Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3931

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 6 augustus 2009

aan de minister van Pensioenen en Grote Steden

Rijksdienst voor Pensioenen - Taalgebruik - Rekeninguittreksels

Rijksdienst voor Pensioenen
taalgebruik

Chronologie

6/8/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009 )
23/9/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3931 d.d. 6 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Voor de betalingen op Belgische rekeningen heeft de Rijksdienst voor Pensioenen, in toepassing van de nieuwe voorschriften van de EG-richtlijn betreffende SEPA, er aanvankelijk voor gekozen om in een aantal gevallen voor Nederlandstalige particulieren uit het Nederlandse taalgebied Franstalige referenties te gebruiken op hun rekeninguittreksels. Na protest hiertegen werd er uiteindelijk geopteerd om de benaming van de betaalinstellingen in zowel het Nederlands als het Frans te vermelden.

Beide opties zijn evenwel in strijd met de taalwetgeving in bestuurszaken (SWT).

Welke maatregelen neemt de minister om ervoor te zorgen dat deze administratieve handelingen voortaan gebeuren in overeenstemming met de bepalingen van de SWT?

Antwoord ontvangen op 23 september 2009 :

In antwoord op uw vraag kan ik u laten weten dat de Rijksdienst voor pensioenen, samen met de bankinstelling, de technische mogelijkheden onderzoekt om eentalige referenties met betrekking tot de uitgever van de pensioenbetaling (afgekorte benaming, adres) op het rekeninguittreksel te laten vermelden.