-59 p. 41-42 (PDF)
Overheidsdiensten - Personeelssterkte - Statistisch materiaal (Verstrekking via het Internet via het gegevensbestand "Pdata") (3-1294)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-24
p. 1478-1480 3-24 p. 1478-1480 (PDF)
Overheidsdiensten en -instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opdeling volgens taalaanhorigheid (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Fonds voor Arbeidsongevallen - HWV - Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden - Nationale Arbeidsraad - Pool van Zeelieden ter Koopvaardij - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie) (3-4206)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-59
p. 5389-5390 3-59 p. 5389-5390 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5701-5703 3-61 p. 5701-5703 (PDF)
Overheidsdiensten en -instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-3614)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-55
p. 4832 3-55 p. 4832 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-58
p. 5280-5282 3-58 p. 5280-5282 (PDF)
Overheidsdiensten en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opdeling volgens taalaanhorigheid (3-4269)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5753-5754 3-62 p. 5753-5754 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6907-6909 3-68 p. 6907-6909 (PDF)
  Bul. 3-84
p. 9201-9202 3-84 p. 9201-9202 (PDF)
Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-2775)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-44
p. 3523-3524 3-44 p. 3523-3524 (PDF)
Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-2776)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3492 3-44 p. 3492 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4850-4851 3-55 p. 4850-4851 (PDF)
Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-2777)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3497 3-44 p. 3497 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4148 3-49 p. 4148 (PDF)
Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-2778)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3499 3-44 p. 3499 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-51
p. 4406-4407 3-51 p. 4406-4407 (PDF)
Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-2779)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3502 3-44 p. 3502 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4160-4162 3-49 p. 4160-4162 (PDF)
Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-2780)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3503 3-44 p. 3503 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-59
p. 5340 3-59 p. 5340 (PDF)
Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-2781)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-44
p. 3547 3-44 p. 3547 (PDF)
Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-2782)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3504 3-44 p. 3504 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-59
p. 5346-5348 3-59 p. 5346-5348 (PDF)
Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-2783)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3505-3506 3-44 p. 3505-3506 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-45
p. 3750-3751 3-45 p. 3750-3751 (PDF)
Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-2784)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-44
p. 3564-3565 3-44 p. 3564-3565 (PDF)
Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-2785)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3513 3-44 p. 3513 (PDF)
Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-2786)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-44
p. 3574 3-44 p. 3574 (PDF)
Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-2787)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3517 3-44 p. 3517 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-45
p. 3788-3789 3-45 p. 3788-3789 (PDF)
Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-2788)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3519 3-44 p. 3519 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-45
p. 3789 3-45 p. 3789 (PDF)
Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-2789)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-44
p. 3585 3-44 p. 3585 (PDF)
Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-2790)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-44
p. 3590 3-44 p. 3590 (PDF)
POD Activa - Personeel - Taalaanhorigheid (Elektronisch bestand Pdata) (3-1316)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1572-1573 3-26 p. 1572-1573 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1953-1954 3-29 p. 1953-1954 (PDF)
POD Consumentenzaken - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1332)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1583-1584 3-26 p. 1583-1584 (PDF)
POD Consumentenzaken - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1333)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1588 3-26 p. 1588 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-52
p. 4563 3-52 p. 4563 (PDF)
POD Consumentenzaken - Personeel - Ziekteverzuim - Opdeling volgens taalaanhorigheid (3-4207)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-59
p. 5336 3-59 p. 5336 (PDF)
POD Duurzame Ontwikkeling - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1344)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-26
p. 1634-1635 3-26 p. 1634-1635 (PDF)
POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1340)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-26
p. 1627 3-26 p. 1627 (PDF)
POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1341)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-26
p. 1636-1637 3-26 p. 1636-1637 (PDF)
POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-3465)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4627 3-53 p. 4627 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-59
p. 5361-5363 3-59 p. 5361-5363 (PDF)
  Bul. 3-63
p. 6088-6089 3-63 p. 6088-6089 (PDF)
POD Telecommunicatie - Personeel - Taalaanhorigheid (Elektronisch bestand Pdata) (3-1324)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-25
p. 1523 3-25 p. 1523 (PDF)
POD Wetenschapsbeleid - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1325)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1582 3-26 p. 1582 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-27
p. 1757-1758 3-27 p. 1757-1758 (PDF)
Paleis voor Schone Kunsten - Contractuele personeelsleden met een contract van bepaalde duur - Taalaanhorigheid - VZW Filharmonische Vereniging, van de NV van publiek recht Paleis voor Schone Kunsten, directeur en zakelijk leider (3-2151)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-36
p. 2697 3-36 p. 2697 (PDF)
Paleis voor Schone Kunsten - Ontbreken van taalkkaders (4-4659)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-4659
Paleis voor Schone Kunsten - Ontbreken van taalkkaders (4-6152)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6152
Paleis voor Schone Kunsten - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1713)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-30
p. 2056-2057 3-30 p. 2056-2057 (PDF)
Paleis voor Schone Kunsten - Taalbeleid (3-399)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-5
p. 327 3-5 p. 327 (PDF)
Paleis voor Schone Kunsten - Taalkaders - Opstellen van nieuwe kaders - Beschikbare gegevens (4-3171)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3171
Park van Tervuren - Beheer door de Regie der Gebouwen (3-5726)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-74
p. 7882 3-74 p. 7882 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-83
p. 9057-9058 3-83 p. 9057-9058 (PDF)
Park van Tervuren - Conventie met het Vlaamse Gewest (3-7223)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-89
p. 10073 3-89 p. 10073 (PDF)
Park van Tervuren - Overdracht - Uitvoering (4-2127)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2127
Park van Tervuren - Overdracht - Uitvoering (4-2270)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2270
Park van Tervuren - Overdracht aan het Vlaams Gewest (3-5739)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-74
p. 7889-7890 3-74 p. 7889-7890 (PDF)
Pdata - Toegankelijkheid van de informatie - Correspondenten (3-2217)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-36
p. 2754-2755 3-36 p. 2754-2755 (PDF)
Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1523)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1873 3-28 p. 1873 (PDF)
Personenbelastingen - Aanslagbiljet - Taal - Waalse faciliteitengemeenten (4-3919)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3919
Personenbelastingen aanslagbiljet - Taal - Brussel-Halle-Vilvoorde - Nederlandstalige gemeenten (4-3920)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3920
Plaatselijke besturen - Pensioenbijdragen (Ambtenaren van gemeentebesturen, OCMW's provinciebesturen, intercommunales en politiezones - Opsplitsing per gewest en per statuut) (3-3692)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-56
p. 4979 3-56 p. 4979 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-57
p. 5150-5151 3-57 p. 5150-5151 (PDF)
Plantentuin van Meise - Overheveling - Vertraging (2-1897)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 2-51
p. 2726 2-51 p. 2726 (PDF)
Politiepatrouilles in en rond scholen (Geweld op school) (3-295)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-62
p. 19-21 3-62 p. 19-21 (PDF)
Pool van de zeelieden ter koopvaardij - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1579)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1846-1847 3-28 p. 1846-1847 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2124-2125 3-30 p. 2124-2125 (PDF)
Problematiek van de aanwezigheid van gemeenschapssenatoren      
  1-88
p. 2337 1-88 p. 2337 (PDF)
Proef voor de overgang van ambtenaren naar niveau A - Teleurstellende resultaten - Evaluatie (3-6816)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9618 3-87 p. 9618 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9967-9969 3-88 p. 9967-9969 (PDF)
RVA - VDAB, Forem en BGDA - Uitwisseling van gegevens (Controle op de bereidwilligheid tot werken - Gewestelijke verschillen) (3-843)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 972 3-15 p. 972 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-23
p. 1420-1421 3-23 p. 1420-1421 (PDF)
Raad van State - Leidend ambtenaar - Buiten kader plaatsing - Effecten op het taalkader (4-1910)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1910
Raad van State - Leidende ambtenaar - Buiten kader - Taalwetten (4-2121)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2121
Raad van State - Leidende ambtenaar - Buiten kader - Taalwetten (4-2734)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2734
Recente problemen rond B-H-V (Mogelijke splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Politieke crisis)      
  Debat
3-111
p. 4-19 3-111 p. 4-19 (PDF)
  3-111
p. 20-26 3-111 p. 20-26 (PDF)
Rechterlijke orde - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2232)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2779-2780 3-37 p. 2779-2780 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-38
p. 2903-2904 3-38 p. 2903-2904 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  De heer Van Hauthem protesteert tegen het feit dat het Bureau van de Senaat niet werd ingelicht over de organisatie in de Senaat van een colloquium ter herdenking van de 175ste verjaardag van BelgiŽ
3-100
p. 9-10 3-100 p. 9-10 (PDF)
  Bespreking van een wetsvoorstel en een voorstel van resolutie terwijl noch de indiener noch de rapporteur aanwezig zijn
3-113
p. 27 3-113 p. 27 (PDF)
  Over de regeling van werkzaamheden (Programmawet) - De regering vraagt de dringende behandeling - De heer Van Hauthem is van oordeel dat het agendavoorstel van het Bureau aan de plenaire vergadering dient te worden voorgelegd
3-119
p. 7-8 3-119 p. 7-8 (PDF)
  3-119
p. 35-37 3-119 p. 35-37 (PDF)
  Ongenoegen over de wijze waarop de werkzaamheden worden geregeld
3-132
p. 66-67 3-132 p. 66-67 (PDF)
  3-132
p. 67 3-132 p. 67 (PDF)
  3-132
p. 68 3-132 p. 68 (PDF)
  Wens van de heer Cheffert dat men hem een afschrift zou overhandigen van de antwoorden op zijn vragen om uitleg, gezien mevrouw Onkelinx niet aanwezig kan zijn
3-134
p. 65-66 3-134 p. 65-66 (PDF)
  mevrouw de Bethune vindt het onbehoorlijk hoe de regering de vragen van de senatoren beantwoordt en heeft opmerkingen geformuleerd in het Bureau
3-137
p. 71-72 3-137 p. 71-72 (PDF)
  Over het voorlezen van de antwoorden op de vragen, wat een debat onmogelijk maakt - Rol van de Senaat
3-187
p. 67-68 3-187 p. 67-68 (PDF)
  3-187
p. 72 3-187 p. 72 (PDF)
  3-187
p. 74 3-187 p. 74 (PDF)
  3-187
p. 75 3-187 p. 75 (PDF)
  Uitstel van de samenstelling van de commissies tot de vorming van de nieuwe regering
4-3
p. 8-11 4-3 p. 8-11 (PDF)
  Bespreking van voorstellen van advies i.v.m. het bevoegdheidsconflict over de inspectie van de Franstalige basisscholen - Beperking van de procedureproblemen in het Bureau - Annulatie van de openbare vergadering in de Kamer
4-27
p. 6-8 4-27 p. 6-8 (PDF)
  Bespreking en plenaire vergadering van een belangenconflict inzake splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verlening of opschorting van de termijnen
4-38
p. 48-51 4-38 p. 48-51 (PDF)
  Mevrouw Magriet Hermans vraagt de dringende behandeling in plenaire vergadering van haar resolutie betreffende de executies van minderjarigen in Iran (doc 4-842) - Beroep op artikel 40 van het Reglement van de Senaat : stemming over een agendawijziging
4-38
p. 7-8 4-38 p. 7-8 (PDF)
  4-38
p. 9-10 4-38 p. 9-10 (PDF)
  Mevrouw Marleen Temmerman vraagt de dringende behandeling in plenaire vergadering van haar resolutie betreffende de moedersterfte (doc. 4-793) - Agendawijziging
4-38
p. 8-10 4-38 p. 8-10 (PDF)
  De heer Josť Daras vraagt van de agenda van de plenaire vergadering af te voeren het wetsontwerp 4-866 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Protesteert tegen de wijze waarop dit ontwerp werd behandeld in commissie : schending van de rechten van de oppositie - "Filibusteren" - Organiseren van stemmingen wetende dat de oppositie nog wil spreken
4-40
p. 6-13 4-40 p. 6-13 (PDF)
  Dreigende regeringscrisis (Dossier-Fortis) - Al dan niet voortzetten van de agenda van de plenaire vergadering van de Senaat - Stemming over het ontwerp van programmawet doc. 4-1050
4-54
p. 16-19 4-54 p. 16-19 (PDF)
  4-54
p. 25-26 4-54 p. 25-26 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (Algemeenheden)      
  2-133
p. 4 2-133 p. 4 (PDF)
  2-168
p. 35-36 2-168 p. 35-36 (PDF)
  3-93
p. 31 3-93 p. 31 (PDF)
Regeringsverklaring (11 oktober 2005 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Eerste deel)
   Begroting in evenwicht
3-128
p. 32-33 3-128 p. 32-33 (PDF)
   Belasting op de kapitalisatiebeveks
3-128
p. 33 3-128 p. 33 (PDF)
   Economische groei
3-128
p. 32 3-128 p. 32 (PDF)
   Eenmalige bevrijdende aangifte
3-128
p. 32-33 3-128 p. 32-33 (PDF)
   Eindeloopbaanproblematiek
3-128
p. 34-35 3-128 p. 34-35 (PDF)
   Medewerking van de gewesten aan de financiering van de sociale zekerheid
3-128
p. 33 3-128 p. 33 (PDF)
   Parlement buiten spel door de regering
3-128
p. 32 3-128 p. 32 (PDF)
   Regionalisering van de werkgelegenheidsbevoegdheden
3-128
p. 35 3-128 p. 35 (PDF)
   Toekomst van Europa
3-128
p. 35-36 3-128 p. 35-36 (PDF)
  Bespreking (Tweede deel)
   Fiscale autonomie van de gewesten
3-129
p. 24 3-129 p. 24 (PDF)
   Interculturele dialoog
3-129
p. 22-23 3-129 p. 22-23 (PDF)
   Regionalisering van de werkgelegenheidsbevoegdheden
3-129
p. 23-24 3-129 p. 23-24 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 2004 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Eerste deel)
   Begroting in evenwicht
3-78
p. 29 3-78 p. 29 (PDF)
   DHL-dossier
3-78
p. 30 3-78 p. 30 (PDF)
   Financieel evenwicht van de sociale zekerheid
3-78
p. 30 3-78 p. 30 (PDF)
   Institutioneel forum - Hervorming van de Senaat - Pariteit
3-78
p. 31 3-78 p. 31 (PDF)
   Splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
3-78
p. 31-33 3-78 p. 31-33 (PDF)
   Werkgelegenheidsplan
3-78
p. 29 3-78 p. 29 (PDF)
  Bespreking (Tweede deel)
   Extra accijnzen op tabak
3-79
p. 44 3-79 p. 44 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking
   Gezond economisch beleid - Crisis bij Ford Genk
3-16
p. 33 3-16 p. 33 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Begrotingsbeleid
4-44
p. 4 4-44 p. 4 (PDF)
  4-44
p. 5-7 4-44 p. 5-7 (PDF)
  4-44
p. 8 4-44 p. 8 (PDF)
   Crisis van het bankstelsel - Fortis/BNP Paribas - Parmementaire onderzoekscommissie
4-44
p. 4-5 4-44 p. 4-5 (PDF)
   Institutionele hervorming
4-44
p. 7-9 4-44 p. 7-9 (PDF)
   Kritiek op het regeringsbeleid
4-44
p. 4-9 4-44 p. 4-9 (PDF)
   Verhoging van de parafiscale druk
4-44
p. 5 4-44 p. 5 (PDF)
   Voorstel van de Vlaamse regering om een aantal federale uitgaven die betrekking hebben op gewest- of gemeenschapsbevoegdheden, voor haar rekening te nemen
4-44
p. 6-7 4-44 p. 6-7 (PDF)
   Mensen zonder papieren - Regularisatie
4-45
p. 7 4-45 p. 7 (PDF)
  4-45
p. 7 4-45 p. 7 (PDF)
  4-45
p. 8 4-45 p. 8 (PDF)
  4-45
p. 8 4-45 p. 8 (PDF)
  4-45
p. 8 4-45 p. 8 (PDF)
   Voorstel van de Vlaamse regering om een aantal federale uitgaven die betrekking hebben op gewest- of gemeenschapsbevoegdheden, voor haar rekening te nemen
4-45
p. 39-41 4-45 p. 39-41 (PDF)
Regeringsverklaring (17 oktober 2006 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking
   Begrotingsbeleid - Rijksbegroting in evenwicht
3-184
p. 24-25 3-184 p. 24-25 (PDF)
  3-184
p. 25 3-184 p. 25 (PDF)
  3-184
p. 26-27 3-184 p. 26-27 (PDF)
   Bestrijding van tabaksverbruik - Accijnsverhoging
3-184
p. 23 3-184 p. 23 (PDF)
   Concurrentiekracht van onze bedrijven
3-184
p. 25 3-184 p. 25 (PDF)
   Evolutie van de tewerkstelling - Scheppen van werkgelegenheid
3-184
p. 25 3-184 p. 25 (PDF)
   Kritiek op het begrotingsbeleid
3-184
p. 22-26 3-184 p. 22-26 (PDF)
   Nieuwe heffing op verpakkingen die het milieu schaden
3-184
p. 22-24 3-184 p. 22-24 (PDF)
   Strijd tegen fiscale fraude
3-184
p. 24 3-184 p. 24 (PDF)
Regeringsverklaring (20 maart 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Asielbeleid - Probleem van de regularisaties
4-23
p. 5 4-23 p. 5 (PDF)
   Beschouwingen over de tussenkomsten van de leden van de oppositie
4-23
p. 56-57 4-23 p. 56-57 (PDF)
   De voorgestelde maatregelen zijn niet becijferd
4-23
p. 5 4-23 p. 5 (PDF)
   Hervorming van de instellingen
4-23
p. 5-8 4-23 p. 5-8 (PDF)
  4-23
p. 8-9 4-23 p. 8-9 (PDF)
  4-23
p. 61-62 4-23 p. 61-62 (PDF)
  4-23
p. 63 4-23 p. 63 (PDF)
  4-23
p. 63 4-23 p. 63 (PDF)
   Schoolpremie omgezet in een dertiende maand kinderbijslag
4-23
p. 8 4-23 p. 8 (PDF)
   Verdeling van de ministerportefeuilles
4-23
p. 5 4-23 p. 5 (PDF)
  4-23
p. 8 4-23 p. 8 (PDF)
Regeringsverklaring (21 december 2007 - Regering Verhofstadt III) (Politieke crisis - Vorming van een "interim"-regering, beperkt in tijd en in samenstelling en met een programma beperkt tot tien punten - Institutionele hervormingen)      
  Bespreking
   Interimregering, beperkt in tijd en samenstelling en met een programma beperkt tot tien punten
4-11
p. 4-5 4-11 p. 4-5 (PDF)
  4-11
p. 8 4-11 p. 8 (PDF)
  4-11
p. 69 4-11 p. 69 (PDF)
   Regionalisering van de NMBS
4-11
p. 6 4-11 p. 6 (PDF)
  4-11
p. 7 4-11 p. 7 (PDF)
   Regionalisering van de ziekteverzekering
4-11
p. 6 4-11 p. 6 (PDF)
  4-11
p. 7 4-11 p. 7 (PDF)
  4-11
p. 7 4-11 p. 7 (PDF)
   Staatshervorming
4-11
p. 5-10 4-11 p. 5-10 (PDF)
  4-11
p. 29 4-11 p. 29 (PDF)
Regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Bespreking
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Aanpak institutionele problemen - Rol van de heer Jean-Luc Dehaene - Dossier Brussel-Halle-Vilvoorde
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Economische crisis - Begrotingstekort - Klimaattop Kopenhagen
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Rol van de Senaat in de behandeling van belangenconflicten
4-99
p. 16-17 4-99 p. 16-17 (PDF)
   Rol van de Senaat in de bespreking van de regeringsverklaring - Aanwezigheid van de premier
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Regeringsverklaring (31 december 2008 - Regering Van Rompuy I)      
  Bespreking
   Bankencrisis en financiŽle crisis : onderzoekscommissie Kamer-Senaat
4-56
p. 6 4-56 p. 6 (PDF)
   FinanciŽle, bancaire- en economische crisis
4-56
p. 4-5 4-56 p. 4-5 (PDF)
   Institutionele hervorming
4-56
p. 7-9 4-56 p. 7-9 (PDF)
  4-56
p. 43 4-56 p. 43 (PDF)
   Kwestie van het al dan niet samenvallen van de federale en de regionale verkiezingen
4-56
p. 5-6 4-56 p. 5-6 (PDF)
   Parlementaire onderzoekscommissie betreffende het beheer door de regering van het debacle van de bank Fortis - Scheiding der machten - Regeringscrisis
4-56
p. 6 4-56 p. 6 (PDF)
  4-56
p. 43 4-56 p. 43 (PDF)
   Regeringsbeleid
4-56
p. 4-9 4-56 p. 4-9 (PDF)
   Splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
4-56
p. 7-8 4-56 p. 7-8 (PDF)
  4-56
p. 15 4-56 p. 15 (PDF)
  4-56
p. 37-38 4-56 p. 37-38 (PDF)
  4-56
p. 43 4-56 p. 43 (PDF)
Regeringsverklaring (9 oktober 2001 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Fusie van Kamer en Senaat - Hervorming of afschaffing van de Senaat
2-146
p. 47-49 2-146 p. 47-49 (PDF)
   Invoering van een kiesdrempel van 5 %
2-146
p. 49 2-146 p. 49 (PDF)
   Invoering van het bindend referendum
2-146
p. 50-51 2-146 p. 50-51 (PDF)
   Splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
2-146
p. 49-50 2-146 p. 49-50 (PDF)
   Wetsontwerp op de kieskringen - Provinciale kiesdistricten
2-146
p. 49-50 2-146 p. 49-50 (PDF)
Regie der Gebouwen - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1550)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1818 3-28 p. 1818 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1956-1957 3-29 p. 1956-1957 (PDF)
Reglement van de Senaat      
  Toepassing van artikel 63, 1, tweede lid, dat de evocatie voorziet bij zitten en opstaan
4-69
p. 33-34 4-69 p. 33-34 (PDF)
Reglementering inzake parkeerschijven - Overeenstemming met de taalwetgeving (3-3454)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4629 3-53 p. 4629 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5549-5550 3-60 p. 5549-5550 (PDF)
Rekenhof - Nationaal Orkest van BelgiŽ - Koninklijke Muntschouwburg - Overzenden van de rekeningen (4-3351)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3351
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1577)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1846 3-28 p. 1846 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2124 3-30 p. 2124 (PDF)
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Werkzoekenden in Vlaanderen - Sancties wegens weigering aanleren landstaal (4-7526)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7526
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1794)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-31
p. 2187-2188 3-31 p. 2187-2188 (PDF)
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-3613)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-55
p. 4831-4832 3-55 p. 4831-4832 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-56
p. 5026 3-56 p. 5026 (PDF)
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1559)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1836 3-28 p. 1836 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1986-1988 3-29 p. 1986-1988 (PDF)
Rijksdienst voor Pensioenen - Aanvragen - Waalse faciliteitengemeenten (4-1352)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1352
Rijksdienst voor Pensioenen - Aanvragen - Waalse faciliteitengemeenten (Gebruikte taal) (4-1196)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1196
Rijksdienst voor Pensioenen - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1580)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1919-1921 3-28 p. 1919-1921 (PDF)
Rijksdienst voor Pensioenen - Taalgebruik - Rekeninguittreksels (4-3931)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-3931
Rijksdienst voor Pensioenen - Taalgebruik - Rekeninguittreksels (4-4980)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-4980
Rijksdienst voor Pensioenen - Taalgebruik - Rekeninguittreksels (4-7547)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7547
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1569)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1839 3-28 p. 1839 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2106-2108 3-30 p. 2106-2108 (PDF)
Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Langdurig werklozen - Koninklijk besluit van 4 juli 2004 houdende de wijziging van de werkloosheidsreglementering ten aanzien van volledig werklozen die actief moeten zoeken naar werk - Toepassing (3-1887)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2439-2440 3-34 p. 2439-2440 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-36
p. 2750-2752 3-36 p. 2750-2752 (PDF)
Rijksdienst voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) - Gewestelijke diensten - Personeel - Statistieken (Gebruik der talen) (3-2440)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-40
p. 3126-3127 3-40 p. 3126-3127 (PDF)
Rijksdienst voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1573)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1762-1763 3-27 p. 1762-1763 (PDF)
Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1568)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1839 3-28 p. 1839 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1993-1994 3-29 p. 1993-1994 (PDF)
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1565)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1838 3-28 p. 1838 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2105-2106 3-30 p. 2105-2106 (PDF)
Rijkswachtoptreden in Linkebeek op 2 oktober 1995      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-5
p. 180 1-5 p. 180 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-6
p. 273-274 1-6 p. 273-274 (PDF)
Seksuele uitbuiting van kinderen zoals te zien op Internet (1-1167)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-263
p. 7652-7653 1-263 p. 7652-7653 (PDF)
Serreteelt - Vermindering van de broeikasemissies - Pilootprojecten - Stimulansen en subsidies (4-903)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-903
Serreteelt - Vermindering van de broeikasemissies - Pilootprojecten - Stimulansen en subsidies (4-904)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-904
Spaanse gevangenissen - Veroordeelde Belgen - Overbracht naar BelgiŽ - Akkoord met Spanje (4-3852)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3852
Spanje - Gevangenissen - Veroordeelde Belgen - Overdracht naar BelgiŽ (4-3416)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3416
Stemming over de inoverwegingneming van het voorstel van resolutie 4-1592 betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regeringsfuncties en andere openbare gezagsfunctions (Verwerping)      
  4-108
p. 9 4-108 p. 9 (PDF)
  4-108
p. 56-59 4-108 p. 56-59 (PDF)
  4-108
p. 59-60 4-108 p. 59-60 (PDF)
  4-108
p. 100 4-108 p. 100 (PDF)
Strafinrichting - Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum - Contractuele personeelsleden (3-1818)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-32
p. 2248 3-32 p. 2248 (PDF)
Strafinrichtingen - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1311)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1567 3-26 p. 1567 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-28
p. 1864-1865 3-28 p. 1864-1865 (PDF)
Strafinrichtingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opdeling volgens taalaanhorigheid (Cijfers voor de Justitiehuizen en het Penitentiair Onderzoeks- en klinisch Observatiecentrum) (3-4205)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5737 3-62 p. 5737 (PDF)
Strafwetboek - Voorrang van het burgerlijk huwelijk op het kerkelijk huwelijk (Uitspraken van een imam van het "Centre islamique de Belgique") (2-2401)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3394 2-61 p. 3394 (PDF)
Taalgebruik in bestuurszaken - Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Jaarverslag van de minister van Buitenlandse Zaken (3-5985)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8663-8664 3-80 p. 8663-8664 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-82
p. 8970 3-82 p. 8970 (PDF)
Taalinspectie - Taalinspecteurs (in het onderwijs) (4-326)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-326
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (1997-1998)      
  Toepassing artikel 27 (Ronddeling van een commissieverslag minder dan 24 uur voor de algemene beraadslaging van een ontwerp)
1-145
p. 3852-3856 1-145 p. 3852-3856 (PDF)
Uittreksels uit de pensioenrekeningen - Taalwetgeving      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-3
p. 90-91 1-3 p. 90-91 (PDF)
Vakbonden - Subsidies voor opdrachten in het kader van de Copernicushervorming - Discriminatie van de Nationale Unie der Openbare Diensten (NUOD) (3-4511)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6220-6221 3-64 p. 6220-6221 (PDF)
Vakbonden - Subsidies voor opdrachten in het kader van de Copernicushervorming - Discriminatie van de Nationale Unie der Openbare Diensten (NUOD) (ten opzichte van de in de Nationale Arbeidsraad zetelende vakorganisaties) (3-4510)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5799-5800 3-62 p. 5799-5800 (PDF)
Vast Wervingssecretariaat - Vergelijkend overgangsexamen tot de graad van bestuursassistent      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-70
p. 3645-3647 1-70 p. 3645-3647 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Onderhandelingen betreffende de taalwetgeving - Wettelijke basis (Koninklijke Vlaamse Schouwburg [KVS]) (4-2817)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2817
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Onderhandelingen betreffende de taalwetgeving - Wettelijke basis (Koninklijke Vlaamse Schouwburg [KVS]) (4-5930)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5930
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2059)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-2059
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2060)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2060
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2061)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2061
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2062)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2062
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2063)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2063
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2064)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-2064
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2065)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2065
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2066)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2066
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2067)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-2067
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2068)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-2068
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2069)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-2069
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2070)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-2070
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2071)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-2071
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2072)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-2072
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2073)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2073
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2074)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-2074
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2075)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2075
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2076)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-2076
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2077)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2077
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2078)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2078
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2079)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2079
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2080)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-2080
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2343)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2343
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2450)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2450
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2488)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-2488
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2578)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2578
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2631)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2631
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2648)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2648
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2670)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-2670
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2700)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2700
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2729)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2729
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2750)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2750
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2770)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2770
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2781)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2781
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-5613)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5613
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-5921)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5921
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-6113)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6113
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-6193)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6193
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Ondervoorzitters - Aanwijzing (3-1508)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1670 3-27 p. 1670 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-28
p. 1882-1883 3-28 p. 1882-1883 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vergadering van de afdelingen - Geagendeerde dossiers - Verwijzing naar een latere datum (3-2434)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-40
p. 3074 3-40 p. 3074 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-41
p. 3190 3-41 p. 3190 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vernieuwing - Rechtsgeldigheid van de adviezen (3-1509)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1670 3-27 p. 1670 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-28
p. 1883 3-28 p. 1883 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-5359)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7186-7187 3-70 p. 7186-7187 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-5362)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7203-7204 3-70 p. 7203-7204 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-5366)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7245 3-70 p. 7245 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7502-7503 3-71 p. 7502-7503 (PDF)
  Bul. 3-73
p. 7833 3-73 p. 7833 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-5370)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7282 3-70 p. 7282 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-5371)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7305 3-70 p. 7305 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-5374)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7323 3-70 p. 7323 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-5375)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7324 3-70 p. 7324 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-5377)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7325 3-70 p. 7325 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-5378)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7328 3-70 p. 7328 (PDF)
Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies (3-5360)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7369 3-71 p. 7369 (PDF)
Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies (3-5361)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7430-7431 3-71 p. 7430-7431 (PDF)
Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies (3-5363)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7383 3-71 p. 7383 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7915-7918 3-74 p. 7915-7918 (PDF)
Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies (3-5364)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7490 3-71 p. 7490 (PDF)
Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies (3-5365)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7496-7497 3-71 p. 7496-7497 (PDF)
Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies (3-5367)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7386 3-71 p. 7386 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-72
p. 7684-7688 3-72 p. 7684-7688 (PDF)
  Bul. 3-75
p. 8068-8069 3-75 p. 8068-8069 (PDF)
Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies (3-5368)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7545-7546 3-71 p. 7545-7546 (PDF)
Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies (3-5369)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7394 3-71 p. 7394 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7941 3-74 p. 7941 (PDF)
Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies (3-5372)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7566-7567 3-71 p. 7566-7567 (PDF)
   Aanvullend antwoord
Bul. 3-78
p. 8467 3-78 p. 8467 (PDF)
Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies (3-5373)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7397 3-71 p. 7397 (PDF)
Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies (3-5376)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7585 3-71 p. 7585 (PDF)
Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies (3-5379)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7398 3-71 p. 7398 (PDF)
Verantwoordelijke uitgevers - Valse adressen (3-4220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-61
p. 5607 3-61 p. 5607 (PDF)
Verantwoordelijke uitgevers - Valse adressen (Le magazine Carrefour de la pťriphťrie) (4-402)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-402
Verantwoordelijke uitgevers - Valse adressen (Le magazine Carrefour de la pťriphťrie) (4-694)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-694
Verkeersbelasting - Aanslagbiljetten - Taalgebruik (3-1274)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1372-1373 3-23 p. 1372-1373 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-26
p. 1602-1603 3-26 p. 1602-1603 (PDF)
