Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3519

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 27 mei 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen

Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Subsidies voor de opvang van migranten

asielzoeker
Nationale Loterij
beschermheerschap
economische steun
sociale voorzieningen
buitenlandse staatsburger
politiek asiel
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

27/5/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3520
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5456

Vraag nr. 4-3519 d.d. 27 mei 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens het koninklijk besluit van 28 juli 2008 tot bepaling van het voorlopige verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2008 werd door de Nationale Loterij, onder de bescherming van de minister van Werk, 7 012 000 euro voorbehouden voor de toekenning van subsidies voor de opvang van migranten en van erkende politieke vluchtelingen (rubriek 3.7).

1. Kan mij meegedeeld worden hoe deze middelen werden besteed? Indien zij als subsidie aan organisaties of instellingen werden verstrekt, kreeg ik graag specifiek de volgende informatie per organisatie / instelling:

- de naam van de organisatie / instelling;

- het bedrag dat werd toegekend;

- het specifiek oogmerk waarvoor dit bedrag werd toegekend;

- de taalgroep waartoe de organisatie, de instelling of het project behoort.

2. Welke zijn de selectiecriteria om al dan niet een project te steunen? Wie oordeelt daarover?

3. Werden er projecten afgewezen? Zo ja dewelke en om welke redenen?