Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6152

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 7 december 2009

aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen

Paleis voor Schone Kunsten - Ontbreken van taalkkaders

schone kunsten
taalgebruik

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4659

Vraag nr. 4-6152 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Er zijn momenteel geen taalkaders meer voor het Paleis voor Schone Kunsten. De vroegere verhoudingen waren 50-50.

Heeft de geachte staatssecretaris reeds de nodige maatregelen genomen om taalkaders te laten opstellen voor het Paleis voor Schone Kunsten? Zo ja, op basis van welke verdeelsleutels gebeurde dit? Wanneer worden deze taalkaders van kracht?