Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5773

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Belgacom - Overtreding van de taalwetgeving - Aanraakschermen - Maatregelen

Proximus
taalgebruik
overheidsbedrijf
administratieve overtreding

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3415

Vraag nr. 4-5773 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 4-3233 over het taalgebruik door Belgacom in teleboetieks kunnen wij vernemen dat Belgacom, met uitzondering van Halle, in al zijn verkooppunten aanraakschermen heeft geplaatst, waar de klant zowel in het Frans als in het Nederlands terecht kan. Dit is duidelijk in strijd met de taalwet in bestuurszaken, zoals uit meerdere adviezen van de Vaste Commissie voor taaltoezicht blijkt.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen of overweegt hij nog te nemen om Belgacom ertoe te dwingen in dit verband de geco÷rdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (SWT) correcte toe te passen?

Ik herinner er in dit verband aan dat de SWT een wet van openbare orde is.