S. 1-468 Dossierfiche                  

Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers inzake het bij de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediende wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1948 tot oprichting van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel

belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)
Overlegcomité
Agentschap voor Buitenlandse Handel
Vlaams Gewest
rechtstreeks gekozen kamer
regionaal parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-468/1 1-468/1 (PDF) Voorstel van gemotiveerd advies - Verslag 14/11/1996
1-468/2 1-468/2 (PDF) Amendement 14/11/1996
1-468/3 1-468/3 (PDF) Gemotiveerd advies aangenomen in plenaire vergadering 14/11/1996
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
3/7/1996   Aanleggen dossier
3/7/1996   Aanneming door "Vlaams Parlement" van een motie mbt een belangenconflict
17/10/1996   Verwijzing naar commissie: de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
7/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
7/11/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Nothomb, Charles-Ferdinand
7/11/1996   Bespreking
14/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
AM
14/11/1996   Bespreking
14/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
PM
14/11/1996   Aanneming van overwegingen van het voorstel van gemotiveerd advies
met 8 tegen 3 stemmen
14/11/1996   Aanneming beschikkend gedeelte
met 8 tegen 3 stemmen
14/11/1996   Commissieverslag Doc. 1-468/1 1-468/1 (PDF)
14/11/1996   Indiening amendement nr. 1: Van Hauthem, Joris Doc. 1-468/2 1-468/2 (PDF)
14/11/1996   Inschrijving op agenda plenaire
14/11/1996   Aanneming gemotiveerd advies Doc. 1-468/3 1-468/3 (PDF)
19/2/1997   Beslissing Overlegcomité Federale Regering - Gemeenschaps- en Gewestregeringen
Beslissing Overlegcomité Federale Regering - Gemeenschaps- en Gewestregeringen
5/5/1999   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving