Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2902

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 28 januari 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Asielzoekers - Lokale besturen - Toewijzingen - Aantallen

asielzoeker
politiek asiel
OCMW
officiŽle statistiek

Chronologie

28/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 )
12/2/2009 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2900
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2901

Vraag nr. 4-2902 d.d. 28 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Reeds geruime tijd krijgen de lokale besturen verplicht asielzoekers toegewezen.

Kan de geachte minister mij vanaf het jaar 2000 tot op heden meedelen, en dit op jaarbasis :

- hoeveel asielzoekers elke gemeente (openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, OCMW) toegewezen heeft gekregen ;

- hoeveel hiervan er in die gemeente effectief een verblijf had ;

- en welke kosten hiervoor werden betaald aan elke gemeente ?

Antwoord ontvangen op 12 februari 2009 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

De aangehaalde problematiek behoort tot de bevoegdheid van de minister van Migratie- en asielbeleid.