Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1909

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 28 oktober 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek (NICC) - Taalkaders - Invulling

Vaste Commissie voor Taaltoezicht
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
taalgebruik

Chronologie

28/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008 )
11/12/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1909 d.d. 28 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het Jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht voor het jaar 2007 blijkt dat er in het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek (NICC) een evenwichtsverstoring is in het nadeel van de Vlamingen, en dit op de derde trap van de hiŽrarchie. Deze verstoring is bovendien nog groter wat betreft de statutaire personeelsleden.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om deze evenwichtsverstoringen weg te werken†?

Welk tijdschema werd daarbij vooropgesteld†?

Antwoord ontvangen op 11 december 2008 :

Het aantal personeelsleden (contractueel en statutair) is als volgt verdeeld over de trappen van de hiërarchie : (gegevens begin oktober 2008)

Voor de invulling van het personeelsplan 2008 werd er rekening gehouden met de onevenwichten welke groter dan één.

Het onevenwicht zou weg gewerkt dienen te zijn wanneer het personeelsplan 2008 volledig uitgevoerd is.