Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3185

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 13 maart 2009

aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking

Belgische Technische Co÷peratie - Ontbreken van taalkaders - Maatregelen

Enabel (Belgisch Ontwikkelingsagentschap)
overheidsadministratie
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
taalgebruik

Chronologie

13/3/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 )
20/4/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3185 d.d. 13 maart 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het rapport van de Vaste Commissie voor taaltoezicht voor het jaar 2007 blijkt dat de Belgische Technische Co÷peratie nog steeds geen taalkaders heeft en, alle dringende oproepen ten spijt, ook nog steeds geen dossier heeft ingediend voor het opstellen van die taalkaders.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om taalkaders voor de Belgische Technische Co÷peratie te laten opstellen ? Werd er intussen reeds een dossier ingediend ?

Antwoord ontvangen op 20 april 2009 :

De Belgische technische coöperatie (BTC)beschikt op het moment niet over een taalkader.

De belangrijkste taak van de Belgische technische coöperatie is de programma’s voor ontwikkelingssamenwerking uitvoeren in opdracht van de Belgische staat. BTC ontplooit haar activiteiten in twintig landen. Het werk dat verricht wordt door de grote meerderheid van het BTC-personeel, zowel op de zetel als op het terrein, is bestemd voor de overheden van deze landen en hun inwoners. Er wordt van het personeel verwacht dat het zich eerst en vooral kan uitdrukken in de talen die in onze partnerlanden worden gebruikt, namelijk vooral Frans, Engels en Spaans.

BTC voert op het moment gesprekken met de Vaste commissie voor taaltoezicht om een geschikte oplossing te vinden die het verwezenlijken van het maatschappelijk doel niet in de weg staat.

Ter volledige informatie, op 31 januari 2009 telde BTC 184 personeelsleden op de zetel waarvan 99 Franstaligen en 85 Nederlandstaligen.

Ik ben van plan contact op te nemen met de Raad van bestuur van de de Belgische technische coöperatie om een oplossing te vinden voor het talengebruik bij BTC. Ik wens te benadrukken dat die oplossing het streven naar een zo doeltreffend mogelijke directe bilaterale ontwikkelingssamenwerking niet mag belemmeren en de rechten van het huidige personeel niet mag schaden.