Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3515

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 27 mei 2009

aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden

Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Maatschappelijke Integratie

officiŽle statistiek
Nationale Loterij
beschermheerschap
economische steun
armoede
hulp aan minderbegunstigden
geografische spreiding
overheidssteun

Chronologie

27/5/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5557

Vraag nr. 4-3515 d.d. 27 mei 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens het koninklijk besluit van 28 juli 2008 tot bepaling van het voorlopige verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2008 werd door de Nationale Loterij, onder de bescherming van de minister voor Maatschappelijke Integratie, 2 870 000 euro voorbehouden voor armoedebestrijding, 495 000 euro voor opvangtehuizen, 2 311 280 euro armoedebestrijding, transitwoningen en 100 000 euro voor projecten " sociale integratie en ecologie ".

1. Kan mij voor elk van deze deelcategorieŽn worden meegedeeld hoe deze middelen werden besteed? Indien zij als subsidie aan organisaties of instellingen werden verstrekt, kreeg ik graag specifiek de volgende informatie per organisatie / instelling:

- de naam van de organisatie / instelling;

- het bedrag dat werd toegekend;

- het specifiek oogmerk waarmee dit bedrag werd toegekend;

- de taalgroep waartoe de organisatie / instelling behoort.

2. Welke zijn de selectiecriteria om al dan niet een project te steunen? Wie oordeelt daarover?

3. Werden er projecten afgewezen? Zo ja dewelke en om welke redenen?