Verkeersboetes - Inning - Bedragen - Opsplitsing per gewest (4-4553)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4553
Verkeersboetes - Inning - Bedragen - Opsplitsing per gewest (4-4554)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4554
Verzoek om advies van de Raad van State over amendementen van het wetsontwerp - Stem van het Vlaams Blok      
  Persoonlijk feit van de heer Thissen
2-171
p. 17-19 2-171 p. 17-19 (PDF)
Video waarin gespot wordt met de volkenmoord op de joden - De heer Michel Delacroix - Hevig protest - Samenroeping van de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen - Verzoek aan de Senaatsvoorzitter maatregelen te treffen - Injunctierecht van de minister van Justitie      
  4-47
p. 12-16 4-47 p. 12-16 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van rechter in het Arbitragehof, dat opengevallen is ingevolge het overlijden van de heer Suetens (1-418)      
  Geheime stemming, tussenkomsten van de heren Boutmans, Loones, Van Hauthem, Jonckheer, Anciaux en stemverklaring van de heer Staes
1-82
p. 2185-2187 1-82 p. 2185-2187 (PDF)
  1-82
p. 2189 1-82 p. 2189 (PDF)
  1-82
p. 2194 1-82 p. 2194 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro (3-1408)      
  Bespreking
3-154
p. 41-44 3-154 p. 41-44 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (3-1885)      
  Geheime stemming en uitslag
3-191
p. 31-33 3-191 p. 31-33 (PDF)
  3-191
p. 42-43 3-191 p. 42-43 (PDF)
Voorstel tot het instellen van een bijzondere commissie belast met het voorbereiden van de algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse Volk (4-893)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Hugo Coveliers, Karim Van Overmeire en Freddy Van Gaever en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-893/1
p. 1-6 4-893/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als doelstelling voor de Staat, de gemeenschappen en de gewesten in te schrijven in de Grondwet (3-1557)      
  Bespreking
3-176
p. 4-22 3-176 p. 4-22 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie naar mogelijke corruptie bij de Regie der Gebouwen (4-1591)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder, Yves Buysse, Hugo Coveliers, Freddy Van Gaever, Joris Van Hauthem en Karim Van Overmeire en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-1591/1
p. 1-4 4-1591/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot verklaring tot herziening van de Grondwet (Artikelen 1 tot 7, 10, 16, 22bis, 23, 25, 29, 30, 33, 35, 38 tot 42, Titel III-hoofdstukken I, III en IV, artikelen 144 tot 146, 151, 153, 154, 156, 160 tot 162, 170, 180 en 184 - Opheffing decreet nr 5 van 24 november 1830 betreffende de uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ - Titel I : internationale solidariteit - Titel II : grondrecht op veiligheid ; rechten van het kind ; economische grondrechten - Staatshervorming - Toegang niet-Belgen tot het openbaar ambt - Onteigening - Recht op minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot andere informatiemiddelen - Uitbreiding van de onschendbaarheid van het briefgeheim tot andere communicatiemiddelen - Toegewezen versus residuaire bevoegdheden - Betrokkenheid van de deelstaten bij de gerechtelijke organisatie en procedure - Vervroegen van de bijeenroeping van de Kamers naar de eerste dinsdag van september - Hervorming van de Senaat - Constitutieve autonomie - Overlegprocedures en belangenconflictregeling - Fiscale autonomie van de deelstaten - Bevoegdheid van de deelstaten zelf de regels te bepalen over het beheer en de controle van hun financiŽn - Voordracht van leden van het Rekenhof door de deelstaten - Autonomie van de deelstaten inzake lokale politie) (3-2381)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpťrťe, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 13-14 3-217 p. 13-14 (PDF)
  3-217
p. 14 3-217 p. 14 (PDF)
  3-217
p. 15 3-217 p. 15 (PDF)
  3-217
p. 15 3-217 p. 15 (PDF)
  3-217
p. 16 3-217 p. 16 (PDF)
  3-217
p. 16 3-217 p. 16 (PDF)
  3-217
p. 17 3-217 p. 17 (PDF)
  3-217
p. 17 3-217 p. 17 (PDF)
  3-217
p. 18 3-217 p. 18 (PDF)
  3-217
p. 19-20 3-217 p. 19-20 (PDF)
  3-217
p. 20-21 3-217 p. 20-21 (PDF)
  3-217
p. 23 3-217 p. 23 (PDF)
  3-217
p. 24 3-217 p. 24 (PDF)
  3-217
p. 26 3-217 p. 26 (PDF)
  3-217
p. 27 3-217 p. 27 (PDF)
  3-217
p. 28 3-217 p. 28 (PDF)
  3-217
p. 38 3-217 p. 38 (PDF)
  3-217
p. 41 3-217 p. 41 (PDF)
  3-217
p. 44 3-217 p. 44 (PDF)
  3-217
p. 44-45 3-217 p. 44-45 (PDF)
  3-217
p. 45 3-217 p. 45 (PDF)
  3-217
p. 45 3-217 p. 45 (PDF)
  3-217
p. 47 3-217 p. 47 (PDF)
  3-217
p. 47-48 3-217 p. 47-48 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 50-51 3-217 p. 50-51 (PDF)
  3-217
p. 52 3-217 p. 52 (PDF)
  3-217
p. 52 3-217 p. 52 (PDF)
  3-217
p. 53 3-217 p. 53 (PDF)
  3-217
p. 58 3-217 p. 58 (PDF)
  3-217
p. 59 3-217 p. 59 (PDF)
  3-217
p. 60 3-217 p. 60 (PDF)
  3-217
p. 61 3-217 p. 61 (PDF)
  3-217
p. 61 3-217 p. 61 (PDF)
  3-217
p. 62 3-217 p. 62 (PDF)
  3-217
p. 63 3-217 p. 63 (PDF)
  3-217
p. 63-64 3-217 p. 63-64 (PDF)
  3-217
p. 64-65 3-217 p. 64-65 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
  3-217
p. 67-68 3-217 p. 67-68 (PDF)
  3-217
p. 70-71 3-217 p. 70-71 (PDF)
  3-217
p. 73 3-217 p. 73 (PDF)
  3-217
p. 74-75 3-217 p. 74-75 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
  3-217
p. 86 3-217 p. 86 (PDF)
  3-217
p. 88 3-217 p. 88 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
  3-217
p. 91 3-217 p. 91 (PDF)
  3-217
p. 91 3-217 p. 91 (PDF)
  3-217
p. 91 3-217 p. 91 (PDF)
  3-217
p. 92-93 3-217 p. 92-93 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217