Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1910

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 28 oktober 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Raad van State - Leidend ambtenaar - Buiten kader plaatsing - Effecten op het taalkader

administratieve rechtspraak
ambtenaar
taalgebruik
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
leidinggevend personeel

Chronologie

28/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008 )
1/12/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1910 d.d. 28 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het Jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht voor het jaar 2007 blijkt dat de Raad van State zijn leidende ambtenaar buiten kader heeft geplaatst. Dat is strijdig met de taalwetten. Hierdoor komt de betrekking van administrateur op de eerste trap van de hiėrarchie niet voor in de tabel.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds getroffen om deze overtreding van de taalwetten weg te werken ? Voor welke oplossing werd daarbij geopteerd ? Wanneer wordt de nieuwe regeling van kracht ?

Antwoord ontvangen op 1 december 2008 :

Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat het personeelsbeheer van de Raad van State niet behoort tot mijn bevoegdheid maar eerder tot deze van mijn collega, de minister van Binnenlandse Zaken.