S. 4-1180 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 32, ß 1ter, van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, betreffende de voorkoming en de regeling van belangenconflicten
Joris Van Hauthem    Hugo Coveliers   

belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)
wetgevende procedure

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1180/1 4-1180/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/2/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/2/2009   Indiening Doc. 4-1180/1 4-1180/1 (PDF)
19/2/2009   Inoverwegingneming
19/2/2009   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
19/2/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving