Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2477

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 12 januari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen

Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Invulling van de taalkaders

ministerie
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
taalgebruik
ambtenaar

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1867
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5434

Vraag nr. 4-2477 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het Jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht voor het jaar 2007 blijkt dat er in de Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg meerdere zeer belangrijke verstoringen van het evenwicht zijn in het nadeel van de Vlamingen, onder andere op de derde en de vierde trap.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om deze verstoringen van het evenwicht weg te werken ?

Welk tijdschema werd daarbij vooropgesteld ?