Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3585

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 15 juni 2009

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Federale overheidsdiensten - Uniek infonummer - Realisatie

ministerie
centralisatie van de informatie
informatie
telefoon

Chronologie

15/6/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5855

Vraag nr. 4-3585 d.d. 15 juni 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het magazine van de federale ambtenaren, Fedra, van mei 2009 werd een artikel gepubliceerd over het Vlaams infonummer 1700 dat vijf jaar bestaat en een enorm succes blijkt te zijn. In dit artikel wordt de wens uitgesproken dat de federale administraties hierop zouden aansluiten om zo tot één alomvattende infolijn te kunnen komen.

In antwoord op vragen van collega Nyssens (nr. 4532, Kamer, Integraal verslag, CRIV52 COM182, blz. 18) en Dierick (nr. 133, Kamer, Schriftelijke vragen en antwoorden, nr. 52037, blz. 9704), liet de geachte minister zelf al verstaan dat hij hiervan een groot voorstander is en dat hij een oplossing voor het probleem dat nu op federaal vlak ter zake bestaat onontbeerlijk vindt.

Inmiddels zijn we meer dan een jaar verder. Wat is de stand van zaken in deze aangelegenheid?