Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4011

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 10 augustus 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinen op maat - Extra treinen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
reizigerstarief
handelsmanifestatie
culturele manifestatie
sportmanifestatie
handelsmarge
vervoerskosten

Chronologie

10/8/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5783

Vraag nr. 4-4011 d.d. 10 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Overeenkomstig artikel 9, eerste lid van het beheerscontract tussen de staat en de NMBS moet de NMBS bij grote evenementen op vraag van organisatoren extra treinen inzetten. Als het om commerciŽle initiatieven gaat, moet er een beperkte winstmarge worden nagestreefd.

De NMBS kan ook, overeenkomstig artikel 9, tweede lid, extra treinen inleggen voor occasionele en niet georganiseerde reizigersstromen, alsook voor structurele reizigersstromen. De kosten die daaruit voortvloeien kunnen worden gecompenseerd.

Kan de geachte minister mij voor de tweede jaarhelft van 2008 en de eerste jaarhelft van 2009 het volgende meedelen:

1. Voor welke commerciŽle evenementen werden de bepalingen van artikel 9, eerste lid toegepast. Graag daarbij telkens vermelding van de datum, het aantal treinen op maat, de bestemmingen, de extra kostprijs voor de NMBS hiervan, het aantal extra reizigers, de eventuele toegekende tariefverminderingen en de winstmarge die daarbij werd geboekt.

2. Voor welke niet-commerciŽle evenementen werden treinen de bepalingen van artikel 9, eerste lid toegepast. Graag daarbij telkens vermelding van de datum, van het aantal treinen op maat, de bestemmingen, de extra kostprijs voor de NMBS hiervan, het aantal extra reizigers, de eventuele toegekende tariefverminderingen en de winstmarge of het verlies die daarbij werden geboekt.

3. Kan eveneens een overzicht worden gegeven van de extra treinen voor occasionele en niet georganiseerde reizigersstromen, overeenkomstig artikel 9, tweede lid? Graag daarbij telkens vermelding van de datum, het aantal extra treinen, de bestemmingen, de extra kostprijs voor de NMBS hiervan, het aantal extra reizigers, de eventuele toegekende tariefverminderingen, de winstmarge die daarbij werd geboekt, en de eventuele geboden compensatie.

4. Kan tenslotte ook een overzicht worden gegeven van de extra treinen voor structurele reizigersstromen, overeenkomstig artikel 9, tweede lid? Graag daarbij telkens vermelding van de datum, het aantal extra treinen, de bestemmingen, de extra kostprijs voor de NMBS hiervan, het aantal extra reizigers, de eventuele toegekende tariefverminderingen, de winstmarge die daarbij werd geboekt, en de eventuele geboden compensatie.