Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5951

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Belgacom - Overtreding van de taalwetgeving - Vaste Commissie voor taaltoezicht (VCT) - Maatregelen

Proximus
overheidsbedrijf
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
taalgebruik

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
22/12/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3412

Vraag nr. 4-5951 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 4-3233 aan de minister van Ambtenarenzaken over het taalgebruik door Belgacom in teleboetieks, en dit naar aanleiding van een advies van de Vaste Commissie voor taaltoezicht (VCT) over deze aangelegenheid, kunnen wij van de betrokken minister vernemen dat Belgacom in zijn verkooppunten aanraakschermen heeft geplaatst, waar de klant zowel in het Frans als in het Nederlands terecht kan. Dit is duidelijk in strijd met de taalwet in bestuurszaken, zoals uit meerdere adviezen van de VCT blijkt.

Welke maatregelen heeft de VCT reeds genomen of overweegt zij nog te nemen, rekening houdend met de ruime bevoegdheden die zij op dat vlak heeft, om in dit verband een correcte naleving van de geco÷rdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken te verzekeren?

Antwoord ontvangen op 22 december 2009 :

De Vaste Commissie voor taaltoezicht (VTC) heeft tijdens haar zitting van 10 juli 2009 een onderzoek gewijd aan het taalgebruik in de teleboetieks van Belgacom. Ze heeft als volgt geantwoord:

  1. In deze verkooppunten is een groot beeldscherm/mediascreen geïnstalleerd waarop animaties over de producten en diensten van Belgacom worden uitgezonden. De taal van de animaties hangt af van de ligging van het verkooppunt (Nederlands in ééntalig Nederlands taalgebied, Frans in ééntalig Frans taalgebied en Nederlands en Frans in Brussel-Hoofdstad) in strikte naleving van de taalwet. Er kan enkel worden vastgesteld dat deze praktijk in overeenstemming is met de taalwet.

  2. In de verkooppunten zijn ook aanraakschermen (touchscreens) geïnstalleerd.

Klanten kunnen er op een gebruiksvriendelijke manier door de inhoud navigeren door het scherm aan te raken. Om de schermen voor zoveel mogelijk klanten bruikbaar te maken, ook waar zij die niet in de betrokken regio gevestigd zijn, wordt de inhoud overal in België in het Frans en in het Nederlands weergegeven (met uitzondering van Halle, waar op uitdrukkelijk verzoek van het verkooppunt zelfs uitsluitend Nederlands wordt gebruikt). De klant beslist zelf welke taal hij kiest en kan de gekozen taal op elk moment wijzigen.

De VCT is echter van oordeel dat berichten en mededelingen aan het publiek die de Belgacomverkooppunten via aanraakschermen aanbieden, ééntalig moeten zijn in de ééntalige gemeenten gelegen in het Nederlandse taalgebied of in de gemeenten gelegen in het Franse taalgebied, en tweetalig, met voorrang voor de streektaal, in de gemeenten met een specifiek taalstatuut (dit wil zeggen de zes randgemeenten en de taalgrensgemeenten), evenals in de negentien gemeenten van Brussel-Hoofdstad. Deze berichten en mededelingen moeten ook in het Duits ter beschikking worden gesteld van het Duitssprekende publiek in het Duitse taalgebied.

De VCT heeft de bevoegde minister, zijnde de minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen, in kennis gesteld van haar advies.