Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4659

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 2 oktober 2009

aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen

Paleis voor Schone Kunsten - Ontbreken van taalkkaders

schone kunsten
taalgebruik

Chronologie

2/10/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6152

Vraag nr. 4-4659 d.d. 2 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Er zijn momenteel geen taalkaders meer voor het Paleis voor Schone Kunsten. De vroegere verhoudingen waren 50-50.

Heeft de geachte staatssecretaris reeds de nodige maatregelen genomen om taalkaders te laten opstellen voor het Paleis voor Schone Kunsten? Zo ja, op basis van welke verdeelsleutels gebeurde dit? Wanneer worden deze taalkaders van kracht?