Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1912

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 28 oktober 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Taalkaders - Invulling

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
gelijke behandeling van man en vrouw
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
taalgebruik
gendermainstreaming

Chronologie

28/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2479

Vraag nr. 4-1912 d.d. 28 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het Jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht voor het jaar 2007 blijkt dat er in het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen op de eerste en de tweede trap een evenwichtsverstoring is in het nadeel van de Vlamingen.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om deze evenwichtsverstoring weg te werken ?

Welk tijdschema werd daarbij vooropgesteld ?