Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6336

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 15 december 2009

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Automatische verdelers van vervoersbewijzen - Tweetalige opschriften

plaatsbewijs
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
automaat
taalgebruik

Chronologie

15/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 )
26/4/2010 Antwoord

Vraag nr. 4-6336 d.d. 15 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-station van Kortrijk (aan de kant van de minister Tacklaan) staat sinds enige tijd een automatische biljettenverdeler met tweetalige opschriften. Zo prijken op deze automaat naast de Nederlandstalige opschriften ook de woorden " distributeur automatique de titres de transport ", " en service " en " prenez vos billets ici ", wat in strijd is met de geco÷rdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Hoe komt het dat dergelijke tweetalige opschriften te zien zijn op deze NMBS-biljettenverdelers en wat wordt ondernomen om dit in regel te stellen met de taalwetgeving?

Antwoord ontvangen op 26 april 2010 :

Er werd een bijkomende automaat geplaatst te Kortrijk (aan de kant minister Tacklaan) om tegemoet te komen aan de vraag van de klanten. Deze automaat was afkomstig van het station Ronse, waar de taalwetgeving de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) verplicht de aanduidingen in beide landstalen te vermelden. De Franstalige opschriften zullen zo vlug mogelijk door Nederlandstalige opschriften worden vervangen.