S. 4-643 Dossierfiche                  

Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 7°, 9° en 10°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nrs. 1 tot 6)
Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden  

schoolinspectie
Franse Gemeenschap
taalgebruik
regionaal parlement
gemeenten met bijzonder taalstatuut of met faciliteiten
Vlaamse Gemeenschap
decreet
onderwijsprogramma
basisonderwijs
belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-643/1 4-643/1 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2008
4-643/2 4-643/2 (PDF) Aanvullend verslag namens de commissie 7/5/2008
4-643/3 4-643/3 (PDF) Amendementen op het voorstel van advies aangenomen door de commissie 15/5/2008
                                      
Chronologie
  Belangenconflict
  [S1] Behandeling door Senaat
5/3/2008   Voorlegging aan Senaat voor gemotiveerd advies
6/3/2008   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
17/4/2008   Inschrijving op agenda
30/4/2008   Algemene bespreking Hand. 4-27 Hand. 4-27 (PDF)
30/4/2008   Terugzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
8/5/2008   Inschrijving op agenda
15/5/2008   Algemene bespreking Hand. 4-29 Hand. 4-29 (PDF)
15/5/2008   Amendementen op het voorstel van advies aangenomen door de commissie Doc. 4-643/3 4-643/3 (PDF)
15/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-8/o2)
Het voorstel om geen advies uit te brengen werd aangenomen. Hierdoor vervallen de ingediende amendementen.
Hand. 4-29 Hand. 4-29 (PDF)
15/5/2008   Aanneming zonder amendering
15/5/2008   Mededeling aan bestemmelingen
Voorzitter Vlaams Parlement, Voorzitter Parlement van de Franse Gemeenschap, Eerste minister
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
6/3/2008   Verzending naar commissie
18/3/2008   Inschrijving op agenda
18/3/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée, Patrik Vankrunkelsven
18/3/2008   Regeling der werkzaamheden
10/4/2008   Inschrijving op agenda
10/4/2008   Bespreking
17/4/2008   Inschrijving op agenda
17/4/2008   Bespreking
23/4/2008   Inschrijving op agenda
23/4/2008   Bespreking
23/4/2008   Verwerping van een voorstel van gemotiveerd advies
par 7 voix contre 7
23/4/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-643/1 4-643/1 (PDF)
30/4/2008   Terugzending naar commissie
7/5/2008   Inschrijving op agenda
7/5/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée, Patrik Vankrunkelsven
7/5/2008   Bespreking
7/5/2008   Aanneming van een voorstel van advies
Een voorstel van advies is aangenomen met 13 tegen 2 stemmen bij 2 onthoudingen
Doc. 4-643/2 4-643/2 (PDF)
15/5/2008   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Belangenconflict Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd 30/4/2008, 15/5/2008
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 18/3/2008, 10/4/2008, 17/4/2008, 23/4/2008
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
In behandeling 7/5/2008

Kruispuntbank van de wetgeving