S. 4-1607 Dossierfiche                  

Belangenconflict tussen het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stukken Kamer, nr. 52-0037/1 tot 22)
Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden  

zetelverdeling
taalgebruik
regionaal parlement
Duitstalige Gemeenschap
kiesrecht
landelijke verkiezing
institutionele hervorming
indeling in kiesdistricten
provincie Vlaams-Brabant
belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)
Hoofdstedelijk Gewest Brussels

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1607/1 4-1607/1 (PDF) Verslag namens de commissie 11/3/2010
4-1607/2 4-1607/2 (PDF) Voorstel van gemotiveerd advies aangenomen door de commissie 11/3/2010
4-1607/3 4-1607/3 (PDF) Amendementen op het voorstel van gemotiveerd advies 18/3/2010
                                      
Chronologie
  Belangenconflict
  [S1] Behandeling door Senaat
22/1/2010   Voorlegging aan Senaat voor gemotiveerd advies
25/2/2010   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
17/3/2010   Inschrijving op agenda
18/3/2010   Algemene bespreking Hand. 4-116 Hand. 4-116 (PDF)
18/3/2010   Amendementen op het voorstel van gemotiveerd advies Doc. 4-1607/3 4-1607/3 (PDF)
18/3/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-8/o4) Hand. 4-116 Hand. 4-116 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
25/2/2010   Verzending naar commissie
25/2/2010   Inschrijving op agenda
25/2/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet, Pol Van Den Driessche
25/2/2010   Bespreking
4/3/2010   Inschrijving op agenda
4/3/2010   Bespreking
4/3/2010   Aanneming van een voorstel van gemotiveerd advies
een voorstel van gemotiveerd advies is aangenomen met 13 stemmen tegen 1 stem
11/3/2010   Inschrijving op agenda
11/3/2010   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-1607/1 4-1607/1 (PDF)
11/3/2010   Voorstel van gemotiveerd advies Doc. 4-1607/2 4-1607/2 (PDF)
18/3/2010   Uitbrengen gemotiveerd advies
18/3/2010   Mededeling aan bestemmeling
Eerste minister, Voorzitter Duitstalig Parlement, Voorzitter Kamer van volksvertegenwoordigers
18/3/2010   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Belangenconflict Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/3/2010
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 25/2/2010, 4/3/2010, 11/3/2010

Kruispuntbank van de wetgeving