S. 4-1212 Dossierfiche                  

Belangenconflict tussen het Waals Parlement en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, ß 1, 7į, 9į en 10į, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nrs. 1 tot 8)
Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden  

schoolinspectie
Franse Gemeenschap
taalgebruik
regionaal parlement
gemeenten met bijzonder taalstatuut of met faciliteiten
Vlaamse Gemeenschap
decreet
onderwijsprogramma
basisonderwijs
belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1212/1 4-1212/1 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2009
4-1212/2 4-1212/2 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 29/4/2009
                                      
Chronologie
  Belangenconflict
  [S1] Behandeling door Senaat
16/3/2009   Voorlegging aan Senaat voor gemotiveerd advies
16/3/2009   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
23/4/2009   Inschrijving op agenda
29/4/2009   Algemene bespreking Hand. 4-74 Hand. 4-74 (PDF)
29/4/2009   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 4-1212/2 4-1212/2 (PDF)
29/4/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+35/-8/o5)
Aanneming voorstel commissie
Hand. 4-74 Hand. 4-74 (PDF)
29/4/2009   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
16/3/2009   Verzending naar commissie
beslissing plenaire vergadering d.d. 12.03.2009
26/3/2009   Inschrijving op agenda
26/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
26/3/2009   Bespreking
26/3/2009   Aanneming voorstel geen gemotiveerd advies uit te brengen
Het voorstel om geen gemotiveerd advies uit te brengen is aangenomen met 8 stemmen bij 3 onthoudingen
23/4/2009   Inschrijving op agenda
23/4/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-1212/1 4-1212/1 (PDF)
29/4/2009   Uitbrengen gemotiveerd advies
29/4/2009   Mededeling aan bestemmelingen
eerste minister, voorzitter Vlaams Parlement, voorzitter Waals Parlement
29/4/2009   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Belangenconflict Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 29/4/2009
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 26/3/2009, 23/4/2009

Kruispuntbank van de wetgeving