S. 3-1931 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op de regionalisering van de vestigingsvoorwaarden
Anke Van dermeersch    Joris Van Hauthem   

grootwarenhuis
handelsvergunning
handelsregelingen
bevoegdheidsoverdracht
gewestvorming
detailhandel
institutionele hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1931/1 3-1931/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 21/11/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/11/2006   Indiening Doc. 3-1931/1 3-1931/1 (PDF)
23/11/2006   Inoverwegingneming
23/11/2006   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
23/11/2006   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